Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm
obrazek

Kurs Masażu II stopnia

  Dziś: 27% taniej 1099.00 PLN cena promocyjna: 799.00 PLN
Popularność kursu: 97.2%       Opinie: 322       wróć do kursów

Krajowy Instytut Medyczny po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu końcowego wydaje uczestnikowi zaświadczenie MEN oraz certyfikat ukończenia kursu masażu II stopnia, wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje umożliwiają zapisanie się na kurs kwalifikacyjny masażysty.

Dodatkowo absolwent kursu może otrzymać CERTYFIKAT ukończenia kursu w języku angielskim.

UWAGA! Krajowy Instytut Medyczny jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów naszego szkolenia przez swój Urząd Pracy.

UWAGA! Szczegółowe informacje o przebiegu szkolenia, rejestracji, płatnościach oraz wymogach technicznych znajdują się poniżej w dziale „FAQ – częste pytania i odpowiedzi”. Kliknij w dole strony „Zobacz Więcej",  aby rozwinąć działy FAQ oraz Opinie absolwentów.

PROGRAM KURSU - POBIERZ 

Przesuń kursor myszy po wizualizacji aby powiększyć

FAQ - podstawowe informacje o kursie

Najnowsze Opinie Absolwentów

1) Co daje mi ukończenie kursu on-line masażu II stopnia?

Ukończenie kursu on-line masażu II stopnia daje takie same kwalifikacje jak kursu stacjonarnego. Kursant otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu masażu II stopnia, dzięki któremu może przystąpić do kursu kwalifikacyjnego masażysty. Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy masażysta został sklasyfikowany do grupy o numerze: 322401.

2) Czy dokumenty trzeba odnawiać?

Dokumenty wydawane są na podstawie odpowiednich rozporządzeń i są dożywotnie! Nie wymagają dodatkowych uaktualnień, w związku z czym nie ponosi się dodatkowych kosztów.

3) Jak zapisać się na kurs?

Aby zapisać się na kurs, należy wejść na stronę główną www.medical.edu.pl, a następnie odnaleźć i kliknąć właściwy kurs. Po wejściu w szkolenie, należy kliknąć niebieską ikonkę z napisem „Dodaj do koszyka” i wypełnić formularz rejestracyjny. Do 5 minut po rejestracji, na maila oraz sms’em zostanie wysłany login i hasło użytkownika (w przypadku, kiedy mail lub/i sms nie doszedł, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod nr telefonu 22116 59 59). Przy pomocy otrzymanych danych należy zalogować się na swoje indywidualne konto i dokonać opłaty. Jeżeli płatność została zrealizowana przelewem internetowym, system w ciągu kilku minut wykryje transakcję i aktywuje szkolenie. Jeśli natomiast opłata nastąpiła przelewem tradycyjnym(dane do przelewu dostępne w zakładce kontakt: http://medical.edu.pl/kontakt w urzędzie pocztowym bądź też placówce bankowej, należy skan lub zdjęcie potwierdzenia transakcji wysłać na adres: kontakt@medical.edu.pl. Aktywacja kursu nastąpi w ciągu kilku minut od wysłania maila z potwierdzeniem transakcji. Korzystanie z systemu jest możliwie uproszczone, intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Cała procedura nie powinna zająć dłużej niż 5-10 minut.

4) Czy płatność za kurs masażu II stopnia można rozłożyć na raty?

Tak. Krajowy Instytut Medyczny każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez Krajowy Instytut Medyczny bez instytucji pośredniczących.

5) Kiedy można rozpocząć kurs w przypadku płatności ratalnej?

Kurs można rozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty. Wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje, zostają wysłane wciągu 3-7 dni roboczych, od wpłaty ostatniej raty oraz zdania wszystkich testów i egzaminów.

6) W jaki sposób można dokonać opłaty za kurs? Jak otrzymać fakturę?

Płatności na portalu Krajowego Instytutu Medycznego obsługują Przelewy24 (http://www.przelewy24.pl).Gwarantuje to naszym kursantom najwyższy standard bezpieczeństwa oraz najszerszą gamę możliwości płatniczych. Po zarejestrowaniu się na szkolenie, kursant może dokonać płatności poprzez:

-Przelew internetowy (wykrywanie płatności w ciągu kilku minut);

-Przekaz/Przelew tradycyjny (możliwość wygenerowania druku do bezpośredniej płatności na poczcie lub placówce bankowej);

-Kartę kredytową.

Bezpieczeństwo transakcji zapewniają Przelewy24:

http://www.przelewy24.pl/cms,60,polityka_prywatnosci.htm

Generowanie faktury.

Celem wygenerowania faktury, po opłaceniu zamówienia, należy zalogować się na indywidualnym koncie kursanta oraz przejść do zakładki "Panel kursanta". Następnie prosimy o uzupełnienie danych niezbędnych do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie.

7) Czy na zaświadczeniach jest adnotacja, że kurs odbył się metodą e-learningową?

Nie. Nigdzie nie ma zapisu, że był to kurs on-line. Wzór nie przewiduje takich adnotacji.

8) Czy jeśli nie mam ukończonej szkoły średniej/zawodowej mogę zapisać się na kurs masażu II stopnia?

Tak.

9) Ile czasu zajmuje opanowanie materiału na kursie i w jakim czasie trzeba go ukończyć?

Kurs składa się z części ogólnej oraz specjalistycznej. Opanowanie każdej z nich jest zależne od determinacji, dyspozycyjności oraz dotychczasowej wiedzy kursanta. Osoby posiadające już wiedzę i doświadczenie, sprawniej poradzą sobie z przygotowanym materiałem. Średni czas trwania kursu wynosi 7-10 dni.

Po każdym temacie przystępuje się do testu cząstkowego. Po rozwiązaniu wszystkich testów cząstkowych, przechodzi się do testu generalnego. W wypadku nie zaliczenia jednego z testów można nieodpłatnie przystąpić do niego ponownie. Ilość prób jest nieograniczona.

Czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowej. Platforma szkoleniowa jest inteligenta i zapamiętuje postępy kursanta.

10) Jak wygląda proces nauki na platformie e-learningowej Krajowego Instytutu Medycznego?

Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez specjalistów. Istnieje możliwość pobrania lub wydrukowania materiałów. Proces nauki odbywa się na intuicyjnej i łatwej w obsłudze platformie e-learningowej. W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów, należy kontaktować się z obsługą portalu: infolinia: 22 116 59 59 mail: kontakt@medical.edu.pl

11) Czy kurs on-line jest niezawodny w działaniu?

Tak. Platforma została zainstalowana w jednym z najnowocześniejszych na świecie centrów danych, które gwarantuje dostępność usługi przez około 99.9% czasu w skali roku. O wszelkich planowanych przerwach w dostępności usługi, kursanci będą informowani z wyprzedzeniem.

12) Czym są „testy cząstkowe”?

„Testy cząstkowe”, są to testy wielokrotnego wyboru sprawdzające wiedzę pod koniec omawiania każdego tematu. W momencie niezaliczenia testu cząstkowego można nieodpłatnie podejść do testu ponownie, aż do skutku.  W każdej chwili istnieje możliwość powrotu do lekcji, mechanizm ten pozwala lepiej zapoznać się z przygotowanym materiałem.

13) Czym jest „Film zaliczeniowy”?

Film zaliczeniowy jest końcowym etapem kursu i egzaminem praktycznym w formie on-line. Powinien trwać około 5-10 minut. Temat filmu kursant wybiera samodzielnie z dostępnej listy tematów. Film zaliczeniowy ma służyć ocenie wiedzy na wybrany temat i poprawności jej przekazywania. Walory techniczne (jakość, montaż itp.) nie podlegają żadnej ocenie. Film może być nawet nagrany najprostszym telefonem komórkowym, jednym ujęciem. Oceniana jest wyłącznie wartość merytoryczna materiału. Film załącza się poprzez platformę szkoleniową we wskazanym miejscu, po zaliczeniu ostatniego testu cząstkowego. W przypadku płatności ratalnej, praca zaliczeniowa będzie oceniona po uiszczeniu ostatniej raty. UWAGA! Temat filmu zaliczeniowego może być wybrany tylko raz! W przypadku negatywnej oceny, kursant może nieodpłatnie zamieścić  korektę pracy w celu ponownego podejścia do egzaminu.

Obowiązki kursanta:

- zastosowanie się do wybranego tematu filmu zaliczeniowego,

- identyfikacja,

- samodzielne omówienie ćwiczeń,

- samodzielne wykonanie ćwiczeń.

Obowiązek osobistego uczestnictwa w kursie i identyfikacji:

Każda osoba biorąca udział w kursie zobowiązana jest samodzielnie wykonać wszelkie zadania, ćwiczenia, prezentacje oraz zdać egzaminy. Osoby trzecie mogą pełnić jedynie funkcje techniczne jak np. filmowanie kursanta. Osoby trzecie nie mogą udzielać zdającemu podpowiedzi, wskazówek, czy stosować jakichkolwiek innych działań ułatwiających wykonanie zadania zdającemu. Ze względu na specyfikę dziedziny masażu, dopuszcza się posiłkowanie osobami trzecimi do ich aktywnego udziału w demonstracji technik masażu.

Kursant zobowiązany jest do umożliwienia weryfikacji swojej tożsamości na początku każdego filmu zaliczeniowego. Wyklucza to udział niewłaściwej osoby w procesie egzaminowania. Weryfikacja polega na okazaniu do kamery oryginału dowodu osobistego lub paszportu. Prowadzący kurs może wyrazić zgodę na identyfikację w inny sposób na uzasadnioną prośbę kursanta. Dane widniejące na dokumentach okazanych w toku prezentacji powinny być zgodne z danymi zgłoszonymi w toku rejestracji przez kursanta.

14) Czym jest "Test generalny"?

„Test generalny” jest ostatnim szczeblem do zakończenia kursu dietetyki podstawowej. „TEST GENERALNY” składa się z 30 pytań losowo wybranych ze wszystkich „testów cząstkowych”. Próg zaliczenia „TESTU GENERALNEGO” to 25/30. W razie niepowodzenia na teście generalnym można nieodpłatnie przystąpić do testu ponownie, aż do skutku.

15) Czym jest „Formularz kontaktowy”?

„Formularz kontaktowy” wypełnia się po zaliczeniu ostatniego „TESTU GENERALNEGO”. Wypełnienie „formularza kontaktowego” jest niezbędne, ponieważ zapisane w nim dane są potrzebne do wystawienia zaświadczenia ukończenia kursu. Należy zwrócić uwagę na wielkość liter oraz poprawność wpisanych danych. Jest to bardzo ważne, ponieważ treść z „formularza kontaktowego” jest zamieszczana bezpośrednio na zaświadczeniu.

16) Jak wygląda odbiór zaświadczeń?

Dokumentacja o ukończeniu szkolenia zostaje dostarczona do kursanta w terminie od 3 do 7 dni roboczych, od momentu zdania egzaminów i dopełnieniu wszelkich powinności. Przesyłka zostaje wysłana listem poleconym priorytetem, z możliwością monitorowania jej aktualnego statusu na stronie internetowej:http://emonitoring.poczta-polska.pl/.Czas doręczenia wynosi około 2-3 dni robocze.

17) Jakie są minimalne wymogi techniczne?

Należy posiadać komputer PC lub inne urządzenie mające dostęp do przeglądarki internetowej. Urządzenie winno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3.

18) Jaka przeglądarka najlepiej współpracuje z platformą e-learningową?

Do prawidłowej funkcjonalności platformy wymagana jest jedna z najnowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome. Ponadto przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz akceptować dane zapisywane w plikach Cookie.

19) Jak skorzystać z dofinansowania Urzędu Pracy na szkolenia organizowane przez Krajowy Instytut Medyczny?

Każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się o dofinansowanie na kursy organizowane przez Krajowy Instytut Medyczny do wysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowych najczęściej oscylują w granicach od 4000 zł do 6000 zł., dzięki czemu kursant ma możliwość realizacji nawet kilku kursów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krajowym Instytutem Medycznym przed udaniem się do urzędu Pracy celem ustalenia szczegółów dot. dalszej współpracy. Krajowy Instytut Medyczny widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem: 2.10/00086/2022.

20) Czy można uzyskać zniżkę na kolejny kurs?

Absolwenci Krajowego Instytutu Medycznego, na każde kolejne szkolenie otrzymują 10% zniżki. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny kurs.

Dodatkowo, jeśli kwota zamówienia w koszyku zawiera się w przedziałach z poniższej tabeli, otrzymasz rabat:

OdDoRabat
2000 PLN3000 PLN10 %
3000 PLN5000 PLN15 %
5000 PLN10000 PLN20 %


JACEK K.: Kurs bardzo przydatny. Bardzo dobre materiały dydaktyczne

Marcin: Polecam

Jakub : Serdecznie polecam!  

Wojciech M.: Kurs super.

Marta M-K: Myślę że kurs jest bardzo dobrej jakości i można co ważne zrobić go w domu.

Maciek: SUPER!!!

Maks: Wspaniały kurs z ogromem wiedzy. Polecam z czystym sumieniem. 

Michał: Polecam początkującym oraz jako uzupełnienie wiadomości.

Kozka: Jestem zadowolona z kursu. Dowiedziałam się dużo istotnych rzeczy na temat ludzkiego ciała. Typy masażu były opisane zrozumiale. 

Jacek: Bardzo dobry kurs wzbogacający w ogromną ilość wiedzy odnośnie różnych rodzajów masażu. Polecam

MM: Polecam!

Emilia: Kurs na wysokim poziomie.

Karol : Po dwóch stopniach kursu jestem bardzo zadowolony. Mimo że interesuję się masażem od kilku lat sporo sobie przypomniałem i dowiedziałem się nowych rzeczy. Polecam.

Grzegorz: Kurs wyczerpująco przedstawia tematy w zakresie poszczególnych rodzajów masaży. Wiedza skondensowana i pozwalająca na poszerzenie wiadomości oraz systematyzację wiedzy w zakresie masażu. 

Łukasz : Kurs godny polecenia

Karolina : Świetny kurs! Dużo praktycznej wiedzy! 

Aleksandra Zawalska: Rzetelnie|

Dawid R.: Super kurs.

Marcin Kobus: Jestem Podwielkim wrazaniem merotyryki przekazanej w kursie

Magdalena Sobińska: oceniam bardzo pozytywnie . 

Marta Maria Sawicka: Genialny kurs dla ludzi nie majacych mozliwosci wziecia udzialu w stacjonarnych zajeciach. Polecam goraco.

Aleksandra Prochorów : Jestem po raz kolejny zadowolona film zaliczeniowy wysłałam tak jak ostatnio przez dysk gogle omówione techniki masaży sportowego

Olga: Super

Livo: Kurs rewelacyjny, polecam.

Jakub: Kurs w całości spełnia oczekiwania kursanta. Posiada ogromny zakres materiałów dydaktycznych oraz przekazuję całą wiedzę potrzebną każdemu masażyście. Zdecydowanie Polecam!

Karolina : Super kurs, mój drugi i na pewno nie ostatni. 

Karolina: super polecam:)

Piotr Gorecki Fuerteventura : Kurs masażu II stopnia, to dla mnie poszerzenie mojej wiedzy i uzyskanie możliwości powiększenia mojej oferty dla klientów. Sposób nauki na platformie internetowej, to bardzo dobre rozwiązanie dla nauki w dowolnym czasie. Polecam!  

gorska-podchorodecka: Kurs bardzo sprawny.

mONIKA: Dostosowany do potrzeb ludzi zabieganych.

Katarzyna Górecka : Bardzo dobrze przygotowane materiały dydaktyczne,  szeroki i ciekawy zakres tematów  zwłaszcza masaż  sportowy. Łatwa forma płatności, miłe zaskoczenie rabatem dla absolwenta kursu I stopnia.  Kurs online to  dobre rozwiązanie w nauce na odległość. Łatwość kontaktu  z Obsługą klienta.  Polecam!  czas na 3 etap - zawód masażysta. 

Hanna M.: Platforma okazała się doskonałą alternatywą dla kursu stacjonarnego. Zdobyta przeze mnie wiedza, która okazała się bardzo rozległa z połączeniem realizacji nauki w domu, bez pośpiechu zadecydowały, że z czystym sumieniem będę polecać ten kurs dalej i sama na pewno zapiszę się w razie potrzeby na kolejny kurs realizowany za pośrednictwem platformy medical. Polecam

Marzena: Po raz pierwszy realizowałam kurs drogą internetową. Nie sądziłam, że wiedza w kursie internetowym może być aż tak rozległa i jednocześnie konkretna. Jestem pozytywnie zaskoczona i na pewno odbędę tu kolejne etapy szkolenia w celu zwiększania kwalifikacji. Polecam

Milena: Wiedza bardzo dobrze wyselekcjonowana, bez zbędnych, niepotrzebnych wiadomości, adekwatna do danego poziomu nauki. Bardzo dobry kurs, szczerze polecam

Anna W.: Mimo początkowych wątpliwości czy kurs internetowy oby na pewno przekaże mi interesującą mnie wiedzę, zaryzykowałam, ponieważ zależało mi na czasie. Już po zakończeniu nauki śmiało mogę polecić kurs innym osobom. Materiały przygotowane przez zespół profesjonalistów, co zdecydowanie rzutuje na poziom nauki. Serdecznie, gorąco polecam!

Sławek U.: Nieszablonowa forma nauki zdecydowanie zadecydowała o moim wyborze placówki medical. Jestem zadowolony i nie mam żadnych zastrzeżeń. Polecam!

Patryk: Bardzo przejrzyste i pomocne testy końcowe.

Ola: Innowacyjna metoda nauki z wykorzystaniem platformy w łatwy, dość szybki i przyjemny sposób pomogła mi uzyskać interesujące kwalifikacje. Polecam

Julia: Ciekawie przygotowane materiały dydaktyczne, podzielone na etapy z pewnością pomogą przygotować się do pracy w zawodzie masażysty. Polecam

Adam: Polecam ten kurs

Magda L.: Polecam realizację kursu w tej formie osobom, które nie dysponują zbyt dużą ilością czasu wolnego, gwarancja zadowolenia! Polecam

Marlena G.: Na platformie medicalu realizuję już kolejny kurs i jestem bardzo zadowolona, na pewno odbędę tu ostatni etap kursu masażysty, by posiadać komplet uprawnień. Polecam

Ola: Wiedza, jaką niesie za sobą kurs jest bardzo przydatna w życiu zawodowym, polecam

Agnieszka S.: Kurs wart swojej ceny. Niezwykle ucieszył mnie fakt "ludzkiego" podejścia do kursanta, okazało się, że mimo niezaliczenia testu końcowego nie muszę dopłacać za ponowne podejście do niego. Jestem bardzo zadowolona, polecam!

Karol K.: Kurs bardzo przyjemny, ogólnie nie mam zastrzeżeń, poza jednym- moim zdaniem powinny być udostępniane kursantowi testy końcowe z wyróżnieniem miejsca, w którym został przez niego popełniony błąd. W całokształcie kurs serdecznie polecam

Marcin K.: Dobry kurs, polecam

Oliwia: Świetny kurs. Przyjemna forma nauki, przychylna cena oraz dobre podejście do kursanta. Całokształt zdecydowanie godny polecenia

Mikołaj: Wiele nauczyłem się z materiałów, które zostały mi przekazane. Zdobyta wiedza już na pierwszym etapie nauki, jakim jest kurs masażu II stopnia, przyda się do wykonywania zawodu osobom, które wcześniej nie miały kontaktu z tą materią. Serdecznie polecam

Ala: Cała organizacja kursu bardzo mi się podobała, chętnie odbędę na platformie kolejny etap nauki

Jolanta T.: Kurs niebanalny z ciekawie przekazywaną wiedzą

Mchał: Wiele można się nauczyć po przebyciu całego kursu, wystarczająco wiele na początek drogi zawodowej masażysty. Polecam

Kamil: Przydatna wiedza z bardzo dobrym zakresem materiałów i testami sprawdzającymi. Polecam gorąco

Rafał: Szybko, konkretnie, dość łatwo i przyjemnie realizowało mi się kurs masażu II stopnia. 

Mateusz: Podczas realizowania nauki za pośrednictwem platformy, nauczyłem się wszystkiego, co obecnie, na początku mojej drogi zawodowej wykorzystuję w praktyce. Jestem bardzo zadowolony i serdecznie polecam 

Mariusz: Bardzo dobry kurs, zdecydowanie warty uwagi.

Agata : Porządnie przygotowany test końcowy, bez sumiennego przerobienia materiałów udostępnianych w lekcjach raczej nie istniałaby możliwość rozwiązania go przez "strzelanie". Reasumując- dobrze opracowane materiały, prawidłowo weryfikujące niezbędną wiedzę. Polecam

Mirosława F.: Świetny kurs na początek kariery w dziedzinie masażu. Zachęcona formą, ciekawostkami zawartymi w materiałach szkoleniowych oraz pomocnym podejściem do potrzeb kursanta, bardzo chętnie zapisze się na kolejny etap kursu i z wielką przyjemnością go zrealizuję. Polecam!

Adam B.: Pełnowartościowy kurs, warty uwagi. Polecam

Bożena: Liczba godzin, jaką trzeba poświęcić na naukę jest adekwatna do przygotowanego materiału. Testy sprawdzające wiedzę, jak na moje oko przygotowane są w sposób bardzo przemyślany i dobrze weryfikują wiedzę na każdym etapie nauki. Polecam

Iga W.: Możliwość szybkiego ukończenia kursu oraz jednakowa wartość dokumentów poświadczających o zdobytych kwalifikacjach przesądziła o moim wyborze. Jestem bardzo zadowolona, polecam!

Janina G.: Szybka możliwość ukończenia całego szkolenia, cena, a także wygoda wiążąca się z realizowaniem nauki w czasie, który sama wybierałam, zadecydowały o podjęciu nauki na platformie. Serdecznie polecam

Jadwiga H.: Kurs internetowy, który jest odpowiednikiem zajęć przeprowadzonych w szkołach w trybie zaocznym, był dla mnie niezwykle pomocny. Dużo wygody- nauka bez konieczności wychodzenia z domu czy dojazdów w odległe miejsca; czas- w zupełności zależny ode mnie; egzamin końcowy w formie pracy zaliczeniowej umieszczanej na platformie- zdecydowanie na plus. Podsumowując: kurs sam w sobie bardzo dobrze przygotowany, cena zdecydowanie przychylna każdemu, wygoda- największa wartość. Polecam

Ola B: Kurs przygotowany przez zespół profesjonalistów, co da się zauważyć na każdym etapie nauki.

Joanna W.: Innowacyjna metoda zdobywania wiedzy, nie męczy, nie stresuje, nie narzuca terminów zakończenia nauki. Jeśli chodzi o materiały przeznaczone do nauki, to uważam, że są na prawdę dobrze przygotowane, jak na ten etap nauki. Polecam

Olaf G.: Kurs spełnił moje oczekiwania

Kinga: Dobry kurs, polecam

Artur O.: W kursie masażu II stopnia zostało ukazane to, co każdy początkujący masażysta powinien potrafić. Jak najbardziej polecam

Igor: Śmiało mogę polecić ten kurs dalej, oceniam go na 5+.

Jagoda: Interesujący kurs, dobrze przygotowany, nie mam zastrzeżeń. Polecam!

Filip: Kurs pomocny na początku kariery zawodowej. Osobiście bardzo przydały mi się lekcje, na których przedstawiano poprawne techniki masażu, z którymi dotychczas miewałem problemy. 

Magdalena K: Nauka podjęta w taki sposób bardzo przypadła mi do gustu. Materiały napisane są w prosty i niezwykle pomocny sposób. Polecam gorąco

Jacek K: Świetny kurs, bardzo pomocny!

Ilona D: Materiały przeznaczone do nauki przedstawione w przejrzysty sposób, nie stanowiący trudności dla uczącego się. Polecam

Andrzej: Techniki masażu zostały ukazane w prawidłowy sposób, polecam

Aleksandra: Bardzo rozwijający kurs, przydatny w codziennej praktyce, serdecznie polecam!