Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

O nas

Krajowy Instytut Medyczny to instytucja oświatowa prowadząca kształcenie ustawiczne, zawodowe oraz podyplomowe prowadząca: 
- kursy dla lekarzy i lekarzy dentystów
kursy medyczne,
kursy stomatologiczne, 
- kursy pierwszej pomocy,
kursy masażu, 
- kursy pielęgniarek i położnych

w postaci szkoleń e-learningowych. Ta innowacyjna forma kształcenia pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Nauka jak i egzaminy odbywają się on-line. Każdy z absolwentów Krajowego Instytutu Medycznego po ukończonym kursie otrzymuje stosowne dokumenty, potwierdzające nabyte umiejętności i będące legalnym dokumentem wydawanym na podstawie tych samych przepisów prawnych, co w przypadku szkoleń stacjonarnych.

Krajowy Instytut Medyczny jest wpisany do Ewidencji Szkół i PlacówekNaczelnej Izby Lekarskiej (uchwała Nr 4/KKM/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej), Rejestru Instytucji Szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.02/00151/2020. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów szkolenia przez swój Urząd Pracy.

Dokumenty wydawane przez Krajowy Instytut Medyczny umożliwiają podjęcie legalnej pracy we wszelkiego rodzaju szpitalach, przychodniach, klinikach, poradniach zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Należy zwrócić uwagę, że sprawowanie w/w funkcji bez wymaganych prawem kwalifikacji może skutkować odpowiedzialnością prawną. Kwalifikacje uzyskane przez naszych absolwentów można w łatwy sposób zweryfikować poprzez wyszukiwarkę (patrz zakładka „Absolwenci”).

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów.


                                            Wpisy do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych                                    

             

        Środowisko Nauczania i Wychowania                Pielęgniarstwo Rodzinne                         Pielęgniarstwo Rodzinne -                   Zapis Elektrokardiograficzny
                                                                                               Dla Pielegniarek                                         Dla Położnych        

        

 

  

                    Ordynowanie leków                                          Endoskopia                            Resuscytacja krążeniowo-oddechowa                    Ordynowanie leków  
                i wypisywanie recept cz.1                                                                                                                                                                   i wypisywanie recept cz.2   

                  

    Szczepienia Ochronne - dla Pielęgniarek   Szczepienia Ochronne - dla Położnych           Wywiad i Badanie Fizykalne             Pobieranie Rozmazów Cytologicznych

Dokumenty rejestrowe
Wpis do Rejestru Instytucji Oświatowych Urzędu Pracy


Wpis - Naczelna Rada Lekarska


Wpis - Naczelna Rada Lekarska


Wpis do ewidencji placówek oświatowych

Referencje
PUP Oleśnica


PUP Oleśnica


PUP Tuchola


PUP Oleśnica


Fundacja Phenomen


Stowarzyszenie 17-tka


PUP Brodnica


PUP Wałcz


PUP Zielona Góra


PUP Ożarów Mazowiecki


Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości


Centrum Edukacji i Wsparcia "RES-GEST"


Stowarzyszenie Olkusz Kreatywnie


Spółdzielnia Socjalna Pomocni nad Wisłą


Fundacja Phenomen


PUP Gliwice


UP Warszawa


PUP Siedlce


PUP Zduńska Wola


Urząd Miasta Stołecznego Warszawy


PUP Mikołów


Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS


PUP Oleśnica


PUP Oleśnica


Centrum Edukacji i Wsparcia "RES-GEST"


PUP Brodnica


PUP Bełchatów


Referencje Asystent Osoby Niepełnosprawnej


Referencje Opiekun Osób Starszych


Referencje Asystent Osoby Niepełnosprawnej


Referencje Opiekun w Żłobku


Referencje Terapeuta Zajęciowy


Kurs Opiekuna Osób Starszych


Referencje Opiekun Osób Starszych


Referencje Masażysta


Referencje Opiekun w Żłobku


Referencje Opiekun Medyczny i Terapeuta Zajęciowy


Referencje Fundacja Zmysłosfera


Referencje Opiekun Medyczny


Referencje Opiekun w Żłobku


Referencje Opiekun w Żłobku


Referencje Opiekun Medyczny


Referencje Opiekun Medyczny


Referencje Terapeuta Zajęciowy


Referencje Opiekun z Żłobku


Referencje Opiekun Medyczny i Opiekun Osób Starszych


Referencje Asystent Osoby Niepełnosprawnej


Referencje Terapeuta Zajęciowy


Referencje Terapeuta Zajęciowy


Referencje Asystent Osoby Niepełnosprawnej


Referencje Terapeuta Zajęciowy