Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

O nas

Krajowy Instytut Medyczny to instytucja oświatowa prowadząca kształcenie ustawiczne, zawodowe oraz podyplomowe prowadząca: 
- kursy dla lekarzy i lekarzy dentystów
kursy medyczne,
kursy stomatologiczne, 
- kursy pierwszej pomocy,
kursy masażu, 
- kursy pielęgniarek i położnych

w postaci szkoleń e-learningowych. Ta innowacyjna forma kształcenia pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Nauka jak i egzaminy odbywają się on-line. Każdy z absolwentów Krajowego Instytutu Medycznego po ukończonym kursie otrzymuje stosowne dokumenty, potwierdzające nabyte umiejętności i będące legalnym dokumentem wydawanym na podstawie tych samych przepisów prawnych, co w przypadku szkoleń stacjonarnych.

Krajowy Instytut Medyczny jest wpisany do Ewidencji Szkół i PlacówekNaczelnej Izby Lekarskiej (uchwała Nr 4/KKM/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej), Rejestru Instytucji Szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.10/00086/2022. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów szkolenia przez swój Urząd Pracy.

Dokumenty wydawane przez Krajowy Instytut Medyczny umożliwiają podjęcie legalnej pracy we wszelkiego rodzaju szpitalach, przychodniach, klinikach, poradniach zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Należy zwrócić uwagę, że sprawowanie w/w funkcji bez wymaganych prawem kwalifikacji może skutkować odpowiedzialnością prawną. Kwalifikacje uzyskane przez naszych absolwentów można w łatwy sposób zweryfikować poprzez wyszukiwarkę (patrz zakładka „Absolwenci”).

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów.


                                            Wpisy do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych                                    

      

        Środowisko Nauczania i Wychowania                Pielęgniarstwo Rodzinne                         Pielęgniarstwo Rodzinne -                   Zapis Elektrokardiograficzny
                                                                                               Dla Pielegniarek                                         Dla Położnych        

                    Ordynowanie leków                                          Endoskopia                            Resuscytacja krążeniowo-oddechowa                    Ordynowanie leków  
                i wypisywanie recept cz.1                                                                                                                                                                   i wypisywanie recept cz.2   

     

    Szczepienia Ochronne - dla Pielęgniarek   Szczepienia Ochronne - dla Położnych           Wywiad i Badanie Fizykalne             Pobieranie Rozmazów Cytologicznych

Dokumenty rejestrowe
Wpis do Rejestru Instytucji Oświatowych Urzędu Pracy


Wpis - Naczelna Rada Lekarska


Wpis - Naczelna Rada Lekarska


Wpis do ewidencji placówek oświatowych

Referencje
Referencje Opiekun w Żłobku


Referencje Terapeuta Zajęciowy


Referencje Asystent Osoby Niepełnosprawnej


Referencje Terapeuta Zajęciowy


Referencje Terapeuta Zajęciowy


Referencje Asystent Osoby Niepełnosprawnej


Referencje Opiekun Medyczny i Opiekun Osób Starszych


Referencje Opiekun z Żłobku


Referencje Terapeuta Zajęciowy


PUP Oleśnica


Referencje Opiekun Medyczny


Referencje Opiekun Medyczny


Referencje Opiekun w Żłobku


Referencje Opiekun w Żłobku


Referencje Opiekun Medyczny


Referencje Fundacja Zmysłosfera


Referencje Opiekun Medyczny i Terapeuta Zajęciowy


Referencje Opiekun w Żłobku


Referencje Opiekun Osób Starszych


Referencje Masażysta


Kurs Opiekuna Osób Starszych


Referencje Terapeuta Zajęciowy


Referencje Opiekun w Żłobku


Referencje Asystent Osoby Niepełnosprawnej


Referencje Opiekun Osób Starszych


Referencje Asystent Osoby Niepełnosprawnej


PUP Bełchatów


PUP Brodnica


Centrum Edukacji i Wsparcia "RES-GEST"


PUP Oleśnica


PUP Oleśnica


Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS


PUP Mikołów


Urząd Miasta Stołecznego Warszawy


PUP Zduńska Wola


PUP Siedlce


UP Warszawa


PUP Gliwice


Fundacja Phenomen


Spółdzielnia Socjalna Pomocni nad Wisłą


Stowarzyszenie Olkusz Kreatywnie


Centrum Edukacji i Wsparcia "RES-GEST"


Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości


PUP Ożarów Mazowiecki


PUP Zielona Góra


PUP Wałcz


PUP Brodnica


Stowarzyszenie 17-tka


Fundacja Phenomen


PUP Oleśnica


PUP Tuchola


PUP Oleśnica


Referencje Opiekun w żłobku lub Klubie Dziecięcym


Referencje Kurs Asystentki Stomatologicznej


Referencje Opiekun w żłobku


Referencje Opiekun Medyczny