Projekt zmian w ustawie CMKP

nurse image document icon elipse elipse dots image dots image

Ostatnia szansa na realizację kursu
na dotychczasowych zasadach!


Kursy dla pielęgniarek i położnych - zwiększanie kwalifikacji

Ładowanie...

Medical.edu.pl - dostępne kursy online

Kursy dla pielęgniarek i położnych

Zawód pielęgniarki i położnej wymaga ciągłego zwiększania kwalifikacji. Doskonalące kursy dla pielęgniarek i położnych dają możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności, doświadczenia oraz uprawnień, które są niezbędne do działań przy poszczególnych grupach pacjentów. Kwalifikacje uzyskane podczas kursów pielęgniarskich mogą okazać się niezbędne zarówno w codziennej pracy pielęgniarki, jak i w drodze do uzyskania awansu zawodowego.

Medical.edu.pl to platforma dydaktyczna, która posiada ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych poprzez kursy pielęgniarskie i specjalizacyjne, skierowane do personelu medycznego. Szeroka oferta szkoleń zapewnia zwiększenie zakresu kompetencji oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych, a tym samym - możliwość awansu, rozwój zawodowy i podniesienie jakości świadczeń medycznych.

Oferujemy cztery rodzaje szkoleń, skierowanych do personelu świadczącego usługi medyczne: kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek, kursy specjalistyczne dla pielęgniarek, kursy dokształcające dla pielęgniarek.

Pośród niemal 50 kursów, oferujemy zajęcia zarówno doszkalające, jak i ukierunkowane na daną dyscyplinę - w tym te najbardziej poszukiwane:

  • kurs na pielęgniarkę o specjalizacji epidemiologicznej, 

  • kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek w zakresie opieki rodzinnej, długoterminowej czy anestezjologicznej,

  • kurs pielęgniarki z uprawnieniami do opieki przy pacjentach kardiologicznych, onkologicznych czy neurologicznych,

  • doszkalający kurs pielęgniarski - m.in. larwoterapia.

Kursy dla pielęgniarek i położnych prowadzone poprzez Medical to odpowiedź na potrzebę podnoszenia kwalifikacji przez personel medyczny, aktualizacji jego wiedzy i zwiększania umiejętności zawodowych. Dzięki szerokiej ofercie kursów pielęgniarskich, każda osoba, która pragnie uzyskać nowe kompetencje, znajdzie szkolenie zgodne ze swoimi zainteresowaniami bądź aktualnym zapotrzebowaniem.

Oprócz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek oraz kursów kwalifikacyjnych dla położnych, oferujemy szkolenia dla: lekarzy, opiekunów medycznych i osób starszych, a także kursy masażu.

Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek - w najwygodniejszej formie

Oferujemy podjęcie kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - dzięki przyjaznej platformie e-learningowej, kursanci mogą odbywać szkolenia w wygodnej dla siebie formie, dzięki czemu nauka nie koliduje z innymi zajęciami.

Programy kształcenia naszych kursów na pielęgniarkę oraz pozostałych są zgodne z programami udostępnionym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz zatwierdzonymi przez Ministra Zdrowia. Każdy pozytywnie ukończony kurs pielęgniarski, kurs pielęgniarki z wybraną specjalizacją czy kurs na pielęgniarkę posiadającą dodatkowe uprawnienia diagnostyczne, gwarantuje otrzymanie zaświadczenia wydanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, a także karty kwalifikacyjnej, która zgodnie z powyższym Rozporządzeniem stanowi potwierdzenie ukończenia szkolenia. Uzyskane kwalifikacje honorowane są zarówno w instytucjach państwowych, jak i prywatnych.

Nasi partnerzy


Posiadamy akredytację Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego
na podstawie audytu nr: 6/UW/5/2019

Zadzwoń teraz