Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm
obrazek

Kurs Masażu I stopnia

  Dziś: 27% taniej 1099.00 PLN cena promocyjna: 799.00 PLN
Popularność kursu: 96.8%       Opinie: 367       wróć do kursów

Krajowy Instytut Medyczny po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu końcowego wydaje uczestnikowi zaświadczenie MEN oraz certyfikat ukończenia kursu masażu I stopnia, wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje umożliwiają zapisanie się na kurs masażu II stopnia oraz późniejsze zapisanie się na kurs kwalifikacyjny masażysty.

Dodatkowo absolwent kursu może otrzymać CERTYFIKAT ukończenia kursu w języku angielskim.

UWAGA! Krajowy Instytut Medyczny jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów naszego szkolenia przez swój Urząd Pracy.

UWAGA! Szczegółowe informacje o przebiegu szkolenia, rejestracji, płatnościach oraz wymogach technicznych znajdują się poniżej w dziale „FAQ – częste pytania i odpowiedzi”. Kliknij w dole strony „Zobacz Więcej",  aby rozwinąć działy FAQ oraz Opinie absolwentów.

PROGRAM KURSU - POBIERZ 

Przesuń kursor myszy po wizualizacji aby powiększyć

FAQ - podstawowe informacje o kursie

Najnowsze Opinie Absolwentów

1) Co daje mi ukończenie kursu on-line masażu I stopnia?

Ukończenie kursu on-line masażu I stopnia daje takie same kwalifikacje jak kursu stacjonarnego. Kursant otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu masażu I stopnia, dzięki któremu może przystąpić do kursu masażu II stopnia, a następnie zapisać się na kurs kwalifikacyjny masażysty. Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy masażysta został sklasyfikowany do grupy o numerze: 322401.

2) Czy dokumenty trzeba odnawiać?

Dokumenty wydawane są na podstawie odpowiednich rozporządzeń i są dożywotnie! Nie wymagają dodatkowych uaktualnień, w związku z czym nie ponosi się dodatkowych kosztów.

3) Jak zapisać się na kurs?

Aby zapisać się na kurs, należy wejść na stronę główną www.medical.edu.pl, a następnie odnaleźć i kliknąć właściwy kurs. Po wejściu w szkolenie, należy kliknąć niebieską ikonkę z napisem „Dodaj do koszyka” i wypełnić formularz rejestracyjny. Do 5 minut po rejestracji, na maila oraz sms’em zostanie wysłany login i hasło użytkownika (w przypadku, kiedy mail lub/i sms nie doszedł, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod nr telefonu 22116 59 59). Przy pomocy otrzymanych danych należy zalogować się na swoje indywidualne konto i dokonać opłaty. Jeżeli płatność została zrealizowana przelewem internetowym, system w ciągu kilku minut wykryje transakcję i aktywuje szkolenie. Jeśli natomiast opłata nastąpiła przelewem tradycyjnym(dane do przelewu dostępne w zakładce kontakt: http://medical.edu.pl/kontakt w urzędzie pocztowym bądź też placówce bankowej, należy skan lub zdjęcie potwierdzenia transakcji wysłać na adres: kontakt@medical.edu.pl. Aktywacja kursu nastąpi w ciągu kilku minut od wysłania maila z potwierdzeniem transakcji. Korzystanie z systemu jest możliwie uproszczone, intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Cała procedura nie powinna zająć dłużej niż 5-10 minut.

4) Czy płatność za kurs masażu I stopnia można rozłożyć na raty?

Tak. Krajowy Instytut Medyczny każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez Krajowy Instytut Medyczny bez instytucji pośredniczących.

5) Kiedy można rozpocząć kurs w przypadku płatności ratalnej?

Kurs można rozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty. Wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje, zostają wysłane wciągu 3-7 dni roboczych, od wpłaty ostatniej raty oraz zdania wszystkich testów i egzaminów.

6) W jaki sposób można dokonać opłaty za kurs? Jak otrzymać fakturę?

Płatności na portalu Krajowego Instytutu Medycznego obsługują Przelewy24 (http://www.przelewy24.pl). Gwarantuje to naszym kursantom najwyższy standard bezpieczeństwa oraz najszerszą gamę możliwości płatniczych. Po zarejestrowaniu się na szkolenie, kursant może dokonać płatności poprzez:

-Przelew internetowy (wykrywanie płatności w ciągu kilku minut);

-Przekaz/Przelew tradycyjny (możliwość wygenerowania druku do bezpośredniej płatności na poczcie lub placówce bankowej);

-Kartę kredytową.

Bezpieczeństwo transakcji zapewniają Przelewy24:

http://www.przelewy24.pl/cms,60,polityka_prywatnosci.htm

Generowanie faktury.

Celem wygenerowania faktury, po opłaceniu zamówienia, należy zalogować się na indywidualnym koncie kursanta oraz przejść do zakładki "Panel kursanta". Następnie prosimy o uzupełnienie danych niezbędnych do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie.

7) Czy na zaświadczeniach jest adnotacja, że kurs odbył się metodą e-learningową?

Nie. Nigdzie nie ma zapisu, że był to kurs on-line. Wzór nie przewiduje takich adnotacji.

8) Czy jeśli nie mam ukończonej szkoły średniej/zawodowej mogę zapisać się na kurs masażu I stopnia?

Tak.

9) Ile czasu zajmuje opanowanie materiału na kursie i w jakim czasie trzeba go ukończyć?

Kurs składa się z części ogólnej oraz specjalistycznej. Opanowanie każdej z nich jest zależne od determinacji, dyspozycyjności oraz dotychczasowej wiedzy kursanta. Osoby posiadające już wiedzę i doświadczenie, sprawniej poradzą sobie z przygotowanym materiałem. Średni czas trwania kursu wynosi 7-10 dni.

Po każdym temacie przystępuje się do testu cząstkowego. Po rozwiązaniu wszystkich testów cząstkowych, przechodzi się do testu generalnego. W wypadku nie zaliczenia jednego z testów można nieodpłatnie przystąpić do niego ponownie. Ilość prób jest nieograniczona.

Czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowej. Platforma szkoleniowa jest inteligenta i zapamiętuje postępy kursanta.

10) Jak wygląda proces nauki na platformie e-learningowej Krajowego Instytutu Medycznego?

Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez specjalistów. Istnieje możliwość pobrania lub wydrukowania materiałów. Proces nauki odbywa się na intuicyjnej i łatwej w obsłudze platformie e-learningowej. W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów, należy kontaktować się z obsługą portalu: infolinia: 22 116 59 59 mail: kontakt@medical.edu.pl

11) Czy kurs on-line jest niezawodny w działaniu?

Tak. Platforma została zainstalowana w jednym z najnowocześniejszych na świecie centrów danych, które gwarantuje dostępność usługi przez około 99.9% czasu w skali roku. O wszelkich planowanych przerwach w dostępności usługi, kursanci będą informowani z wyprzedzeniem.

12) Czym są „testy cząstkowe”?

„Testy cząstkowe”, są to testy wielokrotnego wyboru sprawdzające wiedzę pod koniec omawiania każdego tematu. W momencie niezaliczenia testu cząstkowego można nieodpłatnie podejść do testu ponownie, aż do skutku.  W każdej chwili istnieje możliwość powrotu do lekcji, mechanizm ten pozwala lepiej zapoznać się z przygotowanym materiałem.

13) Czym jest „Film zaliczeniowy”?

Film zaliczeniowy jest końcowym etapem kursu i egzaminem praktycznym w formie on-line. Powinien trwać około 5-10 minut. Temat filmu kursant wybiera samodzielnie z dostępnej listy tematów. Film zaliczeniowy ma służyć ocenie wiedzy na wybrany temat i poprawności jej przekazywania. Walory techniczne (jakość, montaż itp.) nie podlegają żadnej ocenie. Film może być nawet nagrany najprostszym telefonem komórkowym, jednym ujęciem. Oceniana jest wyłącznie wartość merytoryczna materiału. Film załącza się poprzez platformę szkoleniową we wskazanym miejscu, po zaliczeniu ostatniego testu cząstkowego. W przypadku płatności ratalnej, praca zaliczeniowa będzie oceniona po uiszczeniu ostatniej raty. UWAGA! Temat filmu zaliczeniowego może być wybrany tylko raz! W przypadku negatywnej oceny, kursant może nieodpłatnie zamieścić  korektę pracy w celu ponownego podejścia do egzaminu.

Obowiązki kursanta:

- zastosowanie się do wybranego tematu filmu zaliczeniowego,

- identyfikacja,

- samodzielne omówienie ćwiczeń,

- samodzielne wykonanie ćwiczeń.

Obowiązek osobistego uczestnictwa w kursie i identyfikacji:

Każda osoba biorąca udział w kursie zobowiązana jest samodzielnie wykonać wszelkie zadania, ćwiczenia, prezentacje oraz zdać egzaminy. Osoby trzecie mogą pełnić jedynie funkcje techniczne jak np. filmowanie kursanta. Osoby trzecie nie mogą udzielać zdającemu podpowiedzi, wskazówek, czy stosować jakichkolwiek innych działań ułatwiających wykonanie zadania zdającemu. Ze względu na specyfikę dziedziny masażu, dopuszcza się posiłkowanie osobami trzecimi do ich aktywnego udziału w demonstracji technik masażu.

Kursant zobowiązany jest do umożliwienia weryfikacji swojej tożsamości na początku każdego filmu zaliczeniowego. Wyklucza to udział niewłaściwej osoby w procesie egzaminowania. Weryfikacja polega na okazaniu do kamery oryginału dowodu osobistego lub paszportu. Prowadzący kurs może wyrazić zgodę na identyfikację w inny sposób na uzasadnioną prośbę kursanta. Dane widniejące na dokumentach okazanych w toku prezentacji powinny być zgodne z danymi zgłoszonymi w toku rejestracji przez kursanta.

14) Czym jest "Test generalny"?

„Test generalny” jest ostatnim szczeblem do zakończenia kursu dietetyki podstawowej. „TEST GENERALNY” składa się z 30 pytań losowo wybranych ze wszystkich „testów cząstkowych”. Próg zaliczenia „TESTU GENERALNEGO” to 25/30. W razie niepowodzenia na teście generalnym można nieodpłatnie przystąpić do testu ponownie, aż do skutku.

15) Czym jest „Formularz kontaktowy”?

„Formularz kontaktowy” wypełnia się po zaliczeniu ostatniego „TESTU GENERALNEGO”. Wypełnienie „formularza kontaktowego” jest niezbędne, ponieważ zapisane w nim dane są potrzebne do wystawienia zaświadczenia ukończenia kursu. Należy zwrócić uwagę na wielkość liter oraz poprawność wpisanych danych. Jest to bardzo ważne, ponieważ treść z „formularza kontaktowego” jest zamieszczana bezpośrednio na zaświadczeniu.

16) Jak wygląda odbiór zaświadczeń?

Dokumentacja o ukończeniu szkolenia zostaje dostarczona do kursanta w terminie od 3 do 7 dni roboczych, od momentu zdania egzaminów i dopełnieniu wszelkich powinności. Przesyłka zostaje wysłana listem poleconym priorytetem, z możliwością monitorowania jej aktualnego statusu na stronie internetowej:http://emonitoring.poczta-polska.pl/.Czas doręczenia wynosi około 2-3 dni robocze.

17) Jakie są minimalne wymogi techniczne?

Należy posiadać komputer PC lub inne urządzenie mające dostęp do przeglądarki internetowej. Urządzenie winno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3.

18) Jaka przeglądarka najlepiej współpracuje z platformą e-learningową?

Do prawidłowej funkcjonalności platformy wymagana jest jedna z najnowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome. Ponadto przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz akceptować dane zapisywane w plikach Cookie.

19) Jak skorzystać z dofinansowania Urzędu Pracy na szkolenia organizowane przez Krajowy Instytut Medyczny?

Każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się o dofinansowanie na kursy organizowane przez Krajowy Instytut Medyczny do wysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowych najczęściej oscylują w granicach od 4000 zł do 6000 zł., dzięki czemu kursant ma możliwość realizacji nawet kilku kursów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krajowym Instytutem Medycznym przed udaniem się do urzędu Pracy celem ustalenia szczegółów dot. dalszej współpracy. Krajowy Instytut Medyczny widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem: 2.10/00086/2022.

20) Czy można uzyskać zniżkę na kolejny kurs?

Absolwenci Krajowego Instytutu Medycznego, na każde kolejne szkolenie otrzymują 10% zniżki. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny kurs.

Dodatkowo, jeśli kwota zamówienia w koszyku zawiera się w przedziałach z poniższej tabeli, otrzymasz rabat:

Od
Do
Rabat
2000 PLN
3000 PLN
10 %
3000 PLN
5000 PLN
15 %
5000 PLN
10000 PLN
20 %

Roksna : Świetny kurs, bardzo polecam dla osób, której zaczynają przygodę z masażem. 

Wiesław: Bardzo fajny kurs. Dużo przydatnych informacji. Wstęp do dalszego kształcenia się w kierunku masażu. Polecam!

JACEK K.: Kurs bardzo przydatny i pouczający. Dziękuję

Anna H.: Kurs jest świetny.  Gorąco polecam wszystkim osobom chcącym uzyskać wiedzę i umiejętności w wykonywaniu masażu. 

Wiktor M.: dobra i wygodna forma kursu

Wajdi O.: świetny kurs

Jakub : Serdecznie polecam! Nawet dla osób, które nie miały wcześniej w ogóle styczności z tym tematem. 

Marta M-K: Moje wrażenia są bardzo pozytywne. Dużo wiedzy.

Wojciech: Kurs bardzo dobry, można się dużo nauczyć oraz pogłębić już posiadaną wiedzę. Godny polecenia.

Wojciech: Kurs świetny, daje dużą ilość wiedzy, bardzo przejrzysty i konkretny. Polecam

Ksenia: Kurs oceniam bardzo dobrze - szeroki zakres wiedzy opisany w poszczególnych rozdziałach. 

Michał: Kurs przygotowany bardzo konkretnie, wysoki poziom przekazywanej wiedzy, jestem zadowolony, zdecydowanie polecam.

Kozka : Jestem zadowolona z kursu, można dowiedzieć się wielu istotnych informacji odnośnie zdrowia człowieka i funkcjonowania naszego organizmu. 

Jacek: Świetny kurs, solidna dawka konkretnej wiedzy. Polecam

Wojciech: Kurs bardzo pozytywny na pewno skorzystam z nastepnych.

Wojciech: Kurs bardzo pozytywny na pewno skorzystam z następnych 

Emilia: Bardzo dużo wiedzy, teoretycznej. Pozyskałam duzo informacji.

Karol: Bogaty zakres zagadnień, przystępna forma. Dobry kontakt. 

MM: Polecam!

Grzegorz: Kurs na wysokim poziomie merytorycznym. Spełnił moje oczekiwania materiał zwięźle przedstawiony całokształt porusza najistotniejsze kwestie związane z tematyką kursu. Istotne że daje możliwość dalszego kształcenia i zdobycia kwalifikacji masażysty. 

Patrycja: Bardzo przyjemny kurs. 

Lukasz: Na prawdę wysokiej jakości kurs. Polecam

Karolina : Świetny kurs! Wszechstronna wiedza, materiały opracowane w łatwy i przejrzysty sposób!! Szczerze polecam!

Kamil : Świetny kurs, dużo przydatnej wiedzy i informacji. Polecam

Wiktor Matejczyk: |Kurs pozwolił mi na ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy zdobywanej na studiach fizjoterapii.

trenerkamil: Kurs bardzo dobrze przedstawiony, czytelne prezentacje.Szybko się uczy i zapamiętuje.Polecam!!!

Andrzej Nycz: Bardzo dobry kurs, konkretnie i solidnie przygotowane materiały do nauki. Polecam :) 

Urbanczyk: Treść materiału rzetelna.

Polecam: Świetna i praktyczna wiedza 

Joanna Bawiec: Kurs oceniam na bardzo treściwy i umożliwiający rozwinięcie swoich możliwości zawodowych.

Magdalena Sobińska: Oceniam bardzo pozytywnie

Magdalena Sobińska: Kurs oceniam bardzo pozytywnie, godny polecenia.  W  skali od 1-5   5!!

Marta Maria Sawicka: Bardzo dobrze skonstruowany kurs, dajacy mozliwosc rozwoju. Material jest bogaty i latwo sie go przyswaja. Polecam kazdemu, kto nie ma czasu i mozliwosci uczestniczyc w zajeciach stacjonarnych oraz osobom mieszkajacym za granica (jak ja), dlugo myslalam o zrobieniu takiego kursu i ten okazal sie strzalem w dziesiatke. Oczywiscie nie mozna zapomniec o ludziach ktorzy pracuja na infolinii, kontakt z nimi to byla przyjemnosc, udzielaja porad, pomagaja natychmiat, wyjasniaja wszystko i odpowiadaja na wszystkie pytania. Wielkie brawa!!!

Olga Strzelewicz: Super kurs

yurii tychmienko: kurs profesjonalnie zorganizowany

Liwo: Kurs rewelacyjny, polecam.

Jakub: Kurs jest bardzo dobrze opracowany, posiada ogromną ilość materiałów dydaktycznych, w których zawarta jest cała wiedza wymagana od masażysty. Mimo iż jest to kurs online, przekaże przygotowanie oraz umiejętności którymi pochwaliłby się niejeden zawodowiec. Wielką zaletą jest niegoniący czas oraz bezstresowa nauka.Polecam kurs!

Karolina K: Kurs super, dostosowany do potrzeb na pewno nie mój ostatni :)

Anna: Bardzo przyjemny kurs. Polecam go osoba ktore interesuja sie masazem i chcialy by sie czegos wiecej dowiedziec na ten temat.

ewa duda : Kurs bardzo dobry. To kolejny moj kurs, juz drugi i jestem pod wrażeniem przekazu wiedzy oraz tego, że platforma jest niezawodna, nie ma z niż żadnego problemu. Godny polecenia sposob nauki. Dziękuję bardzo.

Dawid : Ok.

Piotr Gorecki Fuerteventura : Kurs oceniam bardzo wysoko. Nauka przez internet, to dobry sposób na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. 

gorska-podchorodecka: świetny kurs

Pawlak Monika: Idealny kurs dla matek na pełnym etacie! Polecam!

Józef: bardzo dobry

Katarzyna Górecka : Mieszkam za granicą Polski dlatego Internetowa forma kursu bardzo mi odpowiada, wiedzę można przyswajać w dogodnym czasie. Platforma edukacyjna medical.edu.pl  działa bardzo sprawnie. Polecam, napewno będę korzystać z  następnych kursów masażu. 

Katarzyna G.: Bardzo dogodne warunki realizacji kursu. Możliwość opłat za kurs w formie nieoprocentowanych rat, stały kontakt z obsługa portalu i czuwającymi nad przebiegiem nauki specjalistami, nie narzucony czas ukończenia nauki oraz certyfikaty w dwóch wersjach językowych, to przy dość niskiej cenie kursu świetne warunki dla każdego! Serdecznie polecam!

Małgorzata K.: Szybko potrzebowałam udokumentowanych kwalifikacji z zakresu masażu. Po kilku tygodniach przedstawiłam uzyskane przeze mnie certyfikaty, a szefostwo po wglądzie w zakres materiału, jaki przyszło mi przerobić było niezwykle usatysfakcjonowane. Serdecznie polecam!

Grażyna: Polecam realizację kursu w tej formie osobom, które nie dysponują zbyt dużą ilością czasu wolnego

Szymon W: Wiele nauczyłem się z materiałów, które zostały mi przekazane. Zdobyta wiedza szybko zaprocentowała w moim życiu zawodowym- już trzy tygodnie po odbyciu kursu zostałem zatrudniony w niepublicznym domu opieki. 

Iwona K.: Realizacja całości kursu skonstruowana została w taki sposób by dostrzec wszelkie potrzeby kursanta. Polecam!

Aleksander B: W materiałach dla kursanta nie zabrakło żadnych szczegółów. 

Ola: Śmiało można rzec, że taka nauka, to przyjemne z pożytecznym. Polecam wszystkim zainteresowanym

Karolina N.: Na pewno zapisze się na kolejny kurs realizowany przez tą platformę. Fantastyczna forma nauki. Jestem zachwycona!

Irena: Jestem w pełni usatysfakcjonowana po realizacji kursu w placówce KIM.

Piotrek Z.: Pouczający, profesjonalny przekaz informacji, fachowe podejście do kursanta, możliwość rozłożenia kursu na raty. Zachęcam do odbywania kursów w placówce Krajowego Instytutu Medycznego

Sylwia K.: Nic dodać, nic ująć- świetny kurs!

Paulina W: Rozłożenie kursu na raty pozwoliło mi na realizację kursu, który znacznie poszerzył moje horyzonty. Serdeczne podejście do kursanta spowodowało moje wielkie zadowolenie, a co za tym idzie- na pewno zrealizuję w placówce Krajowego Instytutu Medycznego kolejne kursy.

Michalina D.: Nauka jaką odbyłam była przygotowana konkretnie, bez pomijania żadnych szczegółów, co rzutowało na moje dobre przygotowanie do pracy zawodowej. Polecam

Alina W.: Niebanalny, ciekawy przekaz wiedzy pod czujnym okiem specjalistów. Jestem zachwycona. Polecam!

Dorota B.: Jestem bardzo zadowolona po odbyciu tego kursu. 

Marta: Obsługa portalu bardzo pomocna i zawsze w razie potrzeby do dyspozycji kursanta. Polecam

Inga D.: Bardzo pouczające materiały szkoleniowe. Wszelkie informacje przekazane do nauki są na wystarczającym poziomie, by po odbyciu kursu podjąć pracę w zawodzie z wykorzystaniem zdobytej wiedzy podczas realizacji kursu. 

Grzegorz J.: Kurs przeprowadzony w bardzo prosty sposób i jest wygodny dla kursanta.

Katarzyna W.: Kursant nie jest pozostawiony sam sobie, od rozpoczęcia kursu, aż do jego ukończenia można liczyć na niezbędną pomoc osób obsługujących platformę.

Łukasz A.: Kurs zdecydowanie dla osób w każdym wieku. Platforma skonstruowana została w sposób, który nie powinien nastręczać nikomu problemów.

Andrzej S.: Dobry, rozwijający kurs, polecam

Kuba A: Super kontakt z obsługą portalu! Błyskawiczne odpowiedzi uzyskiwane czy drogą telefoniczną czy mailową!

Konrad T.: Kurs masażu- ciekawa ścieżka rozwoju, podzielona na 3 etapy. Właśnie jestem na drugim etapie nauki i szczerze polecam. 

Adrian: Rozłożenie kursu na raty było dla mnie szansą. Jako osoba jeszcze ucząca się, nie dysponowałbym gotówka do zapłaty jednorazowej. Dzięki tak otwartemu podejściu do kursanta- planuję ukończyć tym sposobem wszystkie kursy masażu oferowane przez Krajowy Instytut Medyczny

Miłosz D.: Jak dla mnie kurs masażu ma same plusy- ciekawie zorganizowany, z możliwością zapłaty w nieoprocentowanych, trzech ratach, odpowiednia ilość opracowanego materiału w zależności od etapu szkolenia, a w razie problemu osoby z infolinii natychmiast służą pomocą. Bardzo, bardzo gorąco polecam!

Radek A: Dobry kurs ze świetnie przygotowanymi materiałami dydaktycznymi. Na uwagę zasługuje również fakt, iż materiały szkoleniowe przygotowane są w sposób różnorodny, tak by nie nudzić osoby uczącej się. Polecam

Arleta: Dzięki możliwości zapłaty za kurs w systemie ratalnym, bez większego obciążenia budżetu domowego mogłam skończyć już drug etap kursu masażu. Polecam!!

Sebastian: Świetny, rozwijający kurs. Polecam

Sywia P.: Odbycie kursu w Krajowym Instytucie Medycznym, sprawiło, że w bardzo krótkim czasie udało mi się znaleźć pracę w wybranym zawodzie. Serdecznie polecam i bardzo dziękuję!

Krzysztof K.: Cierpliwe i życzliwe podejście do kursanta, zasługuje na pochwałę. Kursant na żadnym etapie nauki nie jest zostawiony sam sobie. Z każdym, nawet najdrobniejszym problemem Panie z infolinii niezwłocznie pomagają, niejednokrotnie tłumacząc podstawy z obsługi komputera. Świetna, serdeczna obsługa! Polecam

Janek: Bardzo dobry kurs, polecam!

Kinga Ch.: Krajowy Instytut Medyczny poza tym, że świetnie przygotowuje kursanta do zawodu, tak również jest niezwykle przyjazny kursantowi. Jako studentka, chcąca dokształcać się w kierunku masażu, nie byłoby mnie stać na jednorazową zapłatę za kurs. Dla mnie okazały się idealne nieoprocentowane trzy raty, jakie ma w swojej ofercie KIM. Serdecznie dziękuję, dzięki temu mogłam ukończyć wymarzony kurs

Anna B.: Poza bardzo dobrym zakresem wiedzy, jaki udało mi się zdobyć podczas realizacji nauki w Krajowym instytucie Medycznym, uważam za stosowne napomknięcie o nieodzownej pomocy pań z infolinii, które instruowały mnie na każdym etapie o dalszych krokach realizacji kursu. Serdecznie dziękuję!

Aleksandra: Osobiście serdecznie polecam realizacje kursów w Krajowym Instytucie Medycznym! Ukończone kursy w tej placówce bardzo pomogły mi w znalezieniu pracy o profilu medycznym. Wiedza, jaką udało mi się zdobyć podczas realizowania koniecznego materiału, pozwoliła mi poszerzyć zakres umiejętności, jakie posiadałam dotychczas. Jestem bardzo zadowolona z realizacji kursu. Polecam gorąco!

Karolina F.: Bardzo cieszy mnie fakt, że udało mi się ukończyć kurs w placówce Krajowego Instytutu Medycznego. Zaświadczenia potwierdzające zdobyte przeze mnie kwalifikacje pozwoliły mi w szybkim czasie znaleźć zatrudnienie w publicznym szpitalu w moim mieście

Beata A.: Chcąc zapisać się na kurs w Krajowym Instytucie Medycznym, myślałam, że w tak poważnej placówce edukacyjnej kurs będzie bardzo drogi, ku mojemu pozytywnemu zaskoczeniu, ceny każdego z kursów, które mnie interesowały były znacznie tańsze niż w placówkach konkurencyjnych!

Dawid G.: Nie mam żadnych zastrzeżeń. Polecam

Grzegorz O.: Nic dodać, nic ująć- pełen zakres istotnych informacji wyselekcjonowanych adekwatnie do danego poziomu zdobywanej wiedzy. 

Kamila: Porządny zakres wiedzy, przygotowany przez profesjonalistów, ukazujący od teorii aż po praktykę niezbędne informacje oraz techniki masażu wykorzystywane w praktyce, polecam!

Paweł P.: Nie mam żadnych zastrzeżeń do kursu, śmiało polecam go dalej!

Agata R.: Jestem bardzo zadowolona z tego kursu i polecam go serdecznie!

Jadwiga B.: Zważywszy na to, iż jest to już kolejny etap kursu masażu odbywany za pomocą platformy internetowej, śmiało mogę stwierdzić, że wiedza z poprzednich etapów nie jest powielana, a materiały przekazane do nauki na bardziej zaawansowanym etapie, poszerzają wiedzę adekwatnie do poziomu. Polecam serdecznie

Piotr O.: Osobiście za najcenniejszą część kursu internetowego uważam testy weryfikujące wiedzę, w których brak wiedzy natychmiast zostawał wychwytywany. 

Mirosław: Świetny kurs, serdecznie polecam

Mirosław: Świetny kurs, serdecznie polecam

Klaudia L.: Nauka za pomocą platformy przebiegała bardzo sprawnie i bez zbędnych komplikacji, polecam

Norbert O.: Jako, że zawód masażysty w ostatnim czasie jest bardzo na topie i na rynku w dalszym ciągu zwiększa się popyt na osoby posiadające kwalifikacje w tym fachu, za namową żony postanowiłem ukończyć 3-etapową naukę w celu zdobycia niezbędnych kwalifikacji. Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony jakością wiedzy, jaką zaproponowano mi podczas odbywania nauki za pomocą platformy. Gorąco polecam!

Marcin: Polecam!!!

Olek: Dobry kurs zawierający całe mnóstwo interesujących materiałów

Jan K.: Dobrze zorganizowany kurs, który poszerza wiedzę zainteresowanego, polecam

Marianna: Kurs przygotowany bardzo dobrze. Szczególnie istotną dla mnie kwestią było zapewnienie kursantowi komfortu czasowego realizacji całego kursu bez narzucania zbędnych terminów. Jako, że jestem dość zajętą osobą ta kwestia była dla mnie decydująca przy wyborze placówki w której kontynuowałabym naukę z zakresu masażu