Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm
obrazek

Kurs Doskonalenia Zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów Online

Cena tego kursu to tylko: 899.00 PLN
Popularność kursu: 99.8%       Opinie: 180       wróć do kursów

Aktualnie nabór nie jest prowadzony.

Kurs doskonalenia zawodowego jest rodzajem kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarze i lekarze dentyści zobowiązani są dopełnić obowiązek doskonalenia zawodowego polegającego na stałej aktywności zawodowej.

Ukończenie kursu poza wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania czynności w zakresie realizowanego szkolenia, umożliwia zdobycie punktów edukacyjnych. Punkty te świadczą o aktywności zawodowej kursanta, a co za tym idzie stanowią potwierdzenie dopełnienia przez niego obowiązku doskonalenia zawodowego.

Kurs ten jako jeden z nielicznych dostępnych na rynku pozwala uzyskać jednorazowo 200 punktów edukacyjnych w ciągu zaledwie 25 dni.

Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy oraz lekarzy dentystów wraz z akceptacją programu kształcenia zostało zatwierdzone przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uchwałą nr 4/KKM/18/P-VIII.

Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, na podstawie którego Okręgowa Izba Lekarska dokona rozliczenia punktów edukacyjnych dotyczących danego okresu rozliczeniowego (IV okres rozliczeniowy: 6.11.2016.-5.11.2020).

Uczestnik po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego jest przygotowany do objęcia kompleksową opieką pacjenta w każdym wieku w obszarze realizowanego szkolenia.

Krajowy Instytut Medyczny posiada ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji zarówno pielęgniarek i położnych jak i lekarzy oraz lekarzy dentystów. Kwalifikacje wydane przez Krajowy Instytut Medyczny są honorowane zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.

UWAGA! Szczegółowe informacje o przebiegu szkolenia, rejestracji, płatnościach oraz wymogach technicznych znajdują się poniżej w dziale "FAQ - podstawowe informacje o kursie". Kliknij "Zobacz Więcej", aby rozwinąć dział FAQ oraz opinie absolwentów.

FAQ - podstawowe informacje o kursie

Najnowsze Opinie Absolwentów

1) Co daje mi ukończenie kursu doskonalenia zawodowego dla lekarzy/lekarzy dentystów on-line?

Ukończenie kursu daje wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania czynności w zakresie realizowanego szkolenia. Kursant zdobywa ponadto punkty edukacyjne świadczące o jego aktywności zawodowej będące tym samym potwierdzeniem dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza/lekarza dentysty.

Kurs ten jako jeden z nielicznych dostępnych na rynku pozwala uzyskać 
jednorazowo 200 punktów edukacyjnych w ciągu zaledwie 25 dni.

2) Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy i lekarzy dentystów wszystkich specjalności.

3) Jakiej formy doskonalenie zawodowego dotyczy wskazany kurs?

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. jest to - „Kurs medyczny nieobjęty programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności”.

4) Ile trwa kurs i w jakim czasie trzeba go ukończyć?

Kurs przygotowany jest w oparciu o podstawę programową zatwierdzoną przez Naczelną Izbę Lekarską. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu doskonalenia zawodowego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 200 godzin dydaktycznych- przy realizacji wszystkich modułów.

Liczba godzin kształcenia w formie wykładów – 200 godzin (min. 25 dni).

Przy realizacji pojedynczych modłów 1 godzina zajęć dydaktycznych odpowiada 1 punktowi edukacyjnemu.

5)W jaki sposób kursant potwierdza odbycie kursu w celu zgłoszenia punktów edukacyjnych Okręgowej Izbie Lekarskiej?

Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza/lekarza dentysty dokonuje się na podstawie przedłożonej przez lekarza/lekarza dentystę „Ewidencji Doskonalenia Zawodowego ”oraz dokumentu potwierdzającego odbycie kursu.

6)Jak otrzymać dokument „Ewidencji Doskonalenia Zawodowego”?

Dokument „Ewidencji Doskonalenia Zawodowego” lekarz otrzymuje nieodpłatnie od Okręgowej Izby Lekarskiej, której jest członkiem.

7) Jak zapisać się na kurs?

Aby zapisać się na kurs, należy wejść na stronę główną www.medical.edu.pl, a następnie odnaleźć i kliknąć właściwy kurs. Po wejściu w szkolenie, należy kliknąć niebieską ikonkę z napisem „zapisz się” i wypełnić formularz rejestracyjny. Do 5 minut po rejestracji, na maila oraz sms’em zostanie wysłany login i hasło użytkownika (w przypadku, kiedy mail lub/i sms nie doszedł, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod nr telefonu 22 116 59 59). Przy pomocy otrzymanych danych należy zalogować się na swoje indywidualne konto i dokonać opłaty. Jeżeli płatność została zrealizowana przelewem internetowym, system w ciągu kilku minut wykryje transakcję i aktywuje szkolenie. Jeśli natomiast opłata nastąpiła przelewem tradycyjnym (dane do przelewu dostępne w zakładce kontakt: http://medical.edu.pl/kontakt w urzędzie pocztowym bądź też placówce bankowej, należy skan lub zdjęcie potwierdzenia transakcji wysłać na adres: kontakt@medical.edu.pl. Aktywacja kursu nastąpi w ciągu kilku minut od wysłania maila z potwierdzeniem transakcji. Korzystanie z systemu jest możliwie uproszczone, intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Cała procedura nie powinna zająć dłużej niż 5-10 minut.

6) Czy płatność za kurs można rozłożyć na raty?

Tak. Krajowy Instytut Medyczny każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez Krajowy Instytut Medyczny bez instytucji pośredniczących.

7) Kiedy można rozpocząć kurs w przypadku płatności ratalnej?

Kurs można rozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty. Wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje, zostają wysłane w ciągu 3-7 dni roboczych, od wpłaty ostatniej raty oraz zdania wszystkich testów i egzaminów.

8) W jaki sposób można dokonać opłaty za kurs? Jak otrzymać fakturę?

Płatności na portalu Krajowego Instytutu Medycznego obsługują Przelewy24 (http://www.przelewy24.pl).Gwarantuje to naszym kursantom najwyższy standard bezpieczeństwa oraz najszerszą gamę możliwości płatniczych. Po zarejestrowaniu się na szkolenie, kursant może dokonać płatności poprzez:

-Przelew internetowy (wykrywanie płatności w ciągu kilku minut);

-Przekaz/Przelew tradycyjny (możliwość wygenerowania druku do bezpośredniej płatności na poczcie lub placówce bankowej);

-Kartę kredytową.

Bezpieczeństwo transakcji zapewniają Przelewy24:

http://www.przelewy24.pl/cms,60,polityka_prywatnosci.htm

Generowanie faktury.

Celem wygenerowania faktury, po opłaceniu zamówienia, należy zalogować się na indywidualnym koncie kursanta oraz przejść do zakładki "Panel kursanta". Następnie prosimy o uzupełnienie danych niezbędnych do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie.

9) Czy na dokumentach jest adnotacja, że kurs odbył się drogą on-line?

Wzór nie przewiduje takich adnotacji. Dokumentacja jest dokładnie taka jak w przypadku ukończenia kursu stacjonarnego. Wzór dokumentu wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

10) Jak wygląda proces nauki na platformie Krajowego Instytutu Medycznego i z czego składa się kurs?

Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez specjalistów. Istnieje możliwość pobrania lub wydrukowania materiałów. Proces nauki odbywa się na intuicyjnej i łatwej w obsłudze platformie e-learningowej. W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów, należy kontaktować się z obsługą portalu: infolinia: 22 116 59 59 mail: kontakt@medical.edu.pl

11) Czy kurs on-line jest niezawodny w działaniu?

Tak. Platforma została zainstalowana w jednym z najnowocześniejszych na świecie centrów danych, które gwarantuje dostępność usługi przez około 99.9% czasu w skali roku. O wszelkich planowanych przerwach w dostępności usługi, kursanci będą informowani z wyprzedzeniem.

12) Czym są „testy cząstkowe”?

„Testy cząstkowe”, są to testy wielokrotnego wyboru sprawdzające wiedzę pod koniec omawiania każdego tematu. W momencie niezaliczenia testu cząstkowego można nieodpłatnie podejść do testu ponownie, aż do skutku.  W każdej chwili istnieje możliwość powrotu do lekcji, mechanizm ten pozwala lepiej zapoznać się z przygotowanym materiałem.

13) Czym jest „Praca Zaliczeniowa”?

Praca zaliczeniowa polega na napisaniu eseju na wybrany przez siebie temat z dostępnych tematów na platformie. Praca zaliczeniowa powinna zawierać 1-2 strony a4 napisane osobiście przez kursanta w notatniku dostępnym pod wyborem tematu pracy zaliczeniowej.

14) Czym jest "Test generalny"?

„Test generalny” jest ostatnim szczeblem do zakończenia kursu. „TEST GENERALNY” składa się z 30 pytań losowo wybranych ze wszystkich „testów cząstkowych”. Próg zaliczenia „TESTU GENERALNEGO” to 25/30. W razie niepowodzenia na teście generalnym można nieodpłatnie przystąpić do testu ponownie, aż do skutku.

15) Czym jest „Formularz kontaktowy”?

„Formularz kontaktowy” wypełnia się po zaliczeniu ostatniego „TESTU GENERALNEGO”. Wypełnienie „formularza kontaktowego” jest niezbędne, ponieważ zapisane w nim dane są potrzebne do wystawienia zaświadczenia Ministra Zdrowia. Należy zwrócić uwagę na wielkość liter oraz poprawność wpisanych danych. Jest to bardzo ważne, ponieważ treść z „formularza kontaktowego” jest zamieszczana bezpośrednio na dokumentacji.

16) Jak wygląda odbiór dokumentacji poświadczającej ukończenie kursu?

Dokumentacja o ukończeniu szkolenia zostaje dostarczona do kursanta w terminie od 3 do 7 dni roboczych, od momentu zdania egzaminów i dopełnieniu wszelkich powinności. Przesyłka zostaje wysłana listem poleconym priorytetem, z możliwością monitorowania jej aktualnego statusu na stronie internetowej: http://emonitoring.poczta-polska.pl/.Czas doręczenia wynosi około 2-3 dni robocze.

17) Jakie są minimalne wymogi techniczne?

Należy posiadać komputer PC lub inne urządzenie mające dostęp do przeglądarki internetowej. Urządzenie winno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3.

18) Jaka przeglądarka najlepiej współpracuje z platformą e-learningową?

Do prawidłowej funkcjonalności platformy wymagana jest jedna z najnowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome. Ponadto przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz akceptować dane zapisywane w plikach Cookie.

19) Jak skorzystać z dofinansowania Urzędu Pracy na szkolenia organizowane przez Krajowy Instytut Medyczny?

Każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się o dofinansowanie na kursy organizowane przez Krajowy Instytut Medyczny do wysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowych najczęściej oscyluje w granicach od 4000 zł do 6000 zł., dzięki czemu kursant ma możliwość realizacji nawet kilku kursów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krajowym Instytutem Medycznym przed udaniem się do urzędu Pracy celem ustalenia szczegółów dot. dalszej współpracy. Krajowy Instytut Medyczny widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem: 2.10/00086/2022.

20) Czy można uzyskać zniżkę na kolejny kurs?

Absolwenci Krajowego Instytutu Medycznego, na każde kolejne szkolenie otrzymują 10% zniżki. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny kurs.

Dodatkowo, jeśli kwota zamówienia w koszyku zawiera się w przedziałach z poniższej tabeli, otrzymasz rabat:

OdDoRabat
2000 PLN3000 PLN10 %
3000 PLN5000 PLN15 %
5000 PLN10000 PLN20 %


Sandra: Polecam Krajowy Instytut Medyczny. Szkolenie profesjonalne, obsługa bardzo miła. Jestem bardzo zadowolona!

Michał: Świetnie przygotowany kurs!!!!

Martyna P: Idealne szkolenie dla osób pracujących, bardzo wygodna forma kształcenia

Arletta: Dziękuję za współpracę, polecam znajomym po fachu!!!!

Kamil: Jestem 100% zadowolony, polecam!!!!

Krystian: Bardzo przydatne szkolenie. Zdecydowanie dużo wiedzy zostało w nim zawarte.

Maria: Kurs idealny dla osób zapracowanych. Mogłam go realizować bez konieczności wychodzenia z domu :)

Karolina K: Super kurs, wszystko łatwe w obsłudze.

Wiktor: Kurs bardzo profesjonalnie przygotowany. Polecam

Anna: Polecam kurs!

Marcelina : Odnosząc się do merytoryki i formy realizacji- w mojej opinii zasługuje na największe pochwały. Serdecznie polecam.

Mariusz :  Kurs godny uwagi i polecenia.

Marzena : Kurs szczerze mogę polecić każdej niezdecydowanej osobie. Na prawdę wysoki poziom wiedzy, dobrze wyselekcjonowane materiały edukacyjne przystosowane do tak odpowiedzialnej pracy

Kasia W.: Kurs profesjonalny, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Polecam. 

Aleksandra : Szkolenie było bardzo ciekawe, materiały wyczerpujące zawierały dużo cennych informacji.dziękuję :)

Małgorzata : Dla mnie najbardziej atrakcyjne okazało się rozłożenie płatności na raty. Dzięki temu mogłem szybciej zapisać sie na ten kurs, niż planowałem. Polecam

Tamara : Kurs jest bardzo dobrze przygotowany dla osób pracujących, można z niego korzystać w każdej chwili. Zawiera bardzo duży zakres informacji co pozwala na poszerzenie swojej wiedzy

Jolanta :  Kurs przedstawiony w bardzo przejrzystej i jasnej formie. Wszystkie zagadnienia omówione w bardzo przystępny sposób. 

Dorota P.:  Jestem zadowolona z takiego trybu zdobywania wyższych kwalifikacji. Szybko, na spokojnie z domu, o dowolnej porze. Miła, fachowa pomoc na infolinii to również dodatkowy atut.Polecam.

Renata T.:  Pragnę serdecznie podziękować za wspaniały kursu .Świetne szkolenie zawierające najważniejsze informacje w pigułce, przekazane w zrozumiały sposób oraz stanowiące podstawę do dalszego,samodzielnego zagłębiania tematu

Wojciech: Bardzo podobała mi się taka forma przekazu ponieważ nie musiałem uczestniczyć w kursie w jakimś określonym terminie tylko w wolnej chwili. Super wykłady. Polecam

Irena: Wspaniały kurs dla osób nieposiadających czasu by zrobić go stacjonarnie!

Anna: Najlepsze jest to, że platforma jest dostępna 24 h na dobę, co dla wszystkich aktywnych zawodowo jest największym plusem takich szkoleń.

Adam: 10/10!

Beata K.: Wystawiam wysoką ocenę zarówno Państwu jako instytucji jak i przygotowanemu szkoleniu.

Bartłomiej Sz. : Polecam wszystkim!

Zofia : Przystępny i ciekawy kurs. Możliwość powrotu do poprzednich tematów. Możliwość kształcenia się w dowolnym czasie.

Katarzyna: Pełen profesjonalizm zarówno jeśli chodzi o funkcjonowanie platformy, jak i treści przekazane w materiałach dydaktycznych.

Ewelina: Jestem bardzo zadowolona z kursu. Dużo przydatnych treści merytorycznych, jasno sformułowane zagadnienia. 

Grzegorz P.: Świetnie przygotowane szkolenie. Ciekawe i obszerne materiały dydaktyczne do kursu.