Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Nota prawna

Często spotykamy się z pytaniem, kto może podjąć pracę w charakterze opiekuna/asystenta?

Otóż wszelkie czynności związane z opieką mogą prowadzić jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Zgodnie z literą prawa, za brak wymaganych kwalifikacji i uprawnień grozi odpowiedzialność prawna.

Dotyczy to każdego rodzaju sprawowania funkcji opiekuna/asystenta prowadzona przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Bez względu na to, czy opieka odbywa się w instytucjach państwowych czy prywatnych, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności.

 Do podstawowych obowiązków opiekunów należy m.in.:

  1. Opieka nad osobą chorą lub niesamodzielną
  2. rozpoznawanie problemów opiekuńczych
  3. współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki 
  4. pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów
  5. wykonywanie poleceń pielęgniarki i lekarza dotyczących opieki
  6. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości
  7. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem.

Zatem jak zostać masażystą, opiekunem osób starszych, opiekunem medycznym, opiekunem osób niepełnosprawnych  lub asystentem osoby niepełnosprawnej?

Odpowiedź jest prosta, należy ukończyć kurs kwalifikacyjny przygotowany w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodzie!

Jeśli marzysz o zdobyciu dodatkowej wiedzy i umiejętności, to nasze szkolenia są właśnie dla Ciebie!

Nie musisz kończyć studiów, żeby zdobyć kwalifikacje zgodne z MEN umożliwiający pracę w charakterze opiekuna. Kursy prowadzone przez Krajowy Instytut Medyczny pozwolą Ci uzyskać kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem MEN przydatne do pracy w charakterze opiekuna osób starszych, opiekuna medycznego, opiekuna osób niepełnosprawnych oraz asystenta osób niepełnosprawnych.