Opiekun medyczny - kursy kwalifikacyjne

Kursy dla opiekunów medycznych

Ładowanie...

Medical.edu.pl - dostępne kursy online

Kursy opiekuna medycznego

Opiekun medyczny jest osobą, która w profesjonalny sposób pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu jej podstawowych potrzeb życiowych. W związku ze starzeniem się społeczeństwa i wydłużającym się okresem życia, zapotrzebowanie na opiekunów medycznych wciąż wzrasta. Prestiż tego zajęcia znacznie wzrósł, a uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje może się przyczynić do zwiększenia wynagrodzenia za świadczone usługi opiekuńcze.

Kurs na opiekuna medycznego to szkolenie, dzięki któremu uzyskuje się wiedzę i umiejętności niezbędne do opieki nad osobami wymagającymi profesjonalnego wsparcia - starszymi, niepełnosprawnymi bądź tymi, które są w trakcie rekonwalescencji po chorobie bądź zabiegu ograniczającym sprawność. Ponieważ praca ta jest zajęciem niezwykle odpowiedzialnym, proces nauki oraz uzyskiwania kwalifikacji podczas kursu opiekuna medycznego musi odbywać się na najwyższym poziomie - niezależnie od jego formy.

Krajowy Instytut Medyczny jest instytucją oświatową, która posiada ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji zawodowych w zawodach medycznych poprzez różnego rodzaju szkolenia, specjalizacje i kursy - w tym kursy na opiekuna medycznego. Program kursu “opiekun medyczny kurs kwalifikacyjny” został przygotowany w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodzie opiekuna medycznego, co gwarantuje uzyskanie aktualnej wiedzy, zgodnej z obowiązującymi standardami. Nasza oferta szkoleniowa zapewnia zwiększenie kompetencji oraz uzyskanie wiedzy i umiejętności, które umożliwiają rozwój zawodowy. Znając oczekiwania kursantów, a także zapotrzebowanie na rynku pracy, oferujemy trzy rodzaje kursów kwalifikacyjnych, kształcących w zawodzie opiekuna medycznego:

Każdy z naszych kursów na opiekuna medycznego to najwyższa jakość kształcenia, zgodna z aktualnymi rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO. W związku z tym, kwalifikacje uzyskane podczas kursu w Krajowym Instytucie Medycznym pozwalają na podjęcie zatrudnienia w między innymi: domach opieki społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej, domach samopomocy, a także w prywatnych domach osób, które wymagają wsparcia opiekuna medycznego.

Kursy opiekuna medycznego z dodatkowym modułem językowym - angielskim lub niemieckim - pozwalają na naukę specjalistycznej terminologii w języku obcym, co znacznie ułatwi komunikację w przypadku chęci podjęcia pracy za granicą. 

Opiekun medyczny - kurs online

Kwalifikacje niezbędne do pracy jako opiekun medyczny można uzyskać również kończąc szybki kurs opiekuna medycznego online. W trakcie nauki słuchacze są przygotowywani do świadczenia usług opiekuńczych uzyskując wiedzę z zakresu:

  • podstaw anatomii, fizjologii oraz psychologii,

  • procesy związane ze starzeniem się organizmu - podstawy geriatrii,

  • komunikacji z pacjentem,

  • rozpoznawanie problemów i potrzeb pacjenta,

  • czynności związanych z pielęgnacją i higieną pacjentów,

  • zabiegów leczniczych,

  • zasad żywienia,

  • udzielania pierwszej pomocy,

  • wsparcia i aktywizacji podopiecznych.

Kurs opiekun medyczny w Krajowym Instytucie Medycznym to dostęp do materiałów edukacyjnych z dowolnego miejsca - wystarczy dostęp do Internetu. Kursy opiekunów medycznych pod postacią e-learningu nie różnią się zakresem wiedzy od kursów stacjonarnych; pozwalają za to w wygodny dla siebie sposób przyswoić wiedzę, która pomoże wspierać osoby niesamodzielne i wymagające pomocy. Kończąc kurs na opiekuna medycznego słuchacz znacznie zwiększy swoje kompetencje i umiejętności, a uzyskane kwalifikacje pozwolą na świadczenie usług o wysokiej jakości.


Nasi partnerzy


Posiadamy akredytację Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego
na podstawie audytu nr: 6/UW/5/2019

Zadzwoń teraz