Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm
obrazek

Kurs doszkalający larwoterapia dla pielęgniarek

 Cena tego kursu to tylko: 599.00 PLN
Popularność kursu: 99.4%      Opinie: 127      wróć do kursów

Zawód pielęgniarki ipołożnej wymaga ciągłego zwiększania kwalifikacji. Kursy dokształcające stanowiąistotną bazę umożliwiającą zdobycie dodatkowych umiejętności, doświadczeniaoraz uprawnień niezbędnych do wykonywania różnych działań medycznych i pracy zposzczególnymi grupami pacjentów. Umiejętności jakie zdobywają uczestnicyszkoleń mogą być niezbędne zarówno w codziennej pracy pielęgniarki jak i wdrodze do uzyskania awansu zawodowego.

Absolwent poukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim wydane na podstawieRozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawiekształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
KrajowyInstytut Medyczny posiada ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacjipielęgniarek i położnych. Kwalifikacje wydane przez Krajowy Instytut Medyczny sąhonorowane zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.

UWAGA! Szczegółowe informacje oprzebiegu szkolenia, rejestracji, płatnościach oraz wymogach technicznychznajdują się poniżej w dziale "FAQ - podstawowe informacje o kursie".Kliknij "Zobacz Więcej", aby rozwinąć dział FAQ oraz opinieabsolwentów.

Przesuń kursor myszy po wizualizacji aby powiększyć


FAQ - podstawowe informacje o kursie

Najnowsze Opinie Absolwentów

1) Co daje mi ukończenie kursu dokształcającego larwoterapii dla pielęgniarek on-line?

Ukończeniekursu daje wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania czynności w zakresierealizowanego szkolenia. Kursant otrzymuje zaświadczenie Ministra Zdrowia,dzięki któremu uzyskuje kwalifikacje potrzebne do wykonywania działańmedycznych i pracy z poszczególnymi grupami pacjentów.

2) Jakie są warunki, aby zapisać się naszkolenie?

Do kursudokształcającego mogą przystąpić pielęgniarki lub położne, które:

- posiadają prawo wykonywania zawodu

3) Ile trwa kurs i w jakim czasie trzeba goukończyć?

Łączna liczbagodzin przeznaczonych na realizację programu kursu dokształcającego wynosi 10 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 10 godzin.

Warto zwrócić uwagę, iż kurs prowadzony w formie e-learningowej umożliwiarównoległe realizowanie teorii na platformie oraz stażu, co finalnie skracaczas trwania kursu.

4)Czy dokumenty trzeba odnawiać?

Dokumenty są wydawane na podstawie odpowiednich rozporządzeń i sądożywotnie! Nie wymagają dodatkowych uaktualnień, w związku z czym nie ponosisię dodatkowych kosztów.

5) Jak zapisać się na kurs?

Aby zapisać się na kurs, należy wejść na stronę głównąwww.medical.edu.pl, a następnie odnaleźć i kliknąć właściwy kurs. Po wejściu wszkolenie, należy kliknąć niebieską ikonkę z napisem „zapisz się” i wypełnićformularz rejestracyjny. Do 5 minut po rejestracji, na maila oraz sms’emzostanie wysłany login i hasło użytkownika (w przypadku, kiedy mail lub/i smsnie doszedł, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod nr telefonu 22 116 59 59).Przy pomocy otrzymanych danych należy zalogować się na swoje indywidualne kontoi dokonać opłaty. Jeżeli płatność została zrealizowana przelewem internetowym,system w ciągu kilku minut wykryje transakcję i aktywuje szkolenie. Jeślinatomiast opłata nastąpiła przelewem tradycyjnym (dane do przelewu dostępne wzakładce kontakt: http://medical.edu.pl/kontakt w urzędzie pocztowym bądź teżplacówce bankowej, należy skan lub zdjęcie potwierdzenia transakcji wysłać naadres: kontakt@medical.edu.pl. Aktywacja kursu nastąpi w ciągu kilku minut odwysłania maila z potwierdzeniem transakcji. Korzystanie z systemu jest możliwieuproszczone, intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Cała procedura nie powinnazająć dłużej niż 5-10 minut.

6) Czy płatność za kursmożna rozłożyć na raty?

Tak. Krajowy Instytut Medyczny każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez Krajowy Instytut Medyczny bez instytucji pośredniczących.

7) Kiedy możnarozpocząć kurs w przypadku płatności ratalnej?

Kurs można rozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty.Wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje, zostają wysłane wciągu 3-7 dni roboczych, od wpłaty ostatniej raty oraz zdania wszystkich testówi egzaminów.

8) W jaki sposób możnadokonać opłaty za kurs? Jak otrzymać fakturę?

Płatnościna portalu Krajowego Instytutu Medycznego obsługują Przelewy24 (http://www.przelewy24.pl).Gwarantuje to naszym kursantom najwyższy standard bezpieczeństwa oraznajszerszą gamę możliwości płatniczych. Po zarejestrowaniu się na szkolenie,kursant może dokonać płatności poprzez:

-Przelewinternetowy (wykrywanie płatności w ciągu kilku minut);

-Przekaz/Przelewtradycyjny (możliwość wygenerowania druku do bezpośredniej płatności na poczcielub placówce bankowej);

-Kartękredytową.

Bezpieczeństwotransakcji zapewniają Przelewy24:

http://www.przelewy24.pl/cms,60,polityka_prywatnosci.htm

Generowaniefaktury.

Aby wygenerować fakturę wystarczy w formularzu rejestracyjnymzaznaczyć pole „Proszę o wystawienie faktury” oraz wypełnić dane niezbędne dojej wystawienia. Faktura zostanie automatycznie wygenerowana na koncie kursantapo dokonaniu opłaty. Prosimy nie generować faktury w przypadku, kiedy kursantkorzysta ze zniżki. Należy wówczas napisać maila na adres:kontakt@medical.edu.pl z prośbą o wystawienie żądanego dokumentu.

9) Czy na dokumentach jest adnotacja, że kurs odbył się drogąon-line?

Wzór nie przewiduje takich adnotacji. Dokumentacja jest dokładnietaka jak w przypadku ukończenia kursu stacjonarnego. Wzór dokumentu wynikabezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. wsprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

10) Jak wygląda procesnauki na platformie Krajowego Instytutu Medycznego i z czego składa się kurs?

Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez specjalistów.Istnieje możliwość pobrania lub wydrukowania materiałów. Proces nauki odbywasię na intuicyjnej i łatwej w obsłudze platformie e-learningowej. W raziejakichkolwiek pytań bądź problemów, należy kontaktować się z obsługą portalu:infolinia: 22 116 59 59 mail: kontakt@medical.edu.pl

11) Czy kurs on-line jest niezawodny w działaniu?

Tak. Platforma została zainstalowana w jednym znajnowocześniejszych na świecie centrów danych, które gwarantuje dostępnośćusługi przez około 99.9% czasu w skali roku. O wszelkich planowanych przerwachw dostępności usługi, kursanci będą informowani z wyprzedzeniem.

12) Czym są„testy cząstkowe”?

„Testy cząstkowe”, są to testy wielokrotnego wyboru sprawdzającewiedzę pod koniec omawiania każdego tematu. W momencie niezaliczenia testucząstkowego można nieodpłatnie podejść do testu ponownie, aż do skutku.  Wkażdej chwili istnieje możliwość powrotu do lekcji, mechanizm ten pozwalalepiej zapoznać się z przygotowanym materiałem.

13) Czym jest „PracaZaliczeniowa”?

Praca zaliczeniowa polega na napisaniu eseju na wybrany przezsiebie temat z dostępnych tematów na platformie. Praca zaliczeniowa powinnazawierać 1-2 strony a4 napisane osobiście przez kursanta w notatniku dostępnympod wyborem tematu pracy zaliczeniowej.

14) Czym jest"Test generalny"?

„Test generalny” jest ostatnim szczeblem do zakończenia kursu.„TEST GENERALNY” składa się z 30 pytań losowo wybranych ze wszystkich „testówcząstkowych”. Próg zaliczenia „TESTU GENERALNEGO” to 25/30. W razieniepowodzenia na teście generalnym można nieodpłatnie przystąpić do testuponownie, aż do skutku.

15) Czym jest„Formularz kontaktowy”?

„Formularz kontaktowy” wypełnia się po zaliczeniu ostatniego„TESTU GENERALNEGO”. Wypełnienie „formularza kontaktowego” jest niezbędne,ponieważ zapisane w nim dane są potrzebne do wystawienia zaświadczenia MinistraZdrowia. Należy zwrócić uwagę na wielkość liter oraz poprawność wpisanychdanych. Jest to bardzo ważne, ponieważ treść z „formularza kontaktowego” jestzamieszczana bezpośrednio na dokumentacji.

16) Jak wyglądaodbiór dokumentacji poświadczającej ukończenie kursu?

Dokumentacjao ukończeniu szkolenia zostaje dostarczona do kursanta w terminie od 3 do 7 dniroboczych, od momentu zdania egzaminów i dopełnieniu wszelkich powinności.Przesyłka zostaje wysłana listem poleconym priorytetem, z możliwościąmonitorowania jej aktualnego statusu na stronie internetowej: http://emonitoring.poczta-polska.pl/. Czasdoręczenia wynosi około 2-3 dni robocze.

17) Jakie są minimalnewymogi techniczne?

Należy posiadać komputer PC lub inne urządzenie, które posiadazainstalowany moduł Flash Player w przeglądarce (kliknij aby zainstalować).Urządzenie winno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3 oraz posiadaćrozdzielczość ekranu w poziomie nie mniejszą niż 1100 pixeli.

18) Jaka przeglądarkanajlepiej współpracuje z platformą e-learningową?

Do prawidłowej funkcjonalności platformy wymagana jest jedna znajnowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub GoogleChrome. Ponadto przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz akceptować danezapisywane w plikach Cookie.

19) Jak skorzystać zdofinansowania Urzędu Pracy na szkolenia organizowane przez Krajowy InstytutMedyczny?

Każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwośćubiegania się o dofinansowanie na kursy organizowane przez Krajowy InstytutMedyczny do wysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowychnajczęściej oscyluje w granicach od 4000 zł do 6000 zł., dzięki czemu kursantma możliwość realizacji nawet kilku kursów. Zainteresowanych prosimy o kontaktz Krajowym Instytutem Medycznym przed udaniem się do urzędu Pracy celemustalenia szczegółów dot. dalszej współpracy. Krajowy Instytut Medycznywidnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem: 2.02/00151/2020.

20) Czy można uzyskaćzniżkę na kolejny kurs?

Absolwenci Krajowego Instytutu Medycznego, na każde kolejne szkolenie otrzymują 10% zniżki. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny kurs.

Dodatkowo, jeśli kwota zamówienia w koszyku zawiera się w przedziałach z poniższej tabeli, otrzymasz rabat:

OdDoRabat
2000 PLN3000 PLN10 %
3000 PLN5000 PLN15 %
5000 PLN10000 PLN20 %


Jolanta Błaszczyk: Kurs jest bardzo interesujący, przedstawiony w sposób przejrzysty i zrozumiały. Polecam.

Halina Z.: Przez dość długi czas zastanawiałam się nad zapisaniem się na kurs e-learningowy, jednak podchodziłam do tego pomysłu z małą rezerwą. Po weryfikacji wpisu do ewidencji szkół i placówek  oraz certyfikatu ISO uznałam, że Krajowy Instytut Medyczny jest placówką, której bez obaw można powierzyć środki na dokształcanie.

Piotr P.: Ciekawy, interesujący kurs niosący za sobą efektywną wiedzę. Polecam

Roksana: Osobiście dla mnie, jako dla młodej osoby, ważną informacją było to, że płatność za kurs mogłam rozłożyć na trzy nieoprocentowane raty, które opłacić mogłam w wybranym przez siebie momencie.

Aleksandra P.: Polecam realizację kursu larwoterapii.

Wiktoria F.: Potrzebowałam rozszerzyć wiedzę z zakresu larwoterapii, jednak ze względu na małą ilość czasu nie miałam możliwości zapisu na zajęcia stacjonarnie. Platforma była dla mnie fantastyczną alternatywą. Polecam!

Marianna: Wyczerpująco przedstawiona wiedza, która istotna jest do prawidłowego stosowania larwoterapii.

Katarzyna Sz.: Elastyczność nauki i stały dostęp do materiałów był dla mnie jedną z decydujących przesłanek o wyborze placówki Krajowego Instytutu Medycznego.

Zdzisława: Wyczerpująco przedstawiona wiedza, która istotna jest do prawidłowego stosowania larwoterapii.

Ewa G.: Testy sprawdzające wiedzę bardzo dobrze weryfikują czy kursant nabył w stopniu wystarczającym niezbędne informacje. Osoba, która nie przeanalizowała materiałów szkoleniowych dogłębnie, na pewno nie przejdzie do dalszego etapu szkolenia. Kurs przygotowany jest bardzo rzetelnie, polecam.

Milena J.: Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń co do kursu. Całość szkolenia przebiegła niezwykle sprawnie.