Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm
obrazek

Kurs specjalistyczny ordynowanie leków i wypisywanie recept, część 2 dla pielęgniarek i położnych

 Cena tego kursu to tylko: 799.00 PLN
Popularność kursu: 98.4%      Opinie: 149      wróć do kursów

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r.o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz kartę kwalifikacyjną, która zgodnie z Rozporządzeniem stanowi potwierdzenie ukończenia szkolenia.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik jest przygotowany do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w obszarze realizowanego szkolenia.

Krajowy Instytut Medyczny posiada ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji pielęgniarek i położnych. Kwalifikacje wydane przez Krajowy Instytut Medyczny są honorowane zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.

UWAGA! Szczegółowe informacje o przebiegu szkolenia, rejestracji, płatnościach oraz wymogach technicznych znajdują się poniżej w dziale "FAQ - podstawowe informacje o kursie". Kliknij "Zobacz Więcej", aby rozwinąć dział FAQ oraz opinie absolwentów.

PROGRAM KURSU - pobierz 

ZAŚWIADCZENIE nr 7/2019 o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych  

Przesuń kursor myszy po wizualizacji aby powiększyć

 

FAQ - podstawowe informacje o kursie

Najnowsze Opinie Absolwentów

1) Codaje mi ukończenie kursu specjalistycznego ordynowania leków i wypisywania recept, część 2  dla pielęgniarek i położnych?

Ukończenie kursu specjalistycznegodaje wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania czynności w zakresierealizowanego szkolenia.

Po ukończeniu w/w szkoleniaKursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MinistraZdrowia, dzięki któremu uzyskuje kwalifikacje potrzebne do udzielaniaokreślonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedzinypielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

2) Jakiesą warunki, aby zapisać się na szkolenie?

Do kursu specjalistycznego mogą przystąpićpielęgniarki lub położne, które:

- posiadają prawo wykonywania zawodu

UWAGA! Kurs skierowany dla pielęgniarek lub położnych, które ukończyły licencjat lub specjalizację.

3) Iletrwa kurs i w jakim czasie trzeba go ukończyć?

Kursprzygotowany jest w oparciu o podstawę programową zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizacjęprogramu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażuwynosi 44 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 30 godzin,
zajęcia praktyczne – 14 godzin.

Kurs realizowany jest zgodniez Harmonogramem kształcenia, udostępnianym indywidualnie uczestnikomkształcenia.

4) Czydokumenty trzeba odnawiać?

Dokumentysą wydawane na podstawie odpowiednich rozporządzeń i są dożywotnie! Niewymagają dodatkowych uaktualnień, w związku z czym nie ponosi się dodatkowychkosztów.

5) Jakzapisać się na kurs?

Abyzapisać się na kurs, należy wejść na stronę główną www.medical.edu.pl, anastępnie odnaleźć i kliknąć właściwy kurs. Po wejściu w szkolenie, należykliknąć niebieską ikonkę z napisem „zapisz się” i wypełnić formularzrejestracyjny. Do 5 minut po rejestracji, na maila oraz sms’em zostanie wysłanylogin i hasło użytkownika (w przypadku, kiedy mail lub/i sms nie doszedł,prosimy o kontakt z obsługą klienta pod nr telefonu 22 116 59 59). Przy pomocyotrzymanych danych należy zalogować się na swoje indywidualne konto i dokonaćopłaty. Jeżeli płatność została zrealizowana przelewem internetowym, system wciągu kilku minut wykryje transakcję i aktywuje szkolenie. Jeśli natomiastopłata nastąpiła przelewem tradycyjnym (dane do przelewu dostępne w zakładcekontakt: http://medical.edu.pl/kontakt w urzędzie pocztowym bądź też placówcebankowej, należy skan lub zdjęcie potwierdzenia transakcji wysłać na adres:kontakt@medical.edu.pl. Aktywacja konta nastąpi w ciągu kilku minut od wysłaniamaila z potwierdzeniem transakcji. Korzystanie z systemu jest możliwieuproszczone, intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Cała procedura nie powinnazająć dłużej niż 5-10 minut.

6) Czypłatność za kurs można rozłożyć na raty?

Tak. Krajowy Instytut Medyczny każdej osobie zainteresowanejpłatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jestwymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długierozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczasrejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatęna 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwośćrozłożenia na raty udzielana jest przez Krajowy Instytut Medyczny bezinstytucji pośredniczących.

7) Kiedymożna rozpocząć kurs w przypadku płatności ratalnej?

Kurs możnarozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty.

8) Wjaki sposób można dokonać opłaty za kurs? Jak otrzymać fakturę?

Płatności na portalu Krajowego InstytutuMedycznego obsługują Przelewy24 (http://www.przelewy24.pl). Gwarantuje to naszym kursantom najwyższy standardbezpieczeństwa oraz najszerszą gamę możliwości płatniczych. Po zarejestrowaniusię na szkolenie, kursant może dokonać płatności poprzez:

-Przelew internetowy (wykrywanie płatności wciągu kilku minut);

-Przekaz/Przelew tradycyjny (możliwośćwygenerowania druku do bezpośredniej płatności na poczcie lub placówcebankowej);

-Kartę kredytową.

Bezpieczeństwo transakcji zapewniająPrzelewy24:

http://www.przelewy24.pl/cms,60,polityka_prywatnosci.htm

Generowanie faktury.

Abywygenerować fakturę wystarczy w formularzu rejestracyjnym zaznaczyć pole„Proszę o wystawienie faktury” oraz wypełnić dane niezbędne do jej wystawienia.Faktura zostanie automatycznie wygenerowana na koncie kursanta po dokonaniuopłaty. Prosimy nie generować faktury w przypadku, kiedy kursant korzysta zezniżki. Należy wówczas napisać maila na adres: kontakt@medical.edu.pl zprośbą o wystawienie żądanego dokumentu.

9) Dokumentacja po ukończeniu kursu.

Poukończeniu kształcenia, kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Wzórdokumentu wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

10) Jakwygląda proces nauki na platformie Krajowego Instytutu Medycznego i z czegoskłada się kurs?

Proces nauki odbywa się zgodniez programem kursu zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia i udostępnionym przezCKPPIP oraz zgodnie z Harmonogramem kursu udostępnionym przez Organizatorakształcenia.

Materiały dydaktycznezostały opracowane przez Kadrę dydaktyczną Krajowego Instytutu Medycznego,zgodnie z wytycznymi programu kursu.

Istnieje możliwość pobranialub wydrukowania materiałów dydaktycznych, które są udostępniane kursantompoprzez intuicyjną i łatwą w obsłudze platformę.

W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów,należy kontaktować się z obsługą portalu: infolinia: 22 116 59 59 mail:kontakt@medical.edu.pl

11) Czymsą „testy cząstkowe”?

„Testycząstkowe”, są to testy wielokrotnego wyboru sprawdzające wiedzę pod koniecomawiania każdego tematu. W momencie niezaliczenia testu cząstkowego możnanieodpłatnie podejść do testu ponownie, aż do skutku.  W każdej chwiliistnieje możliwość powrotu do materiałów, mechanizm ten pozwala lepiej zapoznać sięz przygotowanym materiałem.

12) Czymjest „Praca Zaliczeniowa”?

Pracazaliczeniowa polega na napisaniu eseju na wybrany przez siebie temat zdostępnych tematów na platformie. Praca zaliczeniowa powinna zawierać 1-2strony a4 napisane osobiście przez kursanta w notatniku dostępnym pod wyboremtematu pracy zaliczeniowej.

13) Czymjest "Test generalny"?

„Testgeneralny” jest ostatnim szczeblem do zakończenia kursu. „TEST GENERALNY”składa się z 30 pytań losowo wybranych ze wszystkich „testów cząstkowych”. Prógzaliczenia „TESTU GENERALNEGO” to 25/30. W razie niepowodzenia na teściegeneralnym można nieodpłatnie przystąpić do testu ponownie, aż do skutku.

14) Czymjest „Formularz kontaktowy”?

„Formularzkontaktowy” wypełnia się po zaliczeniu ostatniego „TESTU GENERALNEGO”.Wypełnienie „formularza kontaktowego” jest niezbędne, ponieważ zapisane w nimdane są potrzebne do wystawienia zaświadczenia Ministra Zdrowia. Należy zwrócićuwagę na wielkość liter oraz poprawność wpisanych danych. Jest to bardzo ważne,ponieważ treść z „formularza kontaktowego” jest zamieszczana bezpośrednio nadokumentacji.

15) Jakwygląda odbiór dokumentacji poświadczającej ukończenie kursu?

Uczestnik kursu,otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem udostępnionym w RozporządzeniuMinistra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowegopielęgniarek i położnych po złożeniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminukońcowego.

16)Jakie są minimalne wymogi techniczne?

Należyposiadać komputer PC lub inne urządzenie, które posiada zainstalowany modułFlash Player w przeglądarce (kliknij aby zainstalować). Urządzenie winno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3 orazposiadać rozdzielczość ekranu w poziomie nie mniejszą niż 1100 pixeli.

17) Jakaprzeglądarka najlepiej współpracuje z platformą?

Doprawidłowej funkcjonalności platformy wymagana jest jedna z najnowszych wersjiprzeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome. Ponadtoprzeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz akceptować dane zapisywane wplikach Cookie.

18) Jakskorzystać z dofinansowania Urzędu Pracy na szkolenia organizowane przezKrajowy Instytut Medyczny?

Każdaosoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się odofinansowanie na kursy organizowane przez Krajowy Instytut Medyczny dowysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowych najczęściej oscylujew granicach od 4000 zł do 6000 zł., dzięki czemu kursant ma możliwośćrealizacji nawet kilku kursów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z KrajowymInstytutem Medycznym przed udaniem się do urzędu Pracy celem ustalenia szczegółówdot. dalszej współpracy. Krajowy Instytut Medyczny widnieje w rejestrzeinstytucji szkoleniowych pod numerem: 2.02/00151/2020.

19) Czymożna uzyskać zniżkę na kolejny kurs?

Absolwenci Krajowego Instytutu Medycznego, na każde kolejne szkolenie otrzymują 10% zniżki. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny kurs.

Dodatkowo, jeśli kwota zamówienia w koszyku zawiera się w przedziałach z poniższej tabeli, otrzymasz rabat:

OdDoRabat
2000 PLN3000 PLN10 %
3000 PLN5000 PLN15 %
5000 PLN10000 PLN20 %


Beata: Super kurs, polecam.

karol: Opinia pozytywna.

Gośka: Kurs super. Mega wygoda. Bez konieczności jeżdżenia 3 razy w tygodniu na zajęcia, zwalniania się z pracy, wykorzystywania urlopu. Wszystko idzie sprawnie. Egzamin nie wybiega materiałem poza przedstawione wcześniej zagadnienia. Człowiek sam decyduje kiedy i ile czasu poświęca na naukę. Właśnie jestem w trakcie kolejnego kursu. Polecam

Witkowska Barbara: Kurs bardzo przystępny, treści bardzo przydatne, bardzo wygodna forma nauczania. Wszystko jasne i czytelne, bardzo dobry kontakt z sekretariatem, Panie bardzo pomocne i chętne do udzielania informacji.

Teresa Janczura: Jestem bardzo zadowolona z odbytego kursu. Odpowiada mi forma online, ze wzgledu na łatwy dostęp do materiałów (bardzo przyzwoicie przygotowanych), swój wolny czas mogłam wykorzystać na naukę a nie tracić na dojazdy na uczelnię.

Kubiczek Dorota: Bardzo dobrze przygotowane prezentację i skumulowana wiedza. Dostęp do kursu 24h/7 to bardzo fajna sprawa.

Gośka: Bardzo wygodna forma. Sama decyduję kiedy i ile czasu poświęcę na naukę

Gosia: Polecam, kurs dostosowany do moich potrzeb, uczę się i odbywam praktyki w ramach mojego czasu

Monika S.: Jestem zadowolona ze wszystkich aspektów kursu.

Andrzej Z.: Rewelacyjny kurs w rewelacyjnej cenie

Antonina M.: Metoda e-learningowa przypadła mi do gustu. Podziękowania dla działu obsługi klienta, która cierpliwie potrafiła mi wytłumaczyć obsługę platformy dydaktycznej. Swietne szkolenie!

Marek P.: Nie spodziewałem się tak przystępnej i wygodnej formy nauki. Elastyczność platformy i jej dostępność przez całą dobę przesądziła o moim wyborze nauki w formie e-learningu. Sam o wszystkim decydowałem, co znacznie ułatwiło mi ukończenie tego kursu. 

Monika Sz.: Kurs realizowałam w czasie, który sama sobie określiłam. Nikt nie wyznaczył mi daty zakończenia szkolenia czy zdawania testów końcowych. Materiał dydaktyczny udostępniony kursantowi na indywidualnym koncie przerobiłem w sposób wyczerpujący we własnym tempie.

Sandra B.: Kurs oceniam bardzo wysoko przede wszystkim za rzetelne i merytoryczne przygotowanie materiałów dydaktycznych, ciekawą formę zaliczenia kursu oraz kompetentną obsługę portalu, która ma indywidualne podejście do kursanta. 

Joanna K.: Bardzo profesjonalne szkolenie. Polecam.

Anna O.: Ze względu na swój wiek miałam obawy co do realizacji szkolenia przez internet. Okazały się one jednak zupełnie niezasadne. Bardzo miła i cierpliwa obsługa portalu pokierowała mnie od początku do końca. Profesjonalne podejście do klienta i rzeczowo udzielane informacje spowodowały, że zapisałam się również na innym kurs :)

Hanna J.: Szkolenie oceniam bardzo wysoko ze względu na istotę wygody i prostoty jego realizacji.

Maciek: Bardzo wygodna forma e-learningowa w połączeniu z miłą obsługą! polecam

Eliza Z.: To już drugi kurs, który realizuję metodą e-learningową. Natomiast szkolenie prowadzone przez Krajowy Instytut Medyczny cechuje duży profesjonalizm i wykwalifikowana kadra dydaktyczna. Jestem dumny z otrzymania Dyplomu wydanego przez Państwa Instytucję. Z pewnością pozwoli mi to na realizację zamierzonych celów zawodowych. Polecam serdecznie!