Asystent osoby niepełnosprawnej - kursy kwalifikacyjne

Kursy asystenta osoby niepełnosprawnej

Ładowanie...

Medical.edu.pl - dostępne kursy online

Asystent osoby niepełnosprawnej - kursy online

Krajowy Instytut Medyczny - jako instytucja oświatowa specjalizująca się w ofercie szkoleń dla personelu medycznego - wszystkim tym, którzy pragną mieć realny wpływ na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami, oferuje kurs na asystenta osoby niepełnosprawnej.

Asystent osoby niepełnosprawnej posiadający kwalifikacje zawodowe może wspierać i pomagać osobom niepełnosprawnym w czynnościach dnia codziennego, motywować do pokonywania barier w kontaktach społecznych, zachęcać do aktywności i wspierać w organizacji czasu wolnego; asystent może również nieść pomoc w obszarach związanych z życiem szkolnym lub zawodowym, jeżeli istnieje taka potrzeba. Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań podopiecznego oraz organizacja niezbędnych działań wymaga wcześniejszego przygotowania i wiedzy, którą można uzyskać podczas kurs asystenta osoby niepełnosprawnej.

Co obejmuje kurs?

Kurs “asystent osoby niepełnosprawnej” ma za zadanie wyposażyć słuchaczy w wiedzę i kwalifikacje niezbędne do niesienia codziennej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Program kursu porusza takie zagadnienia, jak - między innymi:

  • podstawy anatomii, psychologia rozwoju człowieka,

  • rodzaje niepełnosprawności i ich przyczyny,

  • podstawy pedagogiki i gerontologii,

  • praca z osobą niepełnosprawną,

  • podstawy języka migowego,

  • rola i zadania asystenta osoby niepełnosprawnej.

Podczas nauki na kursie asystenta osoby niepełnosprawnej kursanci poznają specyfikę zawodu, a także jak rozpoznać potrzeby swoich podopiecznych i profesjonalnie je wypełniać. Dotyczy to zarówno pomocy w higienie, pielęgnacji czy prowadzeniu gospodarstwa domowego, jak również w wypełnianiu ról społecznych, aktywizacji i wsparciu psychologicznym.

Kwalifikacje asystenta osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej - kurs online to nie tylko uzyskanie niezbędnych do pracy kompetencji; po ukończeniu szkolenia kursant otrzymuje zaświadczenie, które potwierdza nabycie kwalifikacji jako asystent osoby niepełnosprawnej, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania opartym na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

Kwalifikacje uzyskane podczas kursu asystenta osoby niepełnosprawnej w Krajowym Instytucie Medycznym są honorowane w instytucjach państwowych oraz prywatnych zarówno w Polsce, jak i za granicą - między innymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Szwecji czy Norwegii - pozwalają więc na podjęcie zatrudnienia również poza granicami kraju. Pomocne w tym może być jedno z poniższych szkoleń:

  • kurs asystenta osoby niepełnosprawnej z językiem angielskim, oraz

  • kurs na asystenta osoby niepełnosprawnej z językiem niemieckim.

Program tych szkoleń obejmuje - oprócz tematów związanych z przygotowaniem do zawodu - również niezbędne zwroty i słownictwo w języku obcym, które pomoże w wykonywaniu swoich obowiązków w przypadku chęci pracy za granicą.

Możliwości zatrudnienia po ukończonym kursie

Wiedza i umiejętności nabyte podczas kursu na asystenta osoby niepełnosprawnej pozwalają uzyskać zatrudnienie w takich miejscach, jak: domy opieki społecznej, hospicja, placówki opieki paliatywnej, zakłady opiekuńczo-lecznicze czy ośrodki adaptacyjne. Słuchacze mogą podjąć pracę jako asystent osoby niepełnosprawnej, ale również jako asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, tym samym wspierając osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi bądź z niepełnosprawnością intelektualną - kwalifikacje uzyskane podczas kursu asystenta są bowiem jednym z warunków niezbędnych do podjęcia pracy jako asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Dodatkowe kompetencje i rozwój zawodowy

W celu poszerzenia swoich kompetencji i możliwości zatrudnienia, Krajowy Instytut Medyczny oferuje również kursy masażu oraz kurs kwalifikacyjny na opiekuna medycznego; dodatkowe szkolenia pozwolą nie tylko na poszerzenie wiedzy czy zdobycie nowego zawodu, ale przede wszystkim - na kompleksową opiekę nad osobami wymagającymi takiego wsparcia.


Nasi partnerzy


Posiadamy akredytację Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego
na podstawie audytu nr: 6/UW/5/2019

Zadzwoń teraz