Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm


obrazek

Kurs Doskonalenia Zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów Online

Aktualnie nabór nie jest prowadzony.Kurs doskonalenia zawodowego jest rodzajem kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarze i lekarze dentyści zobowiązani są dopełnić obowiązek doskonalenia zawodowego polegającego na stałej aktywności zawodowej.Ukończenie kursu...
Popularność kursu: 99.8%      Opinie: 180      Cena kursu: 899.00 PLNprzejdź do kursu      
obrazek

Kurs Doskonalenia Zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów: Prawo medyczne w organizacji życia społecznego 20 pkt (Online)

Aktualnie nabór nie jest prowadzony.Kurs doskonalenia zawodowego jest rodzajem kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarze i lekarze dentyści zobowiązani są dopełnić obowiązek doskonalenia zawodowego polegającego na stałej aktywności zawodowej. Ukończenie kursu poza wiedzą...
Popularność kursu: 98.2%      Opinie: 136      Cena kursu: 300.00 PLNprzejdź do kursu      
obrazek

Kurs Doskonalenia Zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów: Pojęcie prawa medycznego i jego miejsce w systemie prawa 8 pkt (Online)

Aktualnie nabór nie jest prowadzony.Kurs doskonalenia zawodowego jest rodzajem kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarze i lekarze dentyści zobowiązani są dopełnić obowiązek doskonalenia zawodowego polegającego na stałej aktywności zawodowej. Ukończenie kursu poza wiedzą...
Popularność kursu: 98.4%      Opinie: 150      Cena kursu: 120.00 PLNprzejdź do kursu      
obrazek

Kurs Doskonalenia Zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów: Prawo w praktyce medycznej w kontekście prawa polskiego 30 pkt (Online)

Aktualnie nabór nie jest prowadzony.Kurs doskonalenia zawodowego jest rodzajem kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarze i lekarze dentyści zobowiązani są dopełnić obowiązek doskonalenia zawodowego polegającego na stałej aktywności zawodowej.Ukończenie kursu...
Popularność kursu: 98.6%      Opinie: 140      Cena kursu: 450.00 PLNprzejdź do kursu      
obrazek

Kurs Doskonalenia Zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów: Prawo w praktyce medycznej w kontekście prawa europejskiego 10 pkt (Online)

Aktualnie nabór nie jest prowadzony.Kurs doskonalenia zawodowego jest rodzajem kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarze i lekarze dentyści zobowiązani są dopełnić obowiązek doskonalenia zawodowego polegającego na stałej aktywności zawodowej.Ukończenie kursu...
Popularność kursu: 98.8%      Opinie: 155      Cena kursu: 150.00 PLNprzejdź do kursu      
obrazek

Kurs Doskonalenia Zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów: Prawo ochrony zdrowia 52 pkt (Online)

Aktualnie nabór nie jest prowadzony.Kurs doskonalenia zawodowego jest rodzajem kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarze i lekarze dentyści zobowiązani są dopełnić obowiązek doskonalenia zawodowego polegającego na stałej aktywności zawodowej.Ukończenie kursu...
Popularność kursu: 99.2%      Opinie: 177      Cena kursu: 780.00 PLNprzejdź do kursu      
obrazek

Kurs Doskonalenia Zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów: Prawa pacjenta 30 pkt (Online)

Aktualnie nabór nie jest prowadzony.Kurs doskonalenia zawodowego jest rodzajem kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarze i lekarze dentyści zobowiązani są dopełnić obowiązek doskonalenia zawodowego polegającego na stałej aktywności zawodowej.Ukończenie kursu...
Popularność kursu: 98.4%      Opinie: 172      Cena kursu: 450.00 PLNprzejdź do kursu      
obrazek

Kurs Doskonalenia Zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów: Odpowiedzialność pracowników medycznych w świetle prawa medycznego 30 pkt (Online)

Aktualnie nabór nie jest prowadzony.Kurs doskonalenia zawodowego jest rodzajem kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarze i lekarze dentyści zobowiązani są dopełnić obowiązek doskonalenia zawodowego polegającego na stałej aktywności zawodowej.Ukończenie kursu...
Popularność kursu: 99.4%      Opinie: 192      Cena kursu: 450.00 PLNprzejdź do kursu      
obrazek

Kurs Doskonalenia Zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów: Etyka i bioetyka. Dylematy etyczne i moralne 20 pkt (Online)

Aktualnie nabór nie jest prowadzony.Kurs doskonalenia zawodowego jest rodzajem kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarze i lekarze dentyści zobowiązani są dopełnić obowiązek doskonalenia zawodowego polegającego na stałej aktywności zawodowej.Ukończenie kursu...
Popularność kursu: 98.8%      Opinie: 171      Cena kursu: 300.00 PLNprzejdź do kursu      
Nie ma więcej kursów spełniających kryteria.

Kursy dla lekarzy

Doskonalenie zawodowe to prawo i powinność każdego lekarza. Stałe zwiększanie swoich kompetencji to nie tylko wzrost jakości opieki zdrowotnej i świadomego podejścia do pacjenta - to również rozwój zawodowy, budowanie profesjonalnego wizerunku oraz możliwość zaoferowania usług, których dostępność może być ograniczona ze względu na swą unikatowość.


Czym jest doskonalenie zawodowe?

Jest to aktywność zawodowa lekarza, polegająca na stałym zwiększaniu swoich kompetencji - w ramach samokształcenia, zorganizowanych form nauki bądź udzielania określonych świadczeń zdrowotnych. To również doskonalenie za pomocą innych form - jak na przykład kursy dla lekarzy.

Stała aktywność zawodowa i zwiększanie kompetencji

Medycyna i wszystkie aspekty, które są z nią związane stale się rozwija - aktualna wiedza jest więc niezbędnym narzędziem do profesjonalnego wykonywania zawodów medycznych. Odpowiednia dokumentacja, poświadczająca uzyskanie nowych kompetencji znacznie zwiększa wiarygodność lekarza nie tylko w oczach pacjentów, ale i Okręgowej Rady Lekarskiej, która dokonuje stosownych wpisów w rejestrach prawa wykonywania zawodu.

Potwierdzeniem aktywności zawodowej jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych, obliczonych w ustalonych okresach rozliczeniowych; stąd też istotna jest nie tylko jakość kursów, ale również ich punktowanie. Krajowy Instytut Medyczny prowadzi szkolenia dla lekarzy o znaczącej wartości merytorycznej, umożliwiające równocześnie uzyskanie wspomnianych wyżej punktów edukacyjnych. Dzięki naszym kursom dla lekarzy medycy uzyskują specjalistyczną wiedzę prawną, która ułatwi prowadzenie działalności. Oferujemy między innymi:

Wiedza przekazywana podczas kursów opracowana została przez specjalistów w swoich dziedzinach, z naciskiem na możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce oraz z dbałością o jasny i zrozumiały przekaz. Są one przystępne również dla młodych lekarzy, dzięki czemu wspomagają ich w uzyskaniu kompetencji niezbędnych do sprawnego poruszania się w systemie zdrowotnym.


Kursy dla lekarzy a doskonalenie zawodowe

Zawód lekarza i lekarza dentysty jest objęty obowiązkowym, stałym kształceniem, dzięki czemu wykonywana praktyka jest zawsze zgodna z aktualną wiedzą medyczną. Udział w szkoleniu dla lekarzy związanym z wykonywaną działalnością jest więc niezbędny do wypełnienia tego ustawowego warunku. Niezależnie jednak od tego wymogu, warto uczestniczyć w dodatkowych kursach dla lekarzy - celem uzupełnienia bądź nabycia nowych kompetencji oraz aktualizacji już posiadanych umiejętności i wiedzy.

Niezbędne wiadomości

Szkolenie dla lekarzy z obszarów prawnych w przejrzysty sposób przekazuje wiedzę z zakresu prawa medycznego, która pozwoli na wykonywanie zawodu lekarza w sposób bezpieczny, minimalizując również ryzyko konfliktów i przygotowując na niespodziewane trudności prawne. Kurs dla lekarzy poruszający wartości etyczne i moralne pozwoli zaś na przejrzystą i odpowiedzialną pracę, zgodną z normami prawa i poszanowaniem dobra i godności pacjentów.


Kurs dla lekarzy - dodatkowe korzyści z Medical

Wprowadzenie ustawy o konieczności stałego kształcenia i jego dokumentacji spowodowało wiele pytań ze strony kadry medycznej - zarówno o dostępność, jak i finansowanie szkoleń dla lekarzy. Szczególnie młodzi absolwenci studiów oraz osoby zatrudnione w mniejszych ośrodkach mogły mieć powody do obaw.

Krajowy Instytut Medyczny - jako instytucja szkoleniowa oferująca kursy i szkolenia dla personelu medycznego - proponuje kursy doskonalenia zawodowego dla lekarzy w formie online, dzięki czemu dostępność do pozyskiwania nowych kompetencji zostaje zwiększona. Dodatkowo, każde szkolenie dla lekarzy oferowane przez naszą platformę objęte jest systemem dotacji, co pozwala na refundację kosztów podnoszenia kwalifikacji. To znaczna oszczędność czasu oraz pieniędzy, pozwalająca na praktykę medyczną bez szkody dla pacjentów; zyskają oni za to profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę.