Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm


obrazek

Kurs Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje asystenta osoby niepełnosprawnej wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania opartej na Międzynarodowym...
Popularność kursu: 99.2%      Opinie: 304      Dziś: 23% taniej 1299.00 PLN cena promocyjna: 999.00 PLNprzejdź do kursu      dodaj do koszyka
obrazek

Kurs Asystenta Osoby Niepełnosprawnej z językiem angielskim

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje asystenta osoby niepełnosprawnej wraz z podstawami języka angielskiego niezbędnymi do podjęcia pracy w krajach anglojęzycznych, wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji...
Popularność kursu: 96.2%      Opinie: 314      Dziś: 20% taniej 1499.00 PLN cena promocyjna: 1199.00 PLNprzejdź do kursu      dodaj do koszyka
obrazek

Kurs Asystenta Osób Niepełnosprawnych z językiem niemieckim

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje asystenta osoby niepełnosprawnej wraz z podstawami języka niemieckiego niezbędnymi do podjęcia pracy w krajach niemieckojęzycznych, wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji...
Popularność kursu: 98%      Opinie: 198      Dziś: 20% taniej 1499.00 PLN cena promocyjna: 1199.00 PLNprzejdź do kursu      dodaj do koszyka
Nie ma więcej kursów spełniających kryteria.

Asystent osoby niepełnosprawnej - kursy online

Krajowy Instytut Medyczny - jako instytucja oświatowa specjalizująca się w ofercie szkoleń dla personelu medycznego - wszystkim tym, którzy pragną mieć realny wpływ na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami, oferuje kurs na asystenta osoby niepełnosprawnej.

Asystent osoby niepełnosprawnej posiadający kwalifikacje zawodowe może wspierać i pomagać osobom niepełnosprawnym w czynnościach dnia codziennego, motywować do pokonywania barier w kontaktach społecznych, zachęcać do aktywności i wspierać w organizacji czasu wolnego; asystent może również nieść pomoc w obszarach związanych z życiem szkolnym lub zawodowym, jeżeli istnieje taka potrzeba. Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań podopiecznego oraz organizacja niezbędnych działań wymaga wcześniejszego przygotowania i wiedzy, którą można uzyskać podczas kurs asystenta osoby niepełnosprawnej.


Co obejmuje kurs?

Kurs “asystent osoby niepełnosprawnej” ma za zadanie wyposażyć słuchaczy w wiedzę i kwalifikacje niezbędne do niesienia codziennej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Program kursu porusza takie zagadnienia, jak - między innymi:

Podczas nauki na kursie asystenta osoby niepełnosprawnej kursanci poznają specyfikę zawodu, a także jak rozpoznać potrzeby swoich podopiecznych i profesjonalnie je wypełniać. Dotyczy to zarówno pomocy w higienie, pielęgnacji czy prowadzeniu gospodarstwa domowego, jak również w wypełnianiu ról społecznych, aktywizacji i wsparciu psychologicznym.


Kwalifikacje asystenta osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej - kurs online to nie tylko uzyskanie niezbędnych do pracy kompetencji; po ukończeniu szkolenia kursant otrzymuje zaświadczenie, które potwierdza nabycie kwalifikacji zawodowych jako asystent osoby niepełnosprawnej, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania opartym na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

Kwalifikacje uzyskane podczas kursu asystenta osoby niepełnosprawnej w Krajowym Instytucie Medycznym są honorowane w instytucjach państwowych oraz prywatnych zarówno w Polsce, jak i za granicą - między innymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Szwecji czy Norwegii - pozwalają więc na podjęcie zatrudnienia również poza granicami kraju. Pomocne w tym może być jedno z poniższych szkoleń:

Program tych szkoleń obejmuje - oprócz tematów związanych z przygotowaniem do zawodu - również niezbędne zwroty i słownictwo w języku obcym, które pomoże w wykonywaniu swoich obowiązków w przypadku chęci pracy za granicą.


Możliwości zatrudnienia po ukończonym kursie

Wiedza i umiejętności nabyte podczas kursu na asystenta osoby niepełnosprawnej pozwalają uzyskać zatrudnienie w takich miejscach, jak: domy opieki społecznej, hospicja, placówki opieki paliatywnej, zakłady opiekuńczo-lecznicze czy ośrodki adaptacyjne. Słuchacze mogą podjąć pracę jako asystent osoby niepełnosprawnej, ale również jako asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, tym samym wspierając osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi bądź upośledzone umysłowo - kwalifikacje uzyskane podczas kursu asystenta są bowiem jednym z warunków niezbędnych do podjęcia pracy jako asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.


Dodatkowe kompetencje i rozwój zawodowy

W celu poszerzenia swoich kompetencji i możliwości zatrudnienia, Krajowy Instytut Medyczny oferuje również kursy masażu oraz kurs kwalifikacyjny na opiekuna medycznego; dodatkowe szkolenia pozwolą nie tylko na poszerzenie wiedzy czy zdobycie nowego zawodu, ale przede wszystkim - na kompleksową opiekę nad osobami wymagającymi takiego wsparcia.