Kursy dla opiekunów w żłobku i klubie dziecięcym

Kursy dla opiekunów w żłobku

Ładowanie...

Medical.edu.pl - dostępne kursy online

Opiekun w żłobku

Osoby z uprawnieniami opiekuna w żłobku posiadają kompetencje przydatne nie tylko w placówkach państwowych - jest wiele możliwości zatrudnienia dla opiekunów, którzy zadbają o opiekę i prawidłowy rozwój maluchów. Ukończony 18. rok życia oraz wykształcenie średnie wystarczą, aby podjąć kurs opiekuna w żłobku i realizować się w pracy z najmłodszymi dziećmi.

Kwalifikacje zawodowe opiekuna w żłobku pozwolą na podjęcie pracy w takich miejscach, jak:

  • żłobki - państwowe i prywatne,

  • kluby dziecięce,

  • inne placówki, zajmujące się sprawowaniem opieki nad najmłodszymi,

  • prywatne domy - jako opiekunka do dzieci do 3. roku życia.

Potwierdzone wiedza i kwalifikacje

Kurs na opiekuna w żłobku w Krajowym Instytucie Medycznym to uzyskanie wiedzy niezbędnej do profesjonalnej opieki nad najmłodszymi dziećmi. Ukończenie szkolenia potwierdzone jest zaświadczeniem

honorowanym we wszystkich instytucjach oferujących zatrudnienie opiekunom - posiadamy zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na organizację kursów opiekunki w żłobku, program zaś jest zgodny ze wszystkimi wytycznymi. Nauka obejmuje 200 godzin teorii oraz 80 godzin praktyk, podczas których kursanci zdobywają takie wiadomości, jak:

  • psychologiczne podstawy rozwoju,

  • rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa,

  • stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka,

  • rozwijanie kompetencji opiekuna.

Wszystkie informacje przekazane podczas kursu opiekuna w żłobku gwarantują przygotowanie niezbędne do podjęcia zatrudnienia.

Kompetencje opiekuna

Kurs opiekuna w żłobku przybliża specyfikę pracy z małymi dziećmi i nadaje kwalifikacje do sprawowania nad nimi opieki. Opiekunka zapewnia dzieciom odpowiednie zajęcia w zakresie nie tylko pielęgnacji, ale również edukacji - uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka. Sposób, w jaki prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne musi uwzględniać rozwój psychomotoryczny malucha oraz być dostosowany do jego wieku. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym powinien również współpracować z rodzicami poprzez prowadzenie konsultacji i udzielania porad w zakresie pracy i opieki nad małym dzieckiem.

Wszystkie te zagadnienia są poruszane podczas kursu na opiekuna w żłobku, co zapewnia odpowiednie przygotowanie i profesjonalne podejście do pracy.

Nauka zdalna - korzyści z e-learningu

Krajowy Instytut Medyczny oferuje kurs na opiekuna w żłobku online. Ta forma szkolenia pozwala na indywidualne dostosowanie tempa nauki, co czyni ją bardziej przyjemną i wygodną dla kursantów. Treści kształcenia oraz wydane świadectwo nie różnią się niczym od szkoleń stacjonarnych, pozwalają za to zaoszczędzić czas oraz dostosować naukę do własnych preferencji. Kurs opiekuna w żłobku online realizowany jest na nowoczesnej platformie, z materiałami dostępnymi przez całą dobę i z każdego miejsca na świecie - poprzez sieć Internet. Dzięki temu można ukończyć kurs opiekunki w żłobku w sposób najbardziej dogodny dla siebie.

Opiekun w żłobku - możliwości rozwoju

Kurs opiekunki w żłobku daje uprawnienia zawodowe do sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3. Pozwala nie tylko na kształtowanie rozwoju małych podopiecznych, ale również na realizację zawodową. Kurs na opiekuna w żłobku może być zaledwie początkiem rozwoju dla tych z opiekunów, którzy pragną podnosić swoje kwalifikacje. 

Nasi partnerzy


Posiadamy akredytację Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego
na podstawie audytu nr: 6/UW/5/2019

Zadzwoń teraz