Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Aktualnie nabór nie jest prowadzony.

Kurs doskonalenia zawodowego jest rodzajem kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarze i lekarze dentyści zobowiązani są dopełnić obowiązek doskonalenia zawodowego polegającego na stałej aktywności zawodowej.

Ukończenie kursu poza wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania czynności w zakresie realizowanego szkolenia, umożliwia zdobycie punktów edukacyjnych.Punkty te świadczą o aktywności zawodowej kursanta, a co za tym idzie stanowią potwierdzenie dopełnienia przez niego obowiązku doskonalenia zawodowego.

Jedna godzina kursu odpowiada jednemu punktowi edukacyjnemu - co ilustruje niżej zamieszczony spis.

Kurs: "Pojęcie prawa medycznego i jego miejsce w systemie prawa" trwa 8 godzin i nadaje 8 punktów edukacyjnych.

Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy oraz lekarzy dentystów wraz z akceptacją programu kształcenia zostało zatwierdzone przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uchwałą nr 4/KKM/18/P-VIII.

Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, na podstawie którego Okręgowa Izba Lekarska dokona rozliczenia punktów edukacyjnych dotyczących danego okresu rozliczeniowego (IV okres rozliczeniowy:6.11.2016.-5.11.2020).

Uczestnik po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego jest przygotowany do objęcia kompleksową opieką pacjenta w każdym wieku w obszarze realizowanego szkolenia.

Krajowy Instytut Medyczny posiada ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji zarówno pielęgniarek i położnych jak i lekarzy oraz lekarzy dentystów. Kwalifikacje wydane przezKrajowy Instytut Medyczny są honorowane zarówno w instytucjach państwowych jaki prywatnych.

UWAGA! Szczegółowe informacje o przebiegu szkolenia, rejestracji, płatnościach oraz wymogach technicznych znajdują się poniżej w dziale "FAQ - podstawowe informacje o kursie". Kliknij "Zobacz Więcej", aby rozwinąć dział FAQ oraz opinie absolwentów.

FAQ - podstawowe informacje o kursie

Najnowsze Opinie Absolwentów

1) Co daje mi ukończenie kursu doskonalenia zawodowego dla lekarzy/lekarzy dentystów: Pojęcie prawa medycznego i jego miejsce w systemie prawa on-line?

Ukończenie kursu daje wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania czynności w zakresie realizowanego szkolenia. Kursant zdobywa ponadto 8 punktów edukacyjnych świadczących o jego aktywności zawodowej będące tym samym potwierdzeniem dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza/lekarza dentysty.

2) Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy i lekarzy dentystów wszystkich specjalności.

3) Jakiej formy doskonalenie zawodowego dotyczy wskazany kurs?

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. jest to - „Kurs medyczny nieobjęty programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności”.

4) Ile trwa kurs i w jakim czasie trzeba go ukończyć?

Kurs przygotowany jest w oparciu o podstawę programową zatwierdzoną przez Naczelną Izbę Lekarską. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu doskonalenia zawodowego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 8 godzin dydaktycznych.

Liczba godzin kształcenia w formie wykładów – 8 godzin (min. 1 dzień).

Przy realizacji pojedynczych modłów 1 godzina zajęć dydaktycznych odpowiada 1 punktowi edukacyjnemu.

5) W jaki sposób kursant potwierdza odbycie kursu w celu zgłoszenia punktów edukacyjnych Okręgowej Izbie Lekarskiej?

Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza/lekarza dentysty dokonuje się na podstawie przedłożonej przez lekarza/lekarza dentystę „Ewidencji Doskonalenia Zawodowego” oraz dokumentu potwierdzającego odbycie kursu.

6) Jak otrzymać dokument „Ewidencji Doskonalenia Zawodowego”?

Dokument „Ewidencji Doskonalenia Zawodowego” lekarz otrzymuje nieodpłatnie od Okręgowej Izby Lekarskiej, której jest członkiem.

7) Jak zapisać się na kurs?

Aby zapisać się na kurs, należy wejść na stronę główną www.medical.edu.pl, a następnie odnaleźć i kliknąć właściwy kurs. Po wejściu w szkolenie, należy kliknąć niebieską ikonkę z napisem „zapisz się” i wypełnić formularz rejestracyjny. Do 5 minut po rejestracji, na maila oraz sms’em zostanie wysłany login i hasło użytkownika (w przypadku, kiedy mail lub/i sms nie doszedł, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod nr telefonu 22 116 59 59). Przy pomocy otrzymanych danych należy zalogować się na swoje indywidualne konto i dokonać opłaty. Jeżeli płatność została zrealizowana przelewem internetowym, system w ciągu kilku minut wykryje transakcję i aktywuje szkolenie. Jeśli natomiast opłata nastąpiła przelewem tradycyjnym (dane do przelewu dostępne w zakładce kontakt: http://medical.edu.pl/kontakt w urzędzie pocztowym bądź też placówce bankowej, należy skan lub zdjęcie potwierdzenia transakcji wysłać na adres: kontakt@medical.edu.pl. Aktywacja kursu nastąpi w ciągu kilku minut od wysłania maila z potwierdzeniem transakcji. Korzystanie z systemu jest możliwie uproszczone, intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Cała procedura nie powinna zająć dłużej niż 5-10 minut.

6) Czy płatność za kurs można rozłożyć na raty?

Tak. Krajowy Instytut Medyczny każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez Krajowy Instytut Medyczny bez instytucji pośredniczących.

7) Kiedy można rozpocząć kurs w przypadku płatności ratalnej?

Kurs można rozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty. Wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje, zostają wysłane w ciągu 3-7 dni roboczych, od wpłaty ostatniej raty oraz zdania wszystkich testów i egzaminów.

8) W jaki sposób można dokonać opłaty za kurs? Jak otrzymać fakturę?

Płatności na portalu Krajowego Instytutu Medycznego obsługują Przelewy24 (http://www.przelewy24.pl). Gwarantuje to naszym kursantom najwyższy standard bezpieczeństwa oraz najszerszą gamę możliwości płatniczych. Po zarejestrowaniu się na szkolenie, kursant może dokonać płatności poprzez:

-Przelew internetowy (wykrywanie płatności w ciągu kilku minut);

-Przekaz/Przelew tradycyjny (możliwość wygenerowania druku do bezpośredniej płatności na poczcie lub placówce bankowej);

-Kartę kredytową.

Bezpieczeństwo transakcji zapewniają Przelewy24:

http://www.przelewy24.pl/cms,60,polityka_prywatnosci.htm

Generowanie faktury.

Celem wygenerowania faktury, po opłaceniu zamówienia, należy zalogować się na indywidualnym koncie kursanta oraz przejść do zakładki "Panel kursanta". Następnie prosimy o uzupełnienie danych niezbędnych do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie.

9) Czy na dokumentach jest adnotacja, że kurs odbył się drogą on-line?

Wzór nie przewiduje takich adnotacji. Dokumentacja jest dokładnie taka jak w przypadku ukończenia kursu stacjonarnego. Wzór dokumentu wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

10) Jak wygląda proces nauki na platformie Krajowego Instytutu Medycznego i z czego składa się kurs?

Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez specjalistów. Istnieje możliwość pobrania lub wydrukowania materiałów. Proces nauki odbywa się na intuicyjnej i łatwej w obsłudze platformie e-learningowej. W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów, należy kontaktować się z obsługą portalu: infolinia: 22 116 59 59 mail: kontakt@medical.edu.pl

11) Czy kurs on-line jest niezawodny w działaniu?

Tak. Platforma została zainstalowana w jednym z najnowocześniejszych na świecie centrów danych, które gwarantuje dostępność usługi przez około 99.9% czasu w skali roku. O wszelkich planowanych przerwach w dostępności usługi, kursanci będą informowani z wyprzedzeniem.

12) Czym są „testy cząstkowe”?

„Testy cząstkowe”, są to testy wielokrotnego wyboru sprawdzające wiedzę pod koniec omawiania każdego tematu. W momencie niezaliczenia testu cząstkowego można nieodpłatnie podejść do testu ponownie, aż do skutku.  W każdej chwili istnieje możliwość powrotu do lekcji, mechanizm ten pozwala lepiej zapoznać się z przygotowanym materiałem.

13) Czym jest „Praca Zaliczeniowa”?

Praca zaliczeniowa polega na napisaniu eseju na wybrany przez siebie temat z dostępnych tematów na platformie. Praca zaliczeniowa powinna zawierać 1-2 strony a4 napisane osobiście przez kursanta w notatniku dostępnym pod wyborem tematu pracy zaliczeniowej.

14) Czym jest "Test generalny"?

„Test generalny” jest ostatnim szczeblem do zakończenia kursu. „TEST GENERALNY” składa się z 30 pytań losowo wybranych ze wszystkich „testów cząstkowych”. Próg zaliczenia „TESTU GENERALNEGO” to 25/30. W razie niepowodzenia na teście generalnym można nieodpłatnie przystąpić do testu ponownie, aż do skutku.

15) Czym jest „Formularz kontaktowy”?

„Formularz kontaktowy” wypełnia się po zaliczeniu ostatniego „TESTU GENERALNEGO”. Wypełnienie „formularza kontaktowego” jest niezbędne, ponieważ zapisane w nim dane są potrzebne do wystawienia zaświadczenia Ministra Zdrowia. Należy zwrócić uwagę na wielkość liter oraz poprawność wpisanych danych. Jest to bardzo ważne, ponieważ treść z „formularza kontaktowego” jest zamieszczana bezpośrednio na dokumentacji.

16) Jak wygląda odbiór dokumentacji poświadczającej ukończenie kursu?

Dokumentacja o ukończeniu szkolenia zostaje dostarczona do kursanta w terminie od 3 do 7 dni roboczych, od momentu zdania egzaminów i dopełnieniu wszelkich powinności. Przesyłka zostaje wysłana listem poleconym priorytetem, z możliwością monitorowania jej aktualnego statusu na stronie internetowej: http://emonitoring.poczta-polska.pl/. Czas doręczenia wynosi około 2-3 dni robocze.

17) Jakie są minimalne wymogi techniczne?

Należy posiadać komputer PC lub inne urządzenie mające dostęp do przeglądarki internetowej. Urządzenie winno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3.

18) Jaka przeglądarka najlepiej współpracuje z platformą e-learningową?

Do prawidłowej funkcjonalności platformy wymagana jest jedna z najnowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome. Ponadto przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz akceptować dane zapisywane w plikach Cookie.

19) Jak skorzystać z dofinansowania Urzędu Pracy na szkolenia organizowane przez Krajowy Instytut Medyczny?

Każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się o dofinansowanie na kursy organizowane przez Krajowy Instytut Medyczny do wysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowych najczęściej oscyluje w granicach od 4000 zł do 6000 zł., dzięki czemu kursant ma możliwość realizacji nawet kilku kursów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krajowym Instytutem Medycznym przed udaniem się do urzędu Pracy celem ustalenia szczegółów dot. dalszej współpracy. Krajowy Instytut Medyczny widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem: 2.10/00086/2022.

20) Czy można uzyskać zniżkę na kolejny kurs?

Absolwenci Krajowego Instytutu Medycznego, na każde kolejne szkolenie otrzymują 10% zniżki. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny kurs.

Dodatkowo, jeśli kwota zamówienia w koszyku zawiera się w przedziałach z poniższej tabeli, otrzymasz rabat:

OdDoRabat
2000 PLN3000 PLN10 %
3000 PLN5000 PLN15 %
5000 PLN10000 PLN20 %

Klaudia R. : Wygoda i prostota w realizacji!!polecam kazdemu

Zbigniew:  Jestem bardzo zadowolony ze zrealizowanego kursu. Dobrze przygotowane zaplecze dydaktyczne oraz wykwalifikowana kadra stanowią o wielkim profesjonalizmie Krajowego Instytutu Medycznego.

Jarek S.:  jestem pełen uznania dla sposobu, w jaki przedstawiono materiał dydaktyczny-  w sposób klarowny, zrozumiany i przejrzysty. Polecam

Adrian : POLECAM!  Nie spodziewałem się tak przystępnej i wygodnej formy nauki. 

Bartosz : Kurs oceniam bardzo wysoko przede wszystkim za rzetelne i merytoryczne przygotowanie materiałów dydaktycznych, ciekawą formę zaliczenia kursu oraz kompetentną obsługę portalu, która ma indywidualne podejście do kursanta. 

Robert L.: Kurs na 5+ ! polecam 

Patryk :  Bardzo profesjonalne szkolenie. Polecam.

Milena : Bardzo miła i cierpliwa obsługa portalu pokierowała mnie od początku do końca. Profesjonalne podejście do klienta i rzeczowo udzielane informacje 

Grażyna R.: Ten kurs to strzał w dziesiątkę - polecam wszystkim praktykom!!!

Patrycja : Zakres i szczegółowe opracowanie materiałów pozwoliło mi na bardzo dobre rozszerzenie mojej dotychczasowej wiedzy teoretycznej. Na uwagę zasługuje również fakt, że zdobytą wiedzę jak najbardziej wykorystać można w praktyce podczas pełnienia codziennych obowiązków. 

Jola : Dogodna forma nauki w bardzo atrakcyjnej cenie bez dodatkowych kosztów. Dziękuje obsłudze portalu za pomoc;) 

Kinga : zdecydowanie wart jest polecenia szerszemu gronu odbiorców.

Paula D.: Dużo przydatnych informacji, pozwalających na usystematyzowanie już posiadnej wiedzy. Przystępna cena jest kolejnym plusem, a możliwość rozłożenia płatności na trzy nieoprocentowane raty w moim odczuciu poszerza krąg kursantów. Nauka przy pomocy platformy e-learningowej jest doskonałą alternatywa nabywania nowych kwalifikacji

Marysia :  Bardzo fajny kurs. Można robić go w swoim tempie co jest bardzo dużą zaletą.

Arkadiusz K.:  Bardzo dobrze stworzony kurs obejmujący przejrzyste i logicznie sformułowane załączniki ułatwiające opanowanie tematów zawartych w kursie. 

Janina : Absolutnie polecam

Cezary: Oryginalna forma nauki pozwoliła na szybkie przyswojenie wszystkich ważnych informacji. Polecam!

Aleksandra : Będe polecać w swoim środowisku!!

Natalia : Powiem szczerze jestem pod ogromnym wrażeniem sposobu opisania wszystkich ważnych informacji, które są przekazane w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Małgosia B.:  Profesjonalna organizacja szkolenia. Polecam

Celina :  Polecam wszystkim z napiętym grafikiem obowiązków.

Beata : Wszystkie ważne informacje skondensowane w jednym miejscu. Dziękuję za tak przygotowany kurs!

Paulina T.:  Realizacja kursu w dowolnym miejscu i czasie to wprost wymarzona dla mnie forma nauki. 

Krzysztof:  Polecam wszystkim.

Jan : Polecam wszystkim zapracowanym, którzy stawiają na samorozwój.

Marta B.: Satysfakcjonujące szkolenie podnoszące skutecznie poziom wiedzy i umiejętności szkolonego

Barbara : Weryfikacja wiedzy kursantów na najwyższym poziomie

Anna: Rekomendacja mojej znajomej, która chwaliła przygotowanie materiałów dydaktycznych w kursie, okazała się trafna

Hanna T.:  Polecam wszystkim, dla których liczy się przede wszystkim wysoka wartość merytoryczna kursu.

Grzegorz : Polecam, jestem w 100 procentach zadowolony! 

Artur M. : Serdecznie polecam szkolenie

Hanna : jestem bardzo zadowolona i polecam każdej niezdecydowanej osobie 

Agnieszka O.: polecam, polecam polecam ! 

Karolina :  Poziom jakości przygotowanych materiałów sprawia duże wrażenie

Arkadiusz : Kurs godny polecenia

Błażej S.: Konkretnie, rzeczowo, merytorycznie, szybko, z efektem. Polecam !

Anna : kurs na 6+, polecam 

Helena : Taka forma podnoszenia kwalifikacji odpowiada mi najbardziej. Szybka i skuteczna.

Paweł P.: Pełen profesjonalizm, uczciwe podejście do kursanta, kompetentna obsługa portalu, możliwość rozłożenia płatności na raty, intuicyjna platforma edukacyjna - jednym słowem polecam.

Natan : Dobra cena, wartościowy zakres materiałów. Forma nauki za pośrednictwem platformy e-learningowej w celu podniesienia przeze mnie kwalifikacji w Państwa placówce bardzo przypadła mi do gustu.