Opiekun osób starszych - kursy kwalifikacyjne

Kursy dla opiekunów osób starszych

Ładowanie...

Medical.edu.pl - dostępne kursy online

Kursy opiekuna osób starszych

Zawód opiekuna osoby starszej jest obecnie bardzo pożądany w związku z coraz szybszym starzeniem się społeczeństwa. Ze względu na schorzenia i wynikające z wieku dolegliwości, wielu seniorów potrzebuje profesjonalnego wsparcia, którego z różnych względów nie mogą zapewnić im najbliżsi. Z tego powodu pojawia się coraz więcej ofert związanych z opieką osób starszych, dotyczących pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Opieka osób starszych - na czym polega?

Opiekun osoby starszej świadczy usługi wspierania seniorów w ich codziennym funkcjonowaniu. Zadania te polegają na opiece i organizacji zajęć swoim podopiecznym, i dotyczą takich czynności jak:

  • dbanie o zdrowie seniora,

  • zapewnienie odpowiednich posiłków i pomoc w ich spożywaniu,

  • dbanie o higienę osobistą,

  • pomoc w zapewnieniu czystości i porządku w mieszkaniu,

  • dokonywanie zakupów, opłacanie rachunków,

  • organizacja czasu wolnego - aktywizacja społeczna i kulturalna,

  • wsparcie emocjonalne.

Powyższe działania wymagają dodatkowej wiedzy i umiejętności - nie tylko w zakresie opieki i pielęgnacji, ale również psychologii czy medycyny. Każda osoba, która pragnie poszerzyć swoje kompetencje w tym obszarze bądź zdobyć nowy zawód jako opiekunka osób starszych, może uzyskać takie kwalifikacje realizując kurs opiekuna osób starszych.

Kurs opiekun osób starszych

Opiekun osoby starszej kurs ma za zadanie udzielenie szkolenia z zakresu opieki, pielęgnacji oraz specyfiki schorzeń i funkcjonowania osób starszych. Krajowy Instytut Medyczny - jako instytucja oświatowa - oferuje kurs opiekuna osób starszych w oparciu o podstawę programową kształcenia w tym zawodzie; gwarantuje to uzyskanie aktualnej i rzetelnej wiedzy, zgodnej z obowiązującymi standardami. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w zawodach medycznych poprzez różnego rodzaju szkolenia, specjalizacje i kursy - w tym:

Każdy z kursów opiekuna osób starszych daje kwalifikacje oparte o aktualne rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Dzięki kwalifikacjom uzyskanym podczas nauki w Krajowym Instytucie Medycznym można legalnie podjąć zatrudnienie w takich miejscach, jak: hospicja, domy opieki społecznej, placówki opieki paliatywnej, domy samopomocy, a także prywatne domy osób, które potrzebują wsparcia opiekuna osoby starszej.

Kursy opiekuna osób starszych posiadające w swoim programie dodatkowo nauczanie języka obcego, pozwalają na poznanie zwrotów w języku obcym, które ułatwią codzienną praktykę w przypadku podjęcia pracy za granicą

Opieka osób starszych to odpowiedzialne zadanie; dlatego aby legalnie i kompetentnie podjąć się opieki nad seniorami, warto zrobić kurs opiekuna osób starszych. Dzięki niemu zdobywa się wiedzę niezbędną do świadczenia usług opiekuńczych, dodatkowo uzyskując certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje. Uprawnia on do podjęcia pracy jako opiekun osoby starszej w dowolnym miejscu, które świadczy usługi opiekuńcze - zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Nasi partnerzy


Posiadamy akredytację Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego
na podstawie audytu nr: 6/UW/5/2019

Zadzwoń teraz