Dotacje dla bezrobotnych

Regulamin świadczenia usług

I.  DEFINICJE

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

III.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

IV.  KORZYSTANIE Z SERWISU

V.  CELE SERWISU I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

VI.  REJESTRACJA

VII.  KURSY ON - LINE

VIII.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ZASTRZEŻENIA / POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI PRZEZ KONSUMENTA

IX.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

X.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XI.  PODSTAWA PRAWNA

ZAŁĄCZNIK NR 1