O nas

Medical.edu.pl to platforma dydaktyczna oferująca kształcenie ustawiczne, zawodowe oraz podyplomowe

Kursy prowadzone są w postaci szkoleń e-learningowych. Ta innowacyjna forma kształcenia pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Nauka jak i egzaminy odbywają się on-line. Każdy z absolwentów po ukończonym kursie otrzymuje stosowne dokumenty, potwierdzające nabyte umiejętności i będące legalnym dokumentem wydawanym na podstawie tych samych przepisów prawnych, co w przypadku szkoleń stacjonarnych.

Jesteśmy wpisani do Ewidencji Szkół i Placówek, Naczelnej Izby Lekarskiej (uchwała Nr 4/KKM/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej), Rejestru Instytucji Szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.10/00086/2022. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów szkolenia przez swój Urząd Pracy.

Dokumenty wydawane po ukończonym kursie umożliwiają podjęcie legalnej pracy we wszelkiego rodzaju szpitalach, przychodniach, klinikach, poradniach zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Należy zwrócić uwagę, że sprawowanie ww. funkcji bez wymaganych prawem kwalifikacji może skutkować odpowiedzialnością prawną. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów.

Dokumenty rejestrowe

Referencje
Referencje Opiekun w Żłobku
Referencje Terapeuta Zajęciowy
Referencje Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Referencje Terapeuta Zajęciowy
Referencje Terapeuta Zajęciowy
Referencje Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Referencje Opiekun Medyczny i Opiekun Osób Starszych
Referencje Opiekun z Żłobku
Referencje Terapeuta Zajęciowy
PUP Oleśnica
Referencje Opiekun Medyczny
Referencje Opiekun Medyczny
Referencje Opiekun w Żłobku
Referencje Opiekun w Żłobku
Referencje Opiekun Medyczny
Referencje Fundacja Zmysłosfera
Referencje Opiekun Medyczny i Terapeuta Zajęciowy
Referencje Opiekun w Żłobku
Referencje Opiekun Osób Starszych
Referencje Masażysta
Kurs Opiekuna Osób Starszych
Referencje Terapeuta Zajęciowy
Referencje Opiekun w Żłobku
Referencje Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Referencje Opiekun Osób Starszych
Referencje Asystent Osoby Niepełnosprawnej
PUP Bełchatów
PUP Brodnica
Centrum Edukacji i Wsparcia "RES-GEST"
PUP Oleśnica
PUP Oleśnica
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
PUP Mikołów
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
PUP Zduńska Wola
PUP Siedlce
UP Warszawa
PUP Gliwice
Fundacja Phenomen
Spółdzielnia Socjalna Pomocni nad Wisłą
Stowarzyszenie Olkusz Kreatywnie
Centrum Edukacji i Wsparcia "RES-GEST"
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
PUP Ożarów Mazowiecki
PUP Zielona Góra
PUP Wałcz
PUP Brodnica
Stowarzyszenie 17-tka
Fundacja Phenomen
PUP Oleśnica
PUP Tuchola
PUP Oleśnica
Referencje Opiekun w żłobku lub Klubie Dziecięcym
Referencje Asystentkia Stomatologiczna
Referencje Opiekun w żłobku
Referencje Opiekun Medyczny
Referencje Terapeuta Zajęciowy
Referencje Opiekun Osób Starszych
Referencje Asystentka Stomatologiczna
Referencje Asystentka Stomatologiczna
Referencje Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Referencje Opiekun w Żłobku
Referencje Opiekun w Żłobku
Referencje Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Referencje Asystentka Stomatologiczna
Referencje Opiekun Medyczny
Referencje Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Referencje Opiekun Medyczny
Referencje Opiekun Osób Starszych
Referencje Asystentka Stomatologiczna