Dotacje dla bezrobotnych

O nas

Krajowy Instytut Medyczny to jednostka edukacyjna, która wprowadziła: 
kursy medyczne,
kursy stomatologiczne, 
- kursy pierwszej pomocy,
kursy masażu, 

w postaci szkoleń e-learningowych. Ta innowacyjna forma kształcenia pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Nauka jak i egzaminy odbywają się on-line. Każdy z absolwentów Krajowego Instytutu Medycznego po ukończonym kursie otrzymuje stosowne dokumenty, potwierdzające nabyte umiejętności i będące legalnym dokumentem wydawanym na podstawie tych samych przepisów prawnych, co w przypadku szkoleń stacjonarnych.

Dokumenty wydawane przez Krajowy Instytut Medyczny umożliwiają podjęcie legalnej pracy we wszelkiego rodzaju szpitalach, przychodniach, klinikach, poradniach zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Należy zwrócić uwagę, że sprawowanie w/w funkcji bez wymaganych prawem kwalifikacji może skutkować odpowiedzialnością prawną. Kwalifikacje uzyskane przez naszych absolwentów można w łatwy sposób zweryfikować poprzez wyszukiwarkę (patrz zakładka „Absolwenci”).

Krajowy Instytut Medyczny jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.14/00400/2016. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów szkolenia przez swój Urząd Pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów.

         

                                   Wpis do ewidencji placówek oświatowych                                                    Wpis do Rejestru Instytucji Oświatowych Urzędu Pracy