Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm
obrazek

Kurs Kwalifikacyjny Masażysty

 Cena tego kursu to tylko: 1290.00 PLN
Popularność kursu: 100%      Opinie: 216      wróć do kursów

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje masażysty, według poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Klasyfikacja ta jest narzędziem, który grupuje zawody i specjalności występujące na rynku pracy oraz ustala ich symbole i nazwy. Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy masażysta został sklasyfikowany do grupy o numerze: 322401.

Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje Dyplom oraz zaświadczenia.

Dodatkowo absolwent kursu może otrzymać CERTYFIKAT ukończenia kursu w języku angielskim.

Kurs kwalifikacyjny masażysty daje możliwość legalnego podjęcia zatrudnienia m.in. w: ośrodkach zdrowia, gabinetach i ośrodkach SPA, klubach fitness lub otworzenia własnej działalności gospodarczej w formie prowadzenia własnego gabinetu Polsce jak i za granicą. 

Posiadamy ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji osób podejmujących pracę m.in. w: Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Norwegii, Szwecji. Kwalifikacje wydane przez nasz instytut są honorowane w w/w krajach zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.

Krajowy Instytut Medyczny jest wpisany do państwowego rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.02/00151/2020. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów naszego szkolenia przez swój Urząd Pracy.

UWAGA! Szczegółowe informacje o przebiegu szkolenia, rejestracji,płatnościach oraz wymogach technicznych znajdują się poniżej w dziale "FAQ- podstawowe informacje o kursie". Kliknij "Zobacz Więcej", aby rozwinąć dział FAQ oraz opinie absolwentów.

PROGRAM KURSU - POBIERZ  

Przesuń kursor myszy po wizualizacji aby powiększyć

FAQ - podstawowe informacje o kursie

Najnowsze Opinie Absolwentów

1) Kto może zapisać się na kurs kwalifikacyjnymasażysty?

Na kurs mogą zapisać się wyłącznie osoby posiadającezaświadczenie o ukończeniu kursu I i II stopnia masażu lub absolwenci studiówna kierunku masażysty/fizjoterapeuty.

2) Co daje mi ukończenie kursu on-line kwalifikacyjnegomasażysty?

Ukończenie kursu daje wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w charakterze masażysty w Polsce i zagranicą oraz kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem MEN. Kursant otrzymuje Dyplom w twardej oprawie, zaświadczenie MEN oraz certyfikat ukończenia kursu masażysty w języku polskim oraz angielskim,dzięki którym może podjąć zatrudnienie m.in. w: ośrodkach zdrowia,gabinetach i ośrodkach SPA, klubach fitness lub otworzenia własnej działalnościgospodarczej w formie prowadzenia własnego gabinetu Polsce jak i za granicą.

Krajowy Instytut Medyczny jakoinstytucja oświatowa nadaje kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem MEN orazRozporządzeniem Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dn. 7 sierpnia2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracyoraz zakresu jej stosowania. Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dlapotrzeb rynku pracy masażysta został sklasyfikowany do grupy onumerze: 322401.

3) Czym różni się kurs organizowany przez Krajowy InstytutMedyczny, a innymi kursami dostępnymi na rynku?

Krajowy Instytut Medyczny jest instytucją oświatową wpisaną dopaństwowych rejestrów takich jak: Ewidencja Szkół i Placówek oraz RejestrInstytucji Szkoleniowych. Podstawowym założeniem Krajowego Instytutu Medycznegojest zwiększanie kwalifikacji zawodowych w obszarze szkoleń medycznych. Po ukończeniu kursu kursant otrzymuje wiedzę,umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w charakterze masażysty orazkwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MEN. Każdy z absolwentów jest wpisany dorejestru, dzięki czemu kwalifikacje absolwentów można zweryfikować wchodzącbezpośrednio na stronę: http://medical.edu.pl/absolwenci

4) Ile trwa kurs i w jakim czasie trzeba go ukończyć?

Nauka podczas kursu ma charakter indywidualny, dzięki czemu czastrwania kursu zależy wyłącznie od kursanta.

5) Czy dokumenty trzeba odnawiać?

Dokumenty są wydawane na podstawie odpowiednich rozporządzeń i sądożywotnie! Nie wymagają dodatkowych uaktualnień, w związku z czym nie ponosisię dodatkowych kosztów.

6) Jak zapisać się na kurs?

Aby zapisać się na kurs, należy wejść na stronę głównąwww.medical.edu.pl, a następnie odnaleźć i kliknąć właściwy kurs. Po wejściu wszkolenie, należy kliknąć niebieską ikonkę z napisem „zapisz się” i wypełnićformularz rejestracyjny. Do 5 minut po rejestracji, na maila oraz sms’emzostanie wysłany login i hasło użytkownika (w przypadku, kiedy mail lub/i smsnie doszedł, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod nr telefonu 22 116 59 59).Przy pomocy otrzymanych danych należy zalogować się na swoje indywidualne kontoi dokonać opłaty. Jeżeli płatność została zrealizowana przelewem internetowym,system w ciągu kilku minut wykryje transakcję i aktywuje szkolenie. Jeślinatomiast opłata nastąpiła przelewem tradycyjnym (dane do przelewu dostępne wzakładce kontakt: http://medical.edu.pl/kontakt w urzędzie pocztowym bądź teżplacówce bankowej, należy skan lub zdjęcie potwierdzenia transakcji wysłać naadres: kontakt@medical.edu.pl. Aktywacja kursu nastąpi w ciągu kilku minut odwysłania maila z potwierdzeniem transakcji. Korzystanie z systemu jest możliwieuproszczone, intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Cała procedura nie powinnazająć dłużej niż 5-10 minut.

7) Czy płatność za kurs można rozłożyć na raty?

Tak. Krajowy Instytut Medyczny każdej osobie zainteresowanejpłatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jestwymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długierozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczasrejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatęna 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwośćrozłożenia na raty udzielana jest przez Krajowy Instytut Medyczny bezinstytucji pośredniczących.


8) Kiedy można rozpocząć kurs w przypadku płatności ratalnej?

Kurs można rozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty.Wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje, zostają wysłane wciągu 3-7 dni roboczych, od wpłaty ostatniej raty oraz zdania wszystkich testówi egzaminów.

9) W jaki sposób można dokonać opłaty za kurs? Jak otrzymaćfakturę?

Płatności na portalu Krajowego Instytutu Medycznego obsługująPrzelewy24 (http://www.przelewy24.pl).Gwarantuje to naszym kursantom najwyższy standard bezpieczeństwa oraznajszerszą gamę możliwości płatniczych. Po zarejestrowaniu się na szkolenie,kursant może dokonać płatności poprzez:

-Przelew internetowy (wykrywanie płatności w ciągu kilku minut);

-Przekaz/Przelew tradycyjny (możliwość wygenerowania druku dobezpośredniej płatności na poczcie lub placówce bankowej);

-Kartę kredytową.

Bezpieczeństwo transakcji zapewniają Przelewy24:

http://www.przelewy24.pl/cms,60,polityka_prywatnosci.htm

Generowanie faktury.

Aby wygenerować fakturę wystarczy w formularzu rejestracyjnymzaznaczyć pole „Proszę o wystawienie faktury” oraz wypełnić dane niezbędne dojej wystawienia. Faktura zostanie automatycznie wygenerowana na koncie kursantapo dokonaniu opłaty. Prosimy nie generować faktury w przypadku, kiedy kursantkorzysta ze zniżki. Należy wówczas napisać maila na adres:kontakt@medical.edu.pl z prośbą o wystawienie żądanego dokumentu.

10) Czy na dokumentach jest adnotacja, że kurs odbył się on-line?

Wzór nie przewiduje takich adnotacji. Dokumentacja jest dokładnietaka jak w przypadku ukończenia kursu stacjonarnego.

11) Czy jeśli przebywam zagranicą mogę zapisać się na kurs masażysty?

Tak. Po ukończeniu kursu dokumenty mogą zostać wysłane równieżzagranicę. Nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami.

12) Jak wygląda proces nauki na platformie Krajowego InstytutuMedycznego i z czego składa się kurs?

Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez specjalistów. Istniejemożliwość pobrania lub wydrukowania materiałów. Proces nauki odbywa się naintuicyjnej i łatwej w obsłudze platformie e-learningowej. W raziejakichkolwiek pytań bądź problemów, należy kontaktować się z obsługą portalu:infolinia: 22 116 59 59 mail: kontakt@medical.edu.pl

13) Czy kurs on-line jest niezawodny w działaniu?

Tak. Platforma została zainstalowana w jednym znajnowocześniejszych na świecie centrów danych, które gwarantuje dostępnośćusługi przez około 99.9% czasu w skali roku. O wszelkich planowanych przerwachw dostępności usługi, kursanci będą informowani z wyprzedzeniem.

14) Czym są „testy cząstkowe”?

„Testy cząstkowe”, są to testy wielokrotnego wyboru sprawdzającewiedzę pod koniec omawiania każdego tematu. W momencie niezaliczenia testucząstkowego można nieodpłatnie podejść do testu ponownie, aż do skutku.  Wkażdej chwili istnieje możliwość powrotu do lekcji, mechanizm ten pozwalalepiej zapoznać się z przygotowanym materiałem.

15) Czym jest „Film zaliczeniowy”?

Filmzaliczeniowy jest końcowym etapem kursu i egzaminem praktycznym w formieon-line. Powinien trwać około 5-10 minut. Temat filmu kursant wybierasamodzielnie z dostępnej listy tematów. Film zaliczeniowy ma służyć ocenie wiedzyna wybrany temat i poprawności jej przekazywania. Walory techniczne (jakość,montaż itp.) nie podlegają żadnej ocenie. Film może być nawet nagranynajprostszym telefonem komórkowym, jednym ujęciem. Oceniana jest wyłączniewartość merytoryczna materiału. Film załącza się poprzez platformę szkoleniowąwe wskazanym miejscu, po zaliczeniu ostatniego testu cząstkowego. W przypadkupłatności ratalnej, praca zaliczeniowa będzie oceniona po uiszczeniu ostatniejraty. UWAGA! Temat filmu zaliczeniowego może być wybrany tylko raz! W przypadkunegatywnej oceny, kursant może nieodpłatnie zamieścić  korektę pracy wcelu ponownego podejścia do egzaminu.

Obowiązki kursanta:

- zastosowanie się do wybranego tematu filmu zaliczeniowego,

- identyfikacja,

- samodzielne omówienie ćwiczeń,

- samodzielne wykonanie ćwiczeń.

Obowiązek osobistego uczestnictwa w kursie i identyfikacji:

Każda osoba biorąca udział w kursie zobowiązana jest samodzielniewykonać wszelkie zadania, ćwiczenia, prezentacje oraz zdać egzaminy. Osobytrzecie mogą pełnić jedynie funkcje techniczne jak np. filmowanie kursanta.Osoby trzecie nie mogą udzielać zdającemu podpowiedzi, wskazówek, czy stosowaćjakichkolwiek innych działań ułatwiających wykonanie zadania zdającemu. Zewzględu na specyfikę dziedziny masażu, dopuszcza się posiłkowanie osobamitrzecimi do ich aktywnego udziału w demonstracji technik masażu.

Kursant zobowiązany jest do umożliwienia weryfikacji swojejtożsamości na początku każdego filmu zaliczeniowego. Wyklucza to udziałniewłaściwej osoby w procesie egzaminowania. Weryfikacja polega na okazaniu dokamery oryginału dowodu osobistego lub paszportu. Prowadzący kurs może wyrazićzgodę na identyfikację w inny sposób na uzasadnioną prośbę kursanta. Danewidniejące na dokumentach okazanych w toku prezentacji powinny być zgodne zdanymi zgłoszonymi w toku rejestracji przez kursanta.

16) Czym jest "Test generalny"?

„Test generalny” jest ostatnim szczeblem do zakończenia kursu. „TEST GENERALNY” składa się z 30 pytań losowowybranych ze wszystkich „testów cząstkowych”. Próg zaliczenia „TESTUGENERALNEGO” to 25/30. W razie niepowodzenia na teście generalnym możnanieodpłatnie przystąpić do testu ponownie, aż do skutku.

17) Czym jest „Formularz kontaktowy”?

„Formularz kontaktowy” wypełnia się po zaliczeniu ostatniego„TESTU GENERALNEGO”. Wypełnienie „formularza kontaktowego” jest niezbędne,ponieważ zapisane w nim dane są potrzebne do wystawienia Dyplomu, zaświadczeniaMEN oraz certyfikatów ukończenia kursu. Należy zwrócić uwagę na wielkość literoraz poprawność wpisanych danych. Jest to bardzo ważne, ponieważ treść z„formularza kontaktowego” jest zamieszczana bezpośrednio na dokumentacji.

18) Jak wygląda odbiór dokumentacji poświadczającejukończenie kursu?

Dokumentacja o ukończeniu szkolenia zostaje dostarczona dokursanta w terminie od 3 do 7 dni roboczych, od momentu zdania egzaminów idopełnieniu wszelkich powinności. Przesyłka zostaje wysłana listem poleconympriorytetem, z możliwością monitorowania jej aktualnego statusu na stronieinternetowej: http://emonitoring.poczta-polska.pl/.Czas doręczenia wynosi około 2-3 dni robocze.

19) Jakie są minimalne wymogi techniczne?

Należy posiadać komputer PC lub inne urządzenie, które posiadazainstalowany moduł Flash Player w przeglądarce (kliknij aby zainstalować).Urządzenie winno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3 oraz posiadaćrozdzielczość ekranu w poziomie nie mniejszą niż 1100 pixeli.

20) Jaka przeglądarka najlepiej współpracuje z platformąe-learningową?

Do prawidłowej funkcjonalności platformy wymagana jest jedna znajnowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub GoogleChrome. Ponadto przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz akceptować danezapisywane w plikach Cookie.

21) Jak skorzystać z dofinansowania Urzędu Pracy na szkoleniaorganizowane przez Krajowy Instytut Medyczny?

Każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwośćubiegania się o dofinansowanie na kursy organizowane przez Krajowy InstytutMedyczny do wysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowychnajczęściej oscylują w granicach od 4000 zł do 6000 zł., dzięki czemu kursantma możliwość realizacji nawet kilku kursów. Zainteresowanych prosimy o kontaktz Krajowym Instytutem Medycznym przed udaniem się do urzędu Pracy celemustalenia szczegółów dot. dalszej współpracy. Krajowy Instytut Medyczny widniejew rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem: 2.02/00151/2020. 

22) Czy można uzyskać zniżkę na kolejny kurs?

Absolwenci Krajowego Instytutu Medycznego, na każde kolejne szkolenie otrzymują 10% zniżki. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny kurs.

Dodatkowo, jeśli kwota zamówienia w koszyku zawiera się w przedziałach z poniższej tabeli, otrzymasz rabat:

OdDoRabat
2000 PLN3000 PLN10 %
3000 PLN5000 PLN15 %
5000 PLN10000 PLN20 %

Magdalena Sobińska: jestem bardzo zadowolona.polecam

Magdalena Sobińska: Bardzo pozytywnie

Andrzelika Sobera: Kurs jest przedstawiony i opracowany w sposób jasny i klarowny, informacje w nim zawarte są bardzo przydatne w praktyce. Pozwalają również odczuć i przenieść się w inny wymiar masaży poprzez różnorodność kultur z nimi związanych. Bardzo praktyczny, wiele informacji na temat technik, sposób ucisku i konkretnych miejsc, nad którymi w danym momencie pracujemy. Dziękuję 

Grzegorz: Obszerny materiał szkoleniowy, kurs w trybie on-line pozwala na naukę w dowolnym czasie. 

Olga: Super

Jakub: Materiały dydaktyczne przekazują wszelką wiedzę wymaganą w zakresie masaży. Można się z nich naprawdę dużo nauczyć. Polecam kurs dla wszystkich którzy chcę zwiększyć swoją wiedzę.

Karolina: Dzieki kwalifikacji masazysty, bardzo szybko znalazłam pracę w prywatnym domu seniora i nikt nie miał żadnych uwag. Polecam :) 

Karolina: Super! Najlepszy z możliwych wyborów :) polecam

ewa duda : to juz kolejny kurs jestem bardzo zadowolona polecam kazdemu p>

świetny kurs: Jestem zadowolona

Pozytywna: Efektywny ,polecam

Piotr Gorecki Fuerteventura : Jestem bardzo zadowolony z kursu Kwalifikacyjnego Masażysty. Nauka przez internet w dowolnym czasie. Materiały dydaktyczne przedstawione w ciekawy sposób. Polecam.  

Katarzyna Dorota Gorecka: Kurs Kwalifikacji w zawodzie masażysta - bardzo  dobry wybór dla osób , które chcą się uczyć na odległość . platforma edukacyjna  funkcjonuje  sprawnie , szybki kontakt z biurem obsługi klienta. polecam    

Anna: Polecam realizację kursu w tej formie osobom, które nie dysponują zbyt dużą ilością czasu wolnego, nabyta wiedza na pewno przyda się w pracy zawodowej!

Arek L.: Uczciwe podejście do kursanta, żadnych ukrytych kosztów, kurs zgodny z opisem. Bardzo ucieszyła mnie wiadomość, że po nie zaliczonym teście końcowym nie muszę nic dopłacać by ponownie podejść do zaliczenia. Bez znaczenia jest ilość kolejnych podejść, kursant aż do ukończenia nauk nic nie dopłaca. Porządna placówka, serdecznie polecam!

Kuba : Dobry kurs, polecam

Klaudia B.: Dzięki nieoprocentowanemu systemowi ratalnemu, jaki udostępniany jest kursantowi nie musiałam czekać z realizacją części teoretycznej kursu, by uzbierać potrzebną kwotę. W ten sposób szybciej mogłam uzyskać interesujące mnie kwalifikacje. Serdecznie polecam!

Adam B.: Świetny kurs. Przyjemna forma nauki

Grzegorz S.: Innowacyjna forma nauki, jaką jest nauka za pośrednictwem platformy internetowej, okazała się dla mnie strzałem w dziesiątkę! Nie mam określonych, sztywnych godzin zajęć, a czas wyznaczam sobie samodzielnie, w razie jakiegokolwiek problemu obsługa portalu natychmiast interweniuje i spieszy z pomocą. Jestem bardzo zadowolony.

Rafał B.: Cała organizacja kursu bardzo mi się podobała. Zapewne jeszcze nie raz skorzystam z usług Krajowego Instytutu Medycznego. Jestem bardzo zadowolony!

Rafał B.: Cała organizacja kursu bardzo mi się podobała. Zapewne jeszcze nie raz skorzystam z usług Krajowego Instytutu Medycznego. Jestem bardzo zadowolony!

Hubert: Realizacja całości kursu w sposób zdecydowanie dogodny dla kursanta. Dla mnie najbardziej pomocne okazało się rozłożenie płatności na raty. Dzięki temu mogłem szybciej zapisać sie na ten kurs, niż planowałem. Polecam

Tomasz K.: W materiałach dla kursanta nie zabrakło żadnych szczegółów.

Marcin: Pouczający, profesjonalny przekaz informacji w jednym miejscu. 

Piotr C.: Fantastyczny kurs, godny polecenia

Andrzej: Kurs spełnił moje oczekiwania. Polecam

Angelika: Nauka jaką odbyłam na platformie była przygotowana konkretnie, bez pomijania żadnych szczegółów. Po ukończeniu kursant ma poczucie nabycia ogromnej wiedzy. Polecam

Jowita: Niebanalny, ciekawy przekaz wiedzy. Nauka nie opiera się tylko na klasycznym tekście pisanym. Do dyspozycji kursanta są filmiki edukacyjne oraz nauka z lektorem. To urozmaicenie jest zdecydowanie na ogromny plus!

Joanna D.: Obsługa portalu bardzo pomocna i zawsze w razie potrzeby do dyspozycji kursanta. Polecam

Marzena: Bardzo rozwijający kurs, przydatny w codziennej praktyce. Czuję, że nauka na platformie przebiegła zdecydowanie sprawniej niż mogłabym się spodziewać. Jestem bardzo zadowolona i polecam dalej

Marzena: Bardzo rozwijający kurs, przydatny w codziennej praktyce. Czuję, że nauka na platformie przebiegła zdecydowanie sprawniej niż mogłabym się spodziewać. Jestem bardzo zadowolona i polecam dalej

Jan H.: Materiały opracowane przez zespół profesjonalistów, bez zbędnych zagadnień.

Olga: Innowacyjna forma nabywania wiedzy, niesłychanie przyjazna kursantowi. Osobiście jestem zadowolona i serdecznie polecam

Marta K.: Kurs polecam szczególnie osobom, które nie dysponują czasem wolnym w weekendy. Nauka na platformie zajmuje statystycznie mało czasu w porównaniu do zajęć prowadzonych stacjonarnie. Dzięki dokumentom, które uzyskałam po przebytej nauce szybko zostałam zatrudniona w szpitalu jako masażysta i nikt nie miał żadnych uwag. 

Stefan A.: Szybko, konkretnie, bardzo przyjemnie. Kursant nadzorowany jest od momentu rozpoczęcia kursu, aż po jego koniec. Ciekawa forma zdobywania wiedzy. Polecam!

Bożena: Pierwszy raz uczyłam się w taki sposób. Nie sądziłam, że wiedza w kursie internetowym może być aż tak rozległa i jednocześnie konkretna. Taka forma nauki niezwykle mi odpowiada. Serdecznie polecam naukę w Krajowym Instytucie Medycznym!!!

Filip Sz.: W kursie zostało ujęte wszystko, co faktycznie przydaje się w pracy z bardzo dobrze ujętymi technikami masażu. Polecam

Damian D.: Kurs zgodny z opisem. Brak zbędnych, ukrytych kosztów. Kurs zdecydowanie zorganizowany z myślą o kursancie

Iza: Bardzo pomocne i uczciwe podejście do kursanta.

Dariusz G.: Kurs dobrze przygotowany. Nauka nie sprawiła mi absolutnie żadnych problemów. Ta forma zdecydowanie przypadła mi do gustu.

Mateusz: Polecam ten kurs!!!!!

Iwona D.: Mi ten kurs bardzo się podobał. Cena zdecydowanie niższa niż w innych placówkach, a i ciągła pomoc ze strony obsługi portalu z bardzo życzliwym podejściem do kursanta. Gorąco polecam!

Ewa M.: Początkowo miałam niewielkie problemy z obsługą mojego indywidualnego konta, a to dlatego, że po raz pierwszy miałam do czynienia z nauką w takiej formie. Wystarczył jeden telefon, a pani z infolinii poinstruowała mnie jak powinnam postępować w dalszych krokach. Serdecznie polecam

Karolina C.: Dzięki rozłożeniu ceny na nieoprocentowane raty, mogłam zrealizować kurs kwalifikacyjny masażysty, który był uwieńczeniem mojej już wcześniej zdobytej wiedzy i kwalifikacji. Jestem bardzo zadowolona. Polecam

Paweł K.: Jestem bardzo zadowolony z tego kursu.

Krzysztof M.: Zakres materiału adekwatny do poziomu- lekko porządkujący już wcześniej zdobytą wiedzę oraz dobrze poszerza już zdobytą wiedzę. 

Damian: Możliwość szybkiej realizacji kursu, zachęciła mnie do realizacji materii przez internet. Po odbyciu nauki śmiało mogę stwierdzić, że jestem bardzo usatysfakcjonowany

Dawid: Materiał dydaktyczny dobrze porządkuje zdobytą już wiedzę. Ciekawie dobrany sposób przekazywania informacji, który nie męczy nadmiernie kursanta.

Michał: Kurs godny polecenia.

Marcin: Gorąco polecam!

Kamil B.: Jako osoba posiadająca już wiedzę z zakresu masażu, muszę stwierdzić, że kurs kwalifikacyjny, nadający tytuł masażysty zorganizowany przez Krajowy Instytut Medyczny, jest bardzo dobrze zorganizowany pod kątem merytorycznym, ale również praktycznym- różnorodność dostarczonych materiałów zdecydowanie pomaga poszerzyć horyzonty.

Emilia J.: Kurs godny uwagi i polecenia

Michał G: Pieniądze wydane na kurs masażysty w Krajowym Instytucie Medycznym, okazały się najlepiej wydanymi pieniędzmi w życiu. Wiele nauczyłem się dzięki realizacji tego kursu, a i szybko udało mi się znaleźć pracę w zawodzie. Szczerze polecam

Rafał: Tytuł masażysty natychmiast po uzyskaniu potrzebnych dokumentów pomógł mi w znalezieniu pracy w państwowym ośrodku medycznym. Serdecznie polecam!

Patryk: Porządny kurs, polecam!

Marta G.: To już trzeci kurs, jaki realizuję w Krajowym Instytucie Medycznym i każdorazowo jestem zachwycona poziomem wiedzy, jaki oferuje się kursantowi

Anna P.: Wg mnie nauka za pośrednictwem platformy jest w stanie nauczyć więcej, niż nauka na zajęciach, gdzie pędzi się z materiałem

Robert: Na prawdę porządnie przygotowany kurs

Lidia: Porządny zasób wiedzy!

Magda: Kurs szczerze mogę polecić każdej niezdecydowanej osobie. Na prawdę wysoki poziom wiedzy, dobrze wyselekcjonowane materiały edukacyjne bez zbędnych podstaw. Kurs adekwatny do tytułu masażysty.