obrazek

Kurs kwalifikacyjny anestezjologiczny dla pielęgniarek

  Cena: 1999.00 PLN
Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 1999.00 PLN
Popularność kursu: 99.6%       Opinie: 277       wróć do kursów

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz kartę kwalifikacyjną, która zgodnie z Rozporządzeniem stanowi potwierdzenie ukończenia szkolenia.

Uczestnik po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego jest przygotowany do objęcia kompleksową opieką pacjenta w każdym wieku w obszarze realizowanego szkolenia.

Jako organizator kształcenia posiadamy ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji pielęgniarek i położnych. Wydane kwalifikacja są honorowane zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.

UWAGA! Szczegółowe informacje o przebiegu szkolenia, rejestracji, płatnościach oraz wymogach technicznych znajdują się poniżej w dziale "FAQ - podstawowe informacje o kursie". Kliknij "Zobacz Więcej", aby rozwinąć dział FAQ oraz opinie absolwentów.

PROGRAM KURSU - pobierz 

Przesuń kursor myszy po wizualizacji aby powiększyć


FAQ - podstawowe informacje o kursie

Najnowsze Opinie Absolwentów

1) Co daje mi ukończenie kursu kwalifikacyjnego anestezjologicznego dla pielęgniarek?

Ukończenie kursu kwalifikacyjnego daje wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania czynności w zakresie realizowanego szkolenia.

Po ukończeniu w/w szkolenia kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministra Zdrowia, dzięki któremu uzyskuje kwalifikacje potrzebne do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

2) Jakie są warunki, aby zapisać się na szkolenie?

Do kursu kwalifikacyjnego mogą przystąpić pielęgniarki, które:

- posiadają prawo wykonywania zawodu
- posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie

UWAGA! Do dnia ukończenia kursu należy zrealizować kursy specjalistyczne:
Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa (RKO), EKG

Wymóg posiadania kursów EKG i RKO nie dotyczy pielęgniarek, które:
- są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
- posiadają dyplom ratownika medycznego,

 lub

- ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS)

3) Ile trwa kurs i w jakim czasie trzeba go ukończyć?

Kurs przygotowany jest w oparciu o podstawę programową zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 445 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 200 godzin,
zajęcia praktyczne – 245 godzin.

Kurs realizowany jest zgodnie z Harmonogramem kształcenia, udostępnianym indywidualnie uczestnikom kształcenia

4) Czy dokumenty trzeba odnawiać?

Dokumenty są wydawane na podstawie odpowiednich rozporządzeń i są dożywotnie! Nie wymagają dodatkowych uaktualnień, w związku z czym nie ponosi się dodatkowych kosztów.

5) Jak zapisać się na kurs?

Aby zapisać się na kurs, należy wejść na stronę główną www.medical.edu.pl, a następnie odnaleźć i kliknąć właściwy kurs. Po wejściu w szkolenie, należy kliknąć niebieską ikonkę z napisem „Dodaj do koszyka” i wypełnić formularz rejestracyjny. Do 5 minut po rejestracji, na maila oraz sms’em zostanie wysłany login i hasło użytkownika (w przypadku, kiedy mail lub/i sms nie doszedł, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod nr telefonu +48 22 602 01 20).Przy pomocy otrzymanych danych należy zalogować się na swoje indywidualne konto i dokonać opłaty. Jeżeli płatność została zrealizowana przelewem internetowym, system w ciągu kilku minut wykryje transakcję i aktywuje szkolenie. Jeśli natomiast opłata nastąpiła przelewem tradycyjnym (dane do przelewu dostępne w zakładce kontakt: http://medical.edu.pl/kontakt w urzędzie pocztowym bądź też placówce bankowej, należy skan lub zdjęcie potwierdzenia transakcji wysłać na adres: kontakt@medical.edu.pl. Aktywacja konta nastąpi w ciągu kilku minut od wysłania maila z potwierdzeniem transakcji. Korzystanie z systemu jest możliwie uproszczone, intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Cała procedura nie powinna zająć dłużej niż 5-10 minut.

6) Czy płatność za kurs można rozłożyć na raty?

Tak. Jako organizator kształcenia każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną umożliwiamy rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest bez instytucji pośredniczących.

7) Kiedy można rozpocząć kurs w przypadku płatności ratalnej?

Kurs można rozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty.

8) W jaki sposób można dokonać opłaty za kurs? Jak otrzymać fakturę?

Płatności na portalu medical.edu.pl obsługują Przelewy24 (http://www.przelewy24.pl). Gwarantuje to naszym kursantom najwyższy standard bezpieczeństwa oraz najszerszą gamę możliwości płatniczych. Po zarejestrowaniu się na szkolenie, kursant może dokonać płatności poprzez:

-Przelew internetowy (wykrywanie płatności w ciągu kilku minut);

-Przekaz/Przelew tradycyjny (możliwość wygenerowania druku do bezpośredniej płatności na poczcie lub placówce bankowej);

-Kartę kredytową.

Bezpieczeństwo transakcji zapewniają Przelewy24:

https://www.przelewy24.pl/obow...

Generowanie faktury.

Celem wygenerowania faktury, po opłaceniu zamówienia, należy zalogować się na indywidualnym koncie kursanta oraz przejść do zakładki "Panel kursanta". Następnie prosimy o uzupełnienie danych niezbędnych do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie.

9) Dokumentacja po ukończeniu kursu.

Po ukończeniu kształcenia, kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Wzór dokumentu wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

10) Jak wygląda proces nauki na platformie medical.edu.pl i z czego składa się kurs?

  Proces nauki odbywa się zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia i udostępnionym przez CKPPIP oraz zgodnie z Harmonogramem kursu udostępnionym przez Organizatora kształcenia.

  Jako organizator kształcenia zapewniamy kadrę dydaktyczną zgodnie z wytycznymi programu kursu.

  Istnieje możliwość pobrania lub wydrukowania materiałów dydaktycznych, które są udostępniane kursantom poprzez intuicyjną i łatwą w obsłudze platformę.

  W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów, należy kontaktować się z obsługą portalu: infolinia: +48 22 602 01 20 mail: kontakt@medical.edu.pl


  11) Czym są „testy cząstkowe”?

  „Testy cząstkowe”, są to testy wielokrotnego wyboru sprawdzające wiedzę pod koniec omawiania każdego tematu. W momencie niezaliczenia testu cząstkowego można nieodpłatnie podejść do testu ponownie, aż do skutku.  W każdej chwili istnieje możliwość powrotu do materiałów, mechanizm ten pozwala lepiej zapoznać się z przygotowanym materiałem.

  12) Czym jest „Praca Zaliczeniowa”?

  Praca zaliczeniowa polega na napisaniu eseju na wybrany przez siebie temat z dostępnych tematów na platformie. Praca zaliczeniowa powinna zawierać 1-2 strony a4 napisane osobiście przez kursanta w notatniku dostępnym pod wyborem tematu pracy zaliczeniowej.

  13) Czym jest "Test generalny"?

  „Test generalny” jest ostatnim szczeblem do zakończenia kursu. „TEST GENERALNY” składa się z 30 pytań losowo wybranych ze wszystkich „testów cząstkowych”. Próg zaliczenia „TESTU GENERALNEGO” to 25/30. W razie niepowodzenia na teście generalnym można nieodpłatnie przystąpić do testu ponownie, aż do skutku.

  14) Czym jest „Formularz kontaktowy”?

  „Formularz kontaktowy” wypełnia się po zaliczeniu ostatniego „TESTU GENERALNEGO”. Wypełnienie „formularza kontaktowego” jest niezbędne, ponieważ zapisane w nim dane są potrzebne do wystawienia zaświadczenia Ministra Zdrowia. Należy zwrócić uwagę na wielkość liter oraz poprawność wpisanych danych. Jest to bardzo ważne, ponieważ treść z „formularza kontaktowego” jest zamieszczana bezpośrednio na dokumentacji.

  15) Jak wygląda odbiór dokumentacji poświadczającej ukończenie kursu?

  Uczestnik kursu, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem udostępnionym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych po złożeniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.

  16) Jakie są minimalne wymogi techniczne?

  Należy posiadać komputer PC lub inne urządzenie mające dostęp do przeglądarki internetowej. Urządzenie winno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3.

  17) Jaka przeglądarka najlepiej współpracuje z platformą?

  Do prawidłowej funkcjonalności platformy wymagana jest jedna z najnowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome. Ponadto przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz akceptować dane zapisywane w plikach Cookie.

  18) Jak skorzystać z dofinansowania Urzędu Pracy na szkolenia organizowane przez medical.edu.pl?

  Każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się o dofinansowanie na kursy organizowane przez medical.edu.pl do wysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowych najczęściej oscyluje w granicach od 4000 zł do 6000 zł., dzięki czemu kursant ma możliwość realizacji nawet kilku kursów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z medical.edu.pl przed udaniem się do urzędu Pracy celem ustalenia szczegółów dot. dalszej współpracy.

  19) Czy można uzyskać zniżkę na kolejny kurs?

  Absolwenci medical.edu.pl, na każde kolejne szkolenie otrzymują 10% zniżki. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny kurs.

  Dodatkowo, jeśli kwota zamówienia w koszyku zawiera się w przedziałach z poniższej tabeli, otrzymasz rabat:

  Od
  Do
  Rabat
  2000 PLN
  3000 PLN
  10 %
  3000 PLN
  5000 PLN
  15 %
  5000 PLN
  10000 PLN
  20 %

  Justyna O.: Polecam

  Anna Ł.: wszystko ok

  Piotrek: Kurs bardzo ciekawy. Materiały przejrzyste.

  EWA M.: Materiał kursu opracowany zrozumiale, informacje przydatne.Jestem zadowolona z formy kursu.Polecam.

  Dorota K.: Duża ilość wiedzy.Materiał szkoleniowy przygotowany obszernie i wyczerpująco.Dziękuję za możliwość uczestnictwa w bardzo dobrze przygotowanym szkoleniu.Państwa szkolenie pozwala  na realizację i samokształcenie w dowolnym czasie co daje komfort i pozytywnie wpływa na kondycję psychiczną uczestnika.Pozdrawiam serdecznie.

  Magdalena: Polecam z całego serca kurs. Można uczyć się w dowolnym czasie. Na spokojnie przerobić cały materiał.

  Magdalena: Bardzo polecam, materiały przejrzyste, bardzo dobry kontakt. Wszystko na plus!! 

  Żaneta K.: Kurs bardzo wygodny, przydatny, zawiera optymalną ilość informacji

  O. Justyna: Bardzo polecam

  ok: ok

  Anna: Wyrażam pozytywną opinię o kursie, możliwość udziału w kursie w dowolnym czasie. Bardzo dobra , sprawna organizacja kursu. Bardzo dobrze opracowany i wszystko przejrzyste.Duża ilość materiałów szkoleniowych. Jestem bardzo zadowolona i polecam innym kurs.

  Magdalena: Super, polecam każdemu :)

  Urszula Grzywacz: Jestem bardzo zadowolona z kursu.Najważniejsze dla mnie,że mogłam w dowolnym dla siebie czasie czytać przygotowane treści,ze mogłam do nich wracać.Jestem przekonana,że to nie jest ostatni kurs ,na który u Państwa się zapisałam,dziękuję.

  Gryza: Forma przeprowadzenia kursu w pełni zaspokoiła moje oczekiwania.

  Paulina Serkowska: Uważam, że fomuła kursu spełniła moje oczekiwania. Ogromnym atutem kursu jest dostępność do materiałów kursu w każdym miejscu i o każdej porze.

  Katarzyna Staszak: Bardzo dobra forma kursu. Polecam.

  Monika Miętkiewicz: Jestem bardzo zadowolona z formy i organizacji kursu .Materiały bardzo czytelne i interesująco przygotowaneMam w planach rozpocząć kolejne dwa kursy z ratownictwa medycznego i chirurgii i mam nadzieję że na tym nie zakończę.Poleciłam Krajowy Instytut Medyczny swoim znajomym i wiem że są bardzo zainteresowani edukacją w Państwa Instytucie.Dziękuję bardzo.Pozdrawiam.

  Małgorzata: Polecam kurs. Pozdrawiam, Gosia.

  Karolina: Dziękuję za współpracę, polecam kurs!

  Aleksandra: Polecam - kurs na 5+!

  Agnieszka: Jestem bardzo zadowolona z tego kursu, polecam!!!!!!!

  Katarzyna P: Bardzo przydatny kurs, polecam!

  Aniela: Polecam każdej pielęgniarce!!!

  Monika: Super kurs, polecam!

  Iwona K: Właśnie przystępuję do kolejnego kursu. E-learningowy kurs jest zdecydowanie lepszy od stacjonarnego!

  Karolina N: Dobrze przygotowany kurs. polecam

  Maria: Polecam każdej pielęgniarce. Wygodne szkolenie.

  Ludwika: Polecam!

  Agnieszka: Jestem bardzo zadowolona z tego kursu, polecam! :)

  Kamila P: 10/10!!!!!!!!!

  Małgorzata: Bardzo pomocny kurs.

  Adrianna: Bardzo miła obsługa, kompetentne podejście do klienta. To duży plus. Odpowiadała mi też forma zaliczenia kursu. Polecam.

  Karolina: Polecam serdecznie to szkolenie. Rzetelnie przygotowane.

  Lucyna : Kurs zasługuje na wysoką ocenę. Zdecydowanie będę go polecać:):):)

  Anna P.: Wygodna metoda realizacji szkolenia dla osób pracujących :)

  Karolina K: Z metodą e-learningową spotkałam się pierwszy raz i wcale nie żałuje decyzji o realizacji tego kursu w tej Instytucji. Polecam

  Dominika: Wszystko przebiegło idealnie. Kurs super. Obsługa przemiła.

  Kamila P: Bardzo dobre szkolenie, oceniam na 6+ :) dziękuję!

  Małgorzata I: Jestem zadowolona z kursu, polecam każdemu.

  Mirosława: Dziękuję za tak rzetelny kurs, polecam!

  Daria: Bardzo fajny kurs. Super, że mogłam go realizować we własnym tempie. Na pewno jeszcze skorzystam z innych kursów. Polecam :)