Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm
obrazek

Kurs Terapeuta Zajęciowy

 Cena tego kursu to tylko: 1399.00 PLN
Popularność kursu: 97.6%      Opinie: 303      wróć do kursów

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje terapeuty zajęciowego, wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Klasyfikacja ta jest narzędziem, które grupuje zawody i specjalności występujące na rynku pracy oraz ustala ich symbole i nazwy. Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy terapeuta zajęciowy został sklasyfikowany do grupy 2 o numerze: 325907.

Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim.

Kurs Terapeuty Zajęciowego daje możliwość legalnego podjęcia zatrudnienia m.in. placówkach wsparcia społecznego, specjalistycznych ośrodkach dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, placówkach opieki nad osobami starszymi lub problemami psychicznymi, domach opieki. Terapeuta może także prowadzić indywidualną terapię w centrach rehabilitacyjnych w Polsce jak i zagranicą. 

Krajowy Instytut Medyczny jest wpisany do państwowego rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.14/00400/2016. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów naszego szkolenia przez swój Urząd Pracy.

UWAGA! Szczegółowe informacje o przebiegu szkolenia, rejestracji, płatnościach oraz wymogach technicznych znajdują się poniżej w dziale "FAQ - podstawowe informacje o kursie". Kliknij "Zobacz Więcej", aby rozwinąć dział FAQ oraz opinie absolwentów.

PROGRAM KURSU - POBIERZ 

Przesuń kursor myszy po wizualizacji aby powiększyć


FAQ - podstawowe informacje o kursie

Najnowsze Opinie Absolwentów

1) Co daje mi ukończenie kursu on-line terapeuty zajęciowego?

Ukończenie kursu daje wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w charakterze terapeuty zajęciowego w Polsce i zagranicą. Kursant otrzymuje zaświadczenie MEN oraz certyfikat ukończenia kursu terapeuty zajęciowego w języku polskim dzięki którym może podjąć zatrudnienie m.in. w:

placówkach wsparcia społecznego, specjalistycznych ośrodkach dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, placówkach opieki nad osobami starszymi lub problemami psychicznymi, domach opieki. Terapeuta zajęciowy może także prowadzić indywidualną terapię w centrach rehabilitacyjnych w Polsce jak i zagranicą. 

Krajowy Instytut Medyczny jako instytucja oświatowa nadaje kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem MEN oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dn. 7 sierpnia 2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy terapeuta zajęciowy został sklasyfikowany do grupy 2 o numerze: 325907.

2) Czym różni się kurs organizowany przez Krajowy Instytut Medyczny, a innymi kursami dostępnymi na rynku?

Przede wszystkim program kursu został przygotowany w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodzie (Kod zawodu: 325907). Krajowy Instytut Medyczny jest instytucją oświatową wpisaną do państwowych rejestrów takich jak: Ewidencja Szkół i Placówek oraz Rejestr Instytucji Szkoleniowych. Podstawowym założeniem Krajowego Instytutu Medycznego jest zwiększanie kwalifikacji zawodowych w obszarze szkoleń medycznych. Każdy z absolwentów jest wpisany do rejestru, dzięki czemu kwalifikacje absolwentów można zweryfikować wchodząc bezpośrednio na stronę: http://medical.edu.pl/absolwenci

3) Ile trwa kurs i w jakim czasie trzeba go ukończyć?

Kurs przygotowany jest w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodzie, w związku z powyższym czas jaki należy przeznaczyć na kurs wynosi 240 godzin. Czas trwania kursu zależy wyłącznie od kursanta.

4) Czy dokumenty trzeba odnawiać?

Dokumenty są wydawane na podstawie odpowiednich rozporządzeń i są dożywotnie! Nie wymagają dodatkowych uaktualnień, w związku z czym nie ponosi się dodatkowych kosztów.

5) Jak zapisać się na kurs?

Aby zapisać się na kurs, należy wejść na stronę główną www.medical.edu.pl, a następnie odnaleźć i kliknąć właściwy kurs. Po wejściu w szkolenie, należy kliknąć niebieską ikonkę z napisem „zapisz się” i wypełnić formularz rejestracyjny. Do 5 minut po rejestracji, na maila oraz sms’em zostanie wysłany login i hasło użytkownika (w przypadku, kiedy mail lub/i sms nie doszedł, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod nr telefonu 22 116 59 59). Przy pomocy otrzymanych danych należy zalogować się na swoje indywidualne konto i dokonać opłaty. Jeżeli płatność została zrealizowana przelewem internetowym, system w ciągu kilku minut wykryje transakcję i aktywuje szkolenie. Jeśli natomiast opłata nastąpiła przelewem tradycyjnym (dane do przelewu dostępne w zakładce kontakt: http://medical.edu.pl/kontakt w urzędzie pocztowym bądź też placówce bankowej, należy skan lub zdjęcie potwierdzenia transakcji wysłać na adres: kontakt@medical.edu.pl. Aktywacja kursu nastąpi w ciągu kilku minut od wysłania maila z potwierdzeniem transakcji. Korzystanie z systemu jest możliwie uproszczone, intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Cała procedura nie powinna zająć dłużej niż 5-10 minut.

6) Czy płatność za kurs terapeuty zajęciowego można rozłożyć na raty?

Tak. Krajowy Instytut Medyczny każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez Krajowy Instytut Medyczny bez instytucji pośredniczących.

7) Kiedy można rozpocząć kurs w przypadku płatności ratalnej?

Kurs można rozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty. Wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje, zostają wysłane w ciągu 3-7 dni roboczych, od wpłaty ostatniej raty oraz zdania wszystkich testów i egzaminów.

8) W jaki sposób można dokonać opłaty za kurs? Jak otrzymać fakturę?

Płatności na portalu Krajowego Instytutu Medycznego obsługują Przelewy24 (http://www.przelewy24.pl). Gwarantuje to naszym kursantom najwyższy standard bezpieczeństwa oraz najszerszą gamę możliwości płatniczych. Po zarejestrowaniu się na szkolenie, kursant może dokonać płatności poprzez:

-Przelew internetowy (wykrywanie płatności w ciągu kilku minut);

-Przekaz/Przelew tradycyjny (możliwość wygenerowania druku do bezpośredniej płatności na poczcie lub placówce bankowej);

-Kartę kredytową.

Bezpieczeństwo transakcji zapewniają Przelewy24:

http://www.przelewy24.pl/cms,60,polityka_prywatnosci.htm

Generowanie faktury.

Aby wygenerować fakturę wystarczy w formularzu rejestracyjnym zaznaczyć pole „Proszę o wystawienie faktury” oraz wypełnić dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura zostanie automatycznie wygenerowana na koncie kursanta po dokonaniu opłaty. Prosimy nie generować faktury w przypadku, kiedy kursant korzysta ze zniżki. Należy wówczas napisać maila na adres: kontakt@medical.edu.pl z prośbą o wystawienie żądanego dokumentu.

9) Czy na dokumentach jest adnotacja, że kurs odbył się on-line?

Wzór nie przewiduje takich adnotacji. Dokumentacja jest dokładnie taka jak w przypadku ukończenia kursu stacjonarnego.

10) Czy jeśli przebywam zagranicą lub nie mam ukończonej szkoły średniej/zawodowej mogę zapisać się na kurs terapeuty zajęciowego?

Tak. Wykształcenie średnie/zawodowe nie jest wymagane.

Po ukończeniu kursu dokumenty mogą zostać wysłane również zagranicę. Nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami.

11) Jak wygląda proces nauki na platformie Krajowego Instytutu Medycznego i z czego składa się kurs?

Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez specjalistów. Istnieje możliwość pobrania lub wydrukowania materiałów. Proces nauki odbywa się na intuicyjnej i łatwej w obsłudze platformie e-learningowej. W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów, należy kontaktować się z obsługą portalu: infolinia: 22 116 59 59 mail: kontakt@medical.edu.pl

12) Czy kurs on-line jest niezawodny w działaniu?

Tak. Platforma została zainstalowana w jednym z najnowocześniejszych na świecie centrów danych, które gwarantuje dostępność usługi przez około 99.9% czasu w skali roku. O wszelkich planowanych przerwach w dostępności usługi, kursanci będą informowani z wyprzedzeniem.

13) Czym są „testy cząstkowe”?

„Testy cząstkowe”, są to testy wielokrotnego wyboru sprawdzające wiedzę pod koniec omawiania każdego tematu. W momencie niezaliczenia testu cząstkowego można nieodpłatnie podejść do testu ponownie, aż do skutku.  W każdej chwili istnieje możliwość powrotu do lekcji, mechanizm ten pozwala lepiej zapoznać się z przygotowanym materiałem.

14) Czym jest „Praca Zaliczeniowa”?

Praca zaliczeniowa polega na napisaniu eseju na wybrany przez siebie temat z dostępnych tematów na platformie. Praca zaliczeniowa powinna zawierać 1-2 strony a4 napisane osobiście przez kursanta w notatniku dostępnym pod wyborem tematu pracy zaliczeniowej.

15) Czym jest "Test generalny"?

„Test generalny” jest ostatnim szczeblem do zakończenia kursu opiekuna osób starszych. „TEST GENERALNY” składa się z 30 pytań losowo wybranych ze wszystkich „testów cząstkowych”. Próg zaliczenia „TESTU GENERALNEGO” to 25/30. W razie niepowodzenia na teście generalnym można nieodpłatnie przystąpić do testu ponownie, aż do skutku.

16) Czym jest „Formularz kontaktowy”?

„Formularz kontaktowy” wypełnia się po zaliczeniu ostatniego „TESTU GENERALNEGO”. Wypełnienie „formularza kontaktowego” jest niezbędne, ponieważ zapisane w nim dane są potrzebne do wystawienia zaświadczenia MEN oraz certyfikatów ukończenia kursu. Należy zwrócić uwagę na wielkość liter oraz poprawność wpisanych danych. Jest to bardzo ważne, ponieważ treść z „formularza kontaktowego” jest zamieszczana bezpośrednio na dokumentacji.

17) Jak wygląda odbiór dokumentacji poświadczającej ukończenie kursu?

Dokumentacja o ukończeniu szkolenia zostaje dostarczona do kursanta w terminie od 3 do 7 dni roboczych, od momentu zdania egzaminów i dopełnieniu wszelkich powinności. Przesyłka zostaje wysłana listem poleconym priorytetem, z możliwością monitorowania jej aktualnego statusu na stronie internetowej: http://emonitoring.poczta-polska.pl/. Czas doręczenia wynosi około 2-3 dni robocze.

18) Jakie są minimalne wymogi techniczne?

Należy posiadać komputer PC lub inne urządzenie, które posiada zainstalowany moduł Flash Player w przeglądarce (kliknij aby zainstalować). Urządzenie winno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3 oraz posiadać rozdzielczość ekranu w poziomie nie mniejszą niż 1100 pixeli.

19) Jaka przeglądarka najlepiej współpracuje z platformą e-learningową?

Do prawidłowej funkcjonalności platformy wymagana jest jedna z najnowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome. Ponadto przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz akceptować dane zapisywane w plikach Cookie.

20) Jak skorzystać z dofinansowania Urzędu Pracy na szkolenia organizowane przez Krajowy Instytut Medyczny?

Każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się o dofinansowanie na kursy organizowane przez Krajowy Instytut Medyczny do wysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowych najczęściej oscylują w granicach od 4000 zł do 6000 zł., dzięki czemu kursant ma możliwość realizacji nawet kilku kursów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krajowym Instytutem Medycznym przed udaniem się do urzędu Pracy celem ustalenia szczegółów dot. dalszej współpracy. Krajowy Instytut Medyczny widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem: 2.02/00058/2016.

21) Czy można uzyskać zniżkę na kolejny kurs?

Absolwenci Krajowego Instytutu Medycznego, na każde kolejne szkolenie otrzymują 10% zniżki. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny kurs. 

22) Czy można uzyskać zniżkę na kolejny kurs?

Absolwenci Krajowego Instytutu Medycznego, na każde kolejne szkolenie otrzymują 10% zniżki. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny kurs.

Dodatkowo, jeśli kwota zamówienia w koszyku zawiera się w przedziałach z poniższej tabeli, otrzymasz rabat:

OdDoRabat
2000 PLN3000 PLN10 %
3000 PLN5000 PLN15 %
5000 PLN10000 PLN20 %


Ewa: Bardzo ciekawe i pomocne materiały. Polecam.

Bożena: Wiele ciekawych,przydatnych informacji. Kurs dobrze przygotowany od strony merytorycznej i praktycznej.

Małgorzata: Super

Małgorzata: Kurs ten jest dobrą  formą uzupełnienia lub poszerzenia swojej  wiedzy na temat pracy z osobami posiadającymi różnego rodzaju dysfunkcje. Zaletą tego kursu  jest dowolny czas pracy i wygoda.

Anna Z.: Kurs przystępnie przedstawiony. Tematyka zajmująca. Polecam.

Witek: Bardzo profesjonalnie przygotowany kurs. Wszystkie wiadomości przedstawione w sposób czytelny i zrozumiały. Dzięki tej formie nauki, zdobywanie wiedzy można przystosować do własnego indywidualnego tempa i czasu. Polecam osobom chcącym poszerzyć swoją wiedzę, jak i tym, które zamierzają podjąć pracę w tym kierunku.

Beata Grum: Jestem zadowolona z kursu,bardzo dobrze przygotowany i prowadzony.Dziękuję.

Beata Grum: witam!Chcę Państwu bardzo podziękować za możliwość skorzystania z oferty kursu on-line,była to dla mnie bardzo wygodna opcja,zważywszy że jestem w fazie rekonwalescencji po operacji.Jestem bardzo zadowolona z formy oraz treści kursu :terapeuta zajęciowy.Platforma wiadomości jest obszerna i wyczerpująca,nie ukrywam że materiał jest mi znany ponieważ od 11 lat pracuję w DPS dla Niepełnosprawnych Intelektualnie w Teodorówce k/Biłgoraja ,posiadam kwalifikacje do prowadzenia Sali Doświadczania Świata ale potrzebowałam również kwalifikacji terapeuty zajęciowego,które dzięki Państwu zdobyłam .Kurs oceniam bardzo pozytywnie.Bardzo dziękuję i pozdrawiam.                                                                                                                               Beata Grum

Kasia: Bardzo profesjonalnie przygotowany kurs. Z przygotowanych materiałów można dowiedzieć się niezbędnych informacji potrzebnych do pracy podjętej po ukończeniu kursu. Informacje w nich zawarte są "podane" w ciekawy i przejrzysty sposób. Z pełnym przekonaniem polecam ten kurs jako formę kształcenia i zdobywania nowych umiejętności.

Kasia: Bardzo interesujący kurs, dużo cennych i ciekawych zagadnień. Super forma nauki, polecam.

Ola: Kurs bardzo rzeczowy, forma bardzo dobra dla osób które nie mają czasu żeby szkolić się stacjonarnie. Jestem zadowolona

Jeż Kasia: Bardzo przydatny kurs dla osób pracujących z niepełnosprawnymi.

Grzegorz Kolbusz: Polecam. Kurs bardzo wartościowy, bardzo dużo cennych informacji, tematy ciekawe i obszernie opisane. Dziękuję.

Aleksandra Kluzek: Cieszę się, że mogłam rozszerzyć wachlarz swoich możliwości zatrudnienia.

Jeż Kasia: Kurs bardzo ciekawy, przydatny,, profesjonalna obsługa. Polecam.

Paulina: Kurs w wersji e-learningowej to odpowiednie rozwiązanie dla osób nie mających czasu na nauczanie stacjonarne a chcących podniesienia kwalifikacji.

A. Łaciok: Kurs oceniam pozytywnie. Ogromna ilość wiedzy, przekzana w przejrzysty, przyjemny sposób. Polecam!

ANNA M.: Bardzo przyjemny kurs. Jestem bardzo zadowolona. Informacje są rzetelne i łatwe do nauczenia.

Adam: Kurs spełnił moje oczekiwania. Świetne rozwiązanie dla osób pracujących.

Adam: Kurs przydatny, zwłaszcza dla osób pracujących w zawodzie, które muszą uzupełnić wykształcenie. 

Dorota Sołtysińska: Kurs bardzo wartościowy, dużo się nauczyłam

Iwona Kaniewska: Kurs bardzo dobry . podnoszący kwalifikacje zawodowe.Dzieki możliwość uczestnia on-line jest dostępny wszystkim osobom pracującym którzy nie mogli by się uczyć w inny sposób rozszerzając posiadaną wiedzę lub też zdobyć nowy zawód który jest obecnie poszukiwany na rynku pracy.

Katarzyna Chodacka : Forma kursu była czytelna i bardzo złożona, nie było żadnych niezrozumiałych zagadnień jestem bardzo zadowolona z przebiegu i wyniku tego kursu, polecam innym kto chciał by zrobić sobie taki kurs. 

Beata Rzążewska: Kurs terapeuta zajęciowy uważam za bardzo dobry, na wysokim poziomie. Materiały z zakresu całego kursu bardzo wyczerpujące, ciekawe i pomocne przy przyswajaniu wiedzy i rozwiązywaniu testów. Polecam

Dżesika Haręzga: Bardzo przydatny i rozwojowy. :-)Szkoda, że wcześniej nie zorganizowałam się, by szybko i sprawnie go ukończyć.Wyrażam przekonanie i nadzieję, że dzięki ukończeniu kursu wejdę w nowe środowisko i uzyskam ciekawe zatrudnienie w przyszłości.Wiedza tutaj zdobyta przyda się w życiu codziennym z pewnością. :-)Dziękuję. :-)

Joanna Pek: Bardzo podobał mi się przygotowany materiał. Moim zdaniem bardzo przystępna forma podnoszenia swoich kwalifikacji.

Tomasz z Bolesławca: Szeroki zakres materiału pozwalający na zgłębienie tematu. Bardzo dobra forma kursu dla zapracowanych Materiały  merytoryczne, ciekawe i napisane w przystępnej formie. Jestem mile zaskoczony profesjonalizmem kursu, dlatego będę polecał waszą Instyticjie 

Wiola: Polecam. Dużo materiałów dydaktycznych zebranych w najbardziej istotne i potrzebne w pracy terapeuty

Urszula:  Muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolona zarówno z jakości kursu, jak i obsługi. Bardzo dobry kurs, rewelacyjnie  przygotowane materiały. W sposób naukowy i badawczy pokazujące prawdziwei istotne problemy, można się duuuużżoo nauczyć. To był mój debiut jeśli chodzi o kursy internetowe. Na pewno będę zaglądała na Państwa stronkę i mam nadzieję, że w przyszłości skorzystam jeszcze z Waszej oferty. Dziękuję

Anna Kozłowska: Kurs łatwy do przyswojenia, brak limitu czasowego bardzo pomaga.

Łukasz : Bardzo ciekawy kurs, materiał przedstawiony w sposób prosty i zrozumiały.

Patrycja Chwalińka: Kurs zawierał wiele cennych i przydatnych informacji , które na pewno wykorzystam w swojej pracy.Informacje zawarte w kursie są napisane w sposób przystępny dla kursanta.POLECAM

Marlena Mazur: Świetna sprawa dla osób pracujących, chcących podwyższyć swoje kwalifikacje.

Wieslawa Steplikowska: Material przejrzysty, opisany w sposob latwy do przyswojenia.

Iwona Karpiel: Kurs dobrze zdefiniowany, myślę że będzie wystarczający do podjęcia pracy w tym zawodzie

Jarosław Puczko: Treści  dydaktyczne przygotowane w sposób jasny i przejrzysty. 

KOWALSKA MAGDALENA: JESTEM BARDZO ZADOWOLONA Z PRZEPROWADZONEGO U PAŃSTWA KURSU. TEMATY SUPER NAPISANE PROSTYM JĘZYKIEM DZIĘKI KTÓREMU UDAŁO MI SIĘ ZALICZYĆ WSZYSTKIE TESTY POPRAWNIE W DOŚĆ SZYBKIM CZASIE. MATERIAŁY TAK CIEKAWE ,ŻE JEDNEGO DNIA TAK MNIE WCIĄGNĘŁY ,ŻE ZALICZYŁAM PRAWIE WSZYSTKO. BARDZO GORĄCO POLECAM WSZYSTKIM TEN KURS.

Wojciech Białek: Z kursu jestem bardzo zadowolony,materiał można przerobić w dowolnie wybranym czasie,testy ciekawe i również można je zaliczać w wybranym wolnym od zajęć czasie.Oceniam całość pozytywnie i dziękuję za współprace.

Kacper Cetnarski: Przejrzyste materiały, łatwy dostęp do platformy edukacyjnej.

Ewelina Kobojek: bardzo dużo cennych informacji ale przekazanych w idalnej nie wielkiej treści skompresowana wiedza bardzo przejrzyście podana 

Paulina: Dziękuję.

Aleksandra: Kurs bardzo przyswajalny. Wszystkie materiały można drukować i czytać w dowolnym czasie i w każdym miejscu. Nieograniczony czas na opanowanie materiału i rozwiązywanie testów. Cieszę się, że mogłam już po raz drugi skorzystać z kursów Krajowego Instytutu Medycznego.

Izabela Januszewska: Kurs interaktywny metodą e-learning jest bardzo nowoczesny i doskonały do kształcenia. Mając do dyspozycji komputer i internet mogłam zdobyć wiedzę i w dowolnym miejscu skorzystać z kursu bez ograniczeń czasowych. Bardzo prosty i wygodny w użytkowaniu. Cały kurs mogłam sobie rozłożyć  w czasie i dopasować sobie do trybu życia i pracy. Kurs spełnił w pełni moje oczekiwania. Pozdrawiam serdecznie Izabela Januszewska

Aga: kurs napisany język prostym , łatwy do przyswojenia, tematy ciekawe i obszernie opisane. polecam

Monika Kochanowska-Jaskuła: Świetna alternatywa dla kursów stacjonarnych. 

Krysia: Wszystko przebiegło sprawnie czyli zgodnie z oczekiwaniami

Lyla: REWELACJA, JESTEM MILE ZASKOCZONA

Renata: Mogę powiedzieć jedynie że kurs bardzo mi się podobał. Forma nauki i materiały są bardzo dostępne i wygodne do nauki dla każdego. 

Agnieszka: Ten kurs to super sprawa. Lekcje są zrozumiałe ,łatwe i dostępne.Polecam

Anna Guzik: Kurs przerósł moje oczekiwania - świetne materiały dydaktyczne, które w formie PDF przygotowane są do druku - dzięki temu można się uczyć poza platformą online. Testy sprawdzające wiedzę z danych rozdziałów pogłębiają ją. Możliwość wybrania tematu pracy zaliczeniowej - za to duży plus. Polecam!

Patryk Daniel Garkowski: Kurs świetny.

Karolina Arent: Kurs spełnił moje oczekiwania. Wszystkie ważne informacje zostały jasno i przejrzyście wyjaśnione. Duży plus za korzystanie z kursu we wlasnym tempie.

Katarzyna Dziak: Bardzo fajnie przygotowany, 

Patrycja: Szczerze polecam, dużo ciekawych informacji.

Żerebecka: Dziękuję bardzo za skorzystanie z kursu .Pogłebił moja wiedzę oraz dał szansę na podjęcie pracy, która na stażu dała mi wiele satysfakcji.

Bartosz B.: Dziękuję za bardzo ciekawy kurs. Super forma nauki, z której można wynieść trochę ciekawej wiedzy. Kurs okazał się bardzo interesujący i zawierał dużo cennych i ciekawych zagadnień.

Anna : Polecam.

Bernarda Stolarczyk: Wiadomości teoretyczne i praktyczne zawarte w programie kursu pozwoliły mi usestymatyzować moją wiedzę z zakresu medycznego,pedagogicznego oraz terapeutycznego.Dowiedziałam się dużo ciekawych treści i informacji do wykorzystania w mojej pracy.Dziękuję za możliwość ukończenia kursu w Państwa firmie.Pozdrawiam

Małgorzata Jakubczk : Bardzo miło spędziłam czas w trakcie robienia kursu , dowiedziałam się wiele nowych wiadomości , z których w trakcie pracy jako terapeuta zajęciowy na pewno skorzystam. Dziękuję uprzejmie , mam na uwadze skorzystanie z kolejnego kursu u Państwa.

Edyta Fedorowicz: Kurs daje duze możliwosci na rozwoj i uczenie sie nowych treści. Przyswajanie wiedzy jest bardzo ułatwione poprzez opracowania , które w pelni wyczerpują temat. Sporo informacji podanych jest w ciekawy sposób. Nie ukrywam ,że bardzo "miłym" akcentem jest nieograniczony czas na zdanie kursu, dowolne godziny oraz to ,ze cześć egzaminacyjna równiez nie ma ram czasowych. Daje to poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Kursant ma tyle czasu ile naprawde potrzebuje na opanowanie materialu i spokojne podejscie do egzaminu. Rowniez etapowosc zaliczania kursu bardzo mi sie podoba. To bardzo wygodne , ze po czesci opanowanego materialu mozna zaliczyc go od razu . Ogólnie kurs oceniam bardzo pozytywnie. Daje mi on mozliwosc nie tylko uzyskania kwalifikacji , tytułu ale również zapoznanie sie z nowym materialem oraz poszerzenie dotychczasowej wiedzy. DziękujęPozdrawiam Edyta Fedorowicz

Katarzyna Jaskólska: Pełen zakres niezbędnej i fachowej wiedzy....jestem bardzo zadowolona

Weronika U.: 10/10 - nic dodać nic ująć - polecam!!!

Grażyna: Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Jestem zadowolona i polecam innym

Szewczyk Rafał: W kursie znalazłem dużo konkretnych informacji dotyczących terapii zajęciowej.

Zuzanna: Fantastyczna struktura szkolenia, która w moim mniemaniu zapewnia efektywność i skuteczność. 

Hanna: Dobrze przygotowane szkolenie

Basia K.: Jest to kolejny kurs, która u Państwa ukończyłam i kolejny raz jestem zadowolona!

Wioletta: Jestem zadowolona ze szkolenia. Szkolenie idealne dla osób pracujących zawodowo, które chcą się przekwalifikować a z powodu braku czasu nie mogą poświęcić określonej liczby godzin danego dnia. Tu szkolenie można realizować wtedy kiedy jest czas.

Alina: Ogólnie całość oceniam pozytywnie

Marta : Bardzo ciekawe szkolenie, dużo materiałów dydaktycznych, zróżnicowana treść. 

Iwona : Zdecydowanie polecam!

Grażyna D.: Muszę przyznać, że szkolenie zostało przez Państwa profesjonalnie przygotowane pod kątem merytorycznym na stosunkowo łatwej w obsłudze platformie. Miałam dużo wątpliwości przed przystąpieniem do kursu, ale efekt końcowy jest zadowalający. Z pełną odpowiedzialnością wystawiam pozytywną ocenę Waszej instytucji.