Dotacje dla bezrobotnych

O nas

Krajowy Instytut Medyczny to instytucja oświatowa prowadząca kształcenie ustawiczne, zawodowe oraz podyplomowe prowadząca: 
- kursy dla lekarzy i lekarzy dentystów
kursy medyczne,
kursy stomatologiczne, 
- kursy pierwszej pomocy,
kursy masażu, 
- kursy pielęgniarek i położnych

w postaci szkoleń e-learningowych. Ta innowacyjna forma kształcenia pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Nauka jak i egzaminy odbywają się on-line. Każdy z absolwentów Krajowego Instytutu Medycznego po ukończonym kursie otrzymuje stosowne dokumenty, potwierdzające nabyte umiejętności i będące legalnym dokumentem wydawanym na podstawie tych samych przepisów prawnych, co w przypadku szkoleń stacjonarnych.

Krajowy Instytut Medyczny jest wpisany do Ewidencji Szkół i PlacówekNaczelnej Izby Lekarskiej (uchwała Nr 4/KKM/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej), Rejestru Instytucji Szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.02/00058/2016. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów szkolenia przez swój Urząd Pracy.

Dokumenty wydawane przez Krajowy Instytut Medyczny umożliwiają podjęcie legalnej pracy we wszelkiego rodzaju szpitalach, przychodniach, klinikach, poradniach zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Należy zwrócić uwagę, że sprawowanie w/w funkcji bez wymaganych prawem kwalifikacji może skutkować odpowiedzialnością prawną. Kwalifikacje uzyskane przez naszych absolwentów można w łatwy sposób zweryfikować poprzez wyszukiwarkę (patrz zakładka „Absolwenci”).

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów.


Dokumenty rejestrowe i certyfikaty

                                        

                                                    Wpis do ewidencji placówek oświatowych                       Wpis do Rejestru Instytucji Oświatowych Urzędu Pracy    

                                        

                                                            Wpis - Naczelna Rada Lekarska                                                     Wpis - Naczelna Rada Lekarska                                            Wpisy do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych                                    

             

        Środowisko Nauczania i Wychowania                Pielęgniarstwo Rodzinne                         Pielęgniarstwo Rodzinne -                   Zapis Elektrokardiograficzny
                                                                                               Dla Pielegniarek                                         Dla Położnych        

        

 

  

                    Ordynowanie leków                                          Endoskopia                            Resuscytacja krążeniowo-oddechowa                    Ordynowanie leków  
                i wypisywanie recept cz.1                                                                                                                                                                   i wypisywanie recept cz.2   

                  

    Szczepienia Ochronne - dla Pielęgniarek   Szczepienia Ochronne - dla Położnych           Wywiad i Badanie Fizykalne             Pobieranie Rozmazów CytologicznychReferencje - Urzędy Pracy i inne

           

                                      PUP Oleśnica                                                                   PUP Tuchola                                                                 PUP Oleśnica                                                        

                                                   

                                                                           Fundacja Phenomen                                                 Stowarzyszenie 17-tka