Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm
obrazek

Kurs kwalifikacyjny rodzinny dla położnych

  Dziś: 14% taniej 2099.00 PLN cena promocyjna: 1799.00 PLN
Popularność kursu: 99%       Opinie: 251       wróć do kursów

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm. ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz kartę kwalifikacyjną, która zgodnie z Rozporządzeniem stanowi potwierdzenie ukończenia szkolenia.

Uczestnik po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego jest przygotowany do objęcia kompleksową opieką pacjenta w każdym wieku w obszarze realizowanego szkolenia.

Krajowy Instytut Medyczny posiada ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji pielęgniarek i położnych. Kwalifikacje wydane przez Krajowy Instytut Medyczny są honorowane zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.

UWAGA! Szczegółowe informacje o przebiegu szkolenia, rejestracji, płatnościach oraz wymogach technicznych znajdują się poniżej w dziale FAQ - podstawowe informacje o kursie. Kliknij Zobacz Więcej, aby rozwinąć dział FAQ oraz opinie absolwentów.

PROGRAM KURSU - pobierz 

ZAŚWIADCZENIE nr 3/2019 o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 

Przesuń kursor myszy po wizualizacji aby powiększyć

FAQ - podstawowe informacje o kursie

Najnowsze Opinie Absolwentów

1. Co daje mi ukończenie kursu kwalifikacyjnego rodzinnego dla położnych?

Ukończenie kursu daje wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania czynności w zakresie realizowanego szkolenia. Kursant otrzymuje zaświadczenie Ministra Zdrowia, dzięki któremu uzyskuje kwalifikacje potrzebne do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

2. Jakie są warunki, aby zapisać się na szkolenie?

Do kursu kwalifikacyjnego mogą przystąpić położne, które:

- posiadają prawo wykonywania zawodu

- posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie

UWAGA! Do dnia zakończenia kursu należy zrealizować 2 kursy specjalistyczne: Resuscytacje Krążeniowo-Oddechową RKO oraz Resuscytacje Oddechowo-Krążeniową Noworodka RK-ON.

3. Ile trwa kurs i w jakim czasie trzeba go ukończyć?

Kurs przygotowany jest w oparciu o podstawę programową zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 321 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 160 godzin,

zajęcia praktyczne – 161 godzin.

Kurs realizowany jest zgodnie z Harmonogramem kształcenia, udostępnianym indywidualnie uczestnikom kształcenia.

4. Czy dokumenty trzeba odnawiać?

Dokumenty są wydawane na podstawie odpowiednich rozporządzeń i są dożywotnie Nie wymagają dodatkowych uaktualnień, w związku z czym nie ponosi się dodatkowych kosztów.

5. Jak zapisać się na kurs?

Aby zapisać się na kurs, należy wejść na stronę główną www.medical.edu.pl, a następnie odnaleźć i kliknąć właściwy kurs. Po wejściu w szkolenie, należy kliknąć niebieską ikonkę z napisem „Dodaj do koszyka” i wypełnić formularz rejestracyjny. Do 5 minut po rejestracji, na maila oraz sms’em zostanie wysłany login i hasło użytkownika w przypadku, kiedy mail lub/i sms nie doszedł, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod nr telefonu 22 116 59 59. Przy pomocy otrzymanych danych należy zalogować się na swoje indywidualne konto i dokonać opłaty. Jeżeli płatność została zrealizowana przelewem internetowym, system w ciągu kilku minut wykryje transakcję i aktywuje szkolenie. Jeśli natomiast opłata nastąpiła przelewem tradycyjnym dane do przelewu dostępne w zakładce kontakt: http://medical.edu.pl/kontakt w urzędzie pocztowym bądź też placówce bankowej, należy skan lub zdjęcie potwierdzenia transakcji wysłać na adres: kontakt@medical.edu.pl. Aktywacja kursu nastąpi w ciągu kilku minut od wysłania maila z potwierdzeniem transakcji. Korzystanie z systemu jest możliwie uproszczone, intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Cała procedura nie powinna zająć dłużej niż 5-10 minut.

6. Czy płatność za kurs można rozłożyć na raty?

Tak. Krajowy Instytut Medyczny każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez Krajowy Instytut Medyczny bez instytucji pośredniczących.

7. Kiedy można rozpocząć kurs w przypadku płatności ratalnej?

Kurs można rozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty.

8. W jaki sposób można dokonać opłaty za kurs? Jak otrzymać fakturę?

Płatności na portalu Krajowego Instytutu Medycznego obsługują Przelewy24 http://www.przelewy24.pl. Gwarantuje to naszym kursantom najwyższy standard bezpieczeństwa oraz najszerszą gamę możliwości płatniczych. Po zarejestrowaniu się na szkolenie, kursant może dokonać płatności poprzez:

-Przelew internetowy wykrywanie płatności w ciągu kilku minut

-Przekaz/Przelew tradycyjny możliwość wygenerowania druku do bezpośredniej płatności na poczcie lub placówce bankowej

-Kartę kredytową.

Bezpieczeństwo transakcji zapewniają Przelewy24:

http://www.przelewy24.pl/cms,6...

Generowanie faktury.

Celem wygenerowania faktury, po opłaceniu zamówienia, należy zalogować się na indywidualnym koncie kursanta oraz przejść do zakładki "Panel kursanta". Następnie prosimy o uzupełnienie danych niezbędnych do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie.

9. Dokumentacja po ukończeniu kursu.

Po ukończeniu kształcenia, kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Wzór dokumentu wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

10. Jak wygląda proces nauki na platformie Krajowego Instytutu Medycznego i z czego składa się kurs?

Proces nauki odbywa się zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia i udostępnionym przez CKPPIP oraz zgodnie z Harmonogramem kursu udostępnionym przez Organizatora kształcenia.

Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez Kadrę dydaktyczną Krajowego Instytutu Medycznego, zgodnie z wytycznymi programu kursu.

Istnieje możliwość pobrania lub wydrukowania materiałów dydaktycznych, które są udostępniane kursantom poprzez intuicyjną i łatwą w obsłudze platformę.

W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów, należy kontaktować się z obsługą portalu: infolinia: 22 116 59 59 mail: kontakt@medical.edu.pl

11. Czym są „Testy cząstkowe”?

„Testy cząstkowe”, są to testy wielokrotnego wyboru sprawdzające wiedzę pod koniec omawiania każdego tematu. W momencie niezaliczenia testu cząstkowego można nieodpłatnie podejść do testu ponownie, aż do skutku. W każdej chwili istnieje możliwość powrotu do lekcji, mechanizm ten pozwala lepiej zapoznać się z przygotowanym materiałem.

12. Czym jest „Praca Zaliczeniowa”?

Praca zaliczeniowa polega na napisaniu eseju na wybrany przez siebie temat z dostępnych tematów na platformie. Praca zaliczeniowa powinna zawierać 1-2 strony a4 napisane osobiście przez kursanta w notatniku dostępnym pod wyborem tematu pracy zaliczeniowej.

13. Czym jest Test generalny?

„Test generalny” jest ostatnim szczeblem do zakończenia kursu. „TEST GENERALNY” składa się z 30 pytań losowo wybranych ze wszystkich „testów cząstkowych”. Próg zaliczenia „TESTU GENERALNEGO” to 25/30. W razie niepowodzenia na teście generalnym można nieodpłatnie przystąpić do testu ponownie, aż do skutku.

14. Czym jest „Formularz kontaktowy”?

„Formularz kontaktowy” wypełnia się po zaliczeniu ostatniego „TESTU GENERALNEGO”. Wypełnienie „formularza kontaktowego” jest niezbędne, ponieważ zapisane w nim dane są potrzebne do wystawienia zaświadczenia Ministra Zdrowia. Należy zwrócić uwagę na wielkość liter oraz poprawność wpisanych danych. Jest to bardzo ważne, ponieważ treść z „formularza kontaktowego” jest zamieszczana bezpośrednio na dokumentacji.

15. Jak wygląda odbiór dokumentacji poświadczającej ukończenie kursu?

Uczestnik kursu, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem udostępnionym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych po złożeniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.

16. Jakie są minimalne wymogi techniczne?

Należy posiadać komputer PC lub inne urządzenie mające dostęp do przeglądarki internetowej. Urządzenie winno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3.

17. Jaka przeglądarka najlepiej współpracuje z platformą?

Do prawidłowej funkcjonalności platformy wymagana jest jedna z najnowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome. Ponadto przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz akceptować dane zapisywane w plikach Cookie.

18. Jak skorzystać z dofinansowania Urzędu Pracy na szkolenia organizowane przez Krajowy Instytut Medyczny?

Każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się o dofinansowanie na kursy organizowane przez Krajowy Instytut Medyczny do wysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowych najczęściej oscyluje w granicach od 4000 zł do 6000 zł., dzięki czemu kursant ma możliwość realizacji nawet kilku kursów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krajowym Instytutem Medycznym przed udaniem się do urzędu Pracy celem ustalenia szczegółów dot. dalszej współpracy. Krajowy Instytut Medyczny widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem: 2.10/00086/2022.

19. Czy można uzyskać zniżkę na kolejny kurs?

Absolwenci Krajowego Instytutu Medycznego, na każde kolejne szkolenie otrzymują 10 zniżki. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny kurs.

Dodatkowo, jeśli kwota zamówienia w koszyku zawiera się w przedziałach z poniższej tabeli, otrzymasz rabat:

Od           Do       Rabat

2000 PLN 3000 PLN 10%

3000 PLN 5000 PLN 15%

5000 PLN 10000 PLN 20%

Joanna J.: Kurs bardzo ciekawy.Materiały przydatne.Wiedza przekazana w prosty zrozumiały sposób.Polecam!

Agata Z.: Kurs bardzo dobrze przygotowany merytorycznie. Tematy poszczególnych zagadnień przygotowane w sposób przejrzysty, łatwo dostęony. Testy na koniec zagadnień pomagały usestymatyzować wiedzę. Możliwość wykonywania praktyk w wybranym przez siebie miejscu bardzo ułatwiały pogodzenie kursu z pracą zawodową.

G. Dominika: Bardzo fajna forma prowadzenia kursu.

Marlena: Kurs spełnił moje oczekiwania, treści zrozumiałe i jak najbardziej przydatne. Zagadnienia i tematy można realizować w każdej wolnej chwili. Na każdy temat możemy poświęcić tyle czasu ile jest nam faktycznie potrzebne.

Alicja: Kurs kwalifikacyjny rodzinny dla położnych zaoferował wyczerpującą ilość dobrej jakości materiałów, dzięki którym położne dobrze przygotują się do pracy w środowisku. Ocena 5!

Monika: Kurs bardzo dobrze opracowany i przygotowany pod wzgledem merytorycznym jak i organizacyjnym, dogodny sposob nauki oraz zakonczenia kursu. Polecam 

Magdalena N.: Kurs bardzo dobrze zorganizowany, treść modułów w przejrzysty i bardzo dostępny sposób pozwala na swobodną naukę. Stały dostęp do materiałów edukacyjnych i możliwość powrotu do materiału bardzo ułatwia przyswajanie wiedzy. Bardzo dobry kontakt telefoniczny z organizatorem kursu.Jestem bardzo zadowolona z kursu rodzinnego dla położnych. Polecam!

Katarzyna Maciejewska: Doskonała forma kursu. Wszystkie prezentacje w sposób bardzo wyczerpujący i zrozumiały realizowały tematy. Po zrealizowaniu modułu nie było żadnych problemów z rozwiązaniem testów cząstkowych.Kurs można realizować w dowolnym czasie, co jest bardzo wygodną formą w sytuacji kiedy pracuje się na etacie.         

Judyta : Pełen profesjonalizm, możliwość odbywania stażu w miejscu zamieszkania jest ogromnym atutem. Bardzo dogodne jest elastyczne przechodzenie przez kurs oraz dostosowanie go do swojego tempa. Polecam. 

Domin: Kurs Bardzo dobrze przygotowany, serdecznie polecam ! 

Kinga: Kurs w przejrzysty i bardzo dostępny sposób pozwala na swobodną naukę. Stały dostęp do materiałów edukacyjnych na platformie, bardzo dobry kontakt telefoniczny z organizatorem kursu. Polecam!

Katarzyna B.: Jestem bardzo zadowolona z kursu rodzinnego dla położnych. Treści w prezentacjach przedstawione w sposób przystępny i konkretny. Możliwość powrotu do materiału bardzo ułatwia przyswajanie wiedzy. Polecam!

P. Renata: Ciekawa forma. Przystępnie podane informacje.Wiele przykładów i przydatnych informacji.

Monika K: Wiadomości przekazane w bardzo przystępny sposób.  Formy zaliczeń cząstkowych to dobra opcja . Można łatwiej przyswajać wiedzę ucząc się partiami.

Krystyna: Kurs idealnie dopasowany dla osób pracujących. Dużo wartościowych informacji podanych w formie przystępnej. Z całą pewnością godny polecenia. Bardzo dziękuję.

Płaczek: Bardzo rzetelnie opracowany kurs.Polecam

Teresa F.: Kurs dobrze dopasowany dla osób pracujących, materiały ciekawie opracowane. Najlepsza oferta zwłaszcza w czasie pandemii. Serdecznie polecam.

Karolina: Moim zdaniem, kurs był bardzo ciekawy, prezentacje multimedialne pełne merytorycznej wiedzy, przedstawione w dostępny sposób.

Anna Jabłońska: Kurs bardzo dobrze zorganizowany.Łatwy dostęp do załączników.Materiały bardzo ciekawe zawierające dużo informacji.

Anna : Kurs przygotowany rewelacyjnie, gorąco polecam

Zofia Tarkowska: Jestem bardzo zadowolonaSzybko  sprawnie przejrzyście i rzeczowo

SOBOŃ WIOLETTA: Kurs rewelacyjny!  Jasność i przejrzystość prezentacji powodują szybkie przyswajanie wiedzy. Forma kursu pozwala na nieograniczony dostęp do materiałów szkoleniowych i wielokrotne korygowanie  własnych błędów w części testowej.Jestem bardzo zadowolona z kursu. Z bwyrazami szacunku-położna.

Danuta Puchała -Marcinków: Jestem bardzo zadowolona z kursu Pielęgniarstwo Rodzinne dla Położnych i  godne  polecenia. wszystkie  formalności  załatwiane  bez problemu , kontakt  zawsze  dostępny  ,szybkie  informacje zwrotne. Materiał przygotowany  do kursu  w pełni czytelny ,konkretny,dobrze przygotowany.Dużym plusem jest  kurs on -line .  Napewno  skorzystam z  tej  formy  kształcenia  i   gorąco polecam  Krajowy Instytut Medyczny.      Danuta  Puchała -Marcinków

Jola: Kurs dobrze zorganizowany. Idealny dla osób które nie mają możliwości na naukę stacjonarną. 

HANNA MAŃKA : JESTEM BARDZO ZADOWOLONA . MATERIAŁY DO KURSU BYŁY ŚWIETNIE PRZYGOTOWANE.WSZYSTKO PRZEBIEGAŁO BARDZO SPRAWNIE.

Izabela Trzeszczkowska: Kurs przebiegł sprawnie, jasno przedstawione treści. Jeśli chodzi o część teoretyczną, to jestem zadowolona. Natomiast przy realizacji praktyk i wypełnianiu tej dokumentacji samemu oraz organizowaniu ich we własnym zakresie, stworzyło to lekką niepewność. Natomiast finalnie wszystko się udało. Szybki kontakt w przypadku prośby o wpisanie do smk i przesłaniu zaświadczenia o realizacji kursu. Polecę innym w przyszłości.

Małgorzata Polańska:       Prowadzony w Krajowym Instytucie Medycznym kurs kwalifikacyjny rodzinny dla położnych jest prowadzony w sposób profesjonalny. Edukacja w takiej formie jest przystępna i jednocześnie zapewniająca bardzo dobre przygotowanie, a materiały edukacyjne zawierają rzetelną i wyczerpującą wiedzę na zagadnienia w szkoleniu, dzięki czemu położna środowiskowa będzie się mogła wykazać kompetentną wiedzą i umiejętnościami w pracy z podopiecznymi. Dodatkowym atutem całego kursu jest jego forma nauczania za pomocą platformy e-learningowej, co umożliwia naukę w dowolnej chwili wolnego czasu i nie wymaga dojazdów do żadnej placówki. Przebyte szkolenie oceniam jako bardzo dobre i szczerze polecam wszystkim zainteresowanym.

Karina Chmiel: Kurs godny polecenia ,materiły szkoleniowe podane w przystępny sposób.Możliwość zaoszczędzenia czasu na dojazdy na wykłady

Kalina O.: Krajowy Instytut Medyczny to instytucja godna zaufania. Profesjonalna organizacja szkolenia, wykwalifikowana kadra oraz możliwość płatności ratalnej - to kwestie, które najbardziej przykuły moją uwagę. Polecam każdemu!

Sabina Ś.: Polecam szkolenie każdemu kto chce zdobyć odpowiednie kwalifikacje, a jednocześnie szanuje swój czas wolny. Profesjonalnie przekazana wiedza oraz możliwość nauki w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Polecam!

Alina : Kurs prowadzony przez instytucję oświatową, posiadającą certyfikat jakości ISO, działającą pod nadzorem Ministerstwa - to musiało się udać. Najlepsze polecenie będzie stanowił fakt, że położne z mojego oddziału zapisały się parę dni temu na ten kurs!

Karolina G.: Platforma dydaktyczna na najwyższym poziomie. Materiały na moim indywidualnym koncie odtwarzały się prawidłowo. Dodatkowo miły kontakt z obsługą klienta sprawiał, iż nawet na najmniejsze pytanie w związku z realizacją szkolenia kursant mógł otrzymać szybko odpowiedź. Polecam.

Danuta: Świetne szkolenie finalnie przygotowujące do pracy na oddziale, polecam.

Monika S.: Błyskawiczna wysyłka dokumentów - to tylko niektóre plusy szkolenia w Krajowym Instytucie Medycznym. Dodatkowo nieoprocentowana płatność ratalna wraz z możliwością wystawienia faktury. Naprawdę polecam każdemu.

Faustyna W.: Zalety e-learningu poznałam już wcześniej. Z racji dużego doświadczenia w tym zakresie, mogę polecić Państwa kurs każdemu. Wyszkolona kadra układająca program, specjaliści przygotowujący materiały naukowe, kompetentna obsługa portalu, szybki kontakt mailowy:)

Milena G.: Jako położna cierpię na notoryczny brak czasu, dlatego jak się tylko dowiedziałam o kursach on-line, to od razu skorzystałam - nie żałuję, to była dobra decyzja!!

Patrycja U.: Kurs okazał się dla mnie idealną inwestycją! Dzięki realizacji nauki w Krajowym Instytucie Medycznym uzyskałam kwalifikacje, które były niezbędne w życiu zawodowym. Jestem niezwykle zadowolona. Serdecznie polecam.

Wiesława : Pomoce naukowe wyczerpująco przygotowane, dobre rozwiązanie dla zapracowanych, którzy potrzebują udokumentować swoje doświadczenie i kwalifikacje.

Natalia M.: Bardzo wyczerpująco przedstawiona wiedza w materiałach szkoleniowych, dzięki którym mogłam poszerzyć swoją wiedzę, która jest niezbędna podczas wykonywanych obowiązków.

Gracja G.: Płatność ratalna bardzo mi pomogła, cały materiał udostępniony już po wpłacie pierwszej raty. Szczerze polecam.