Dotacje dla bezrobotnych
obrazek

Kurs Masażu II stopnia

 Cena tego kursu to tylko: 699.00 PLN
Popularność kursu: 96.2%      Opinie: 297      wróć do kursów

Krajowy Instytut Medyczny po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu końcowego wydaje uczestnikowi zaświadczenie MEN oraz certyfikat ukończenia kursu masażu II stopnia, wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje umożliwiają zapisanie się na kurs kwalifikacyjny masażysty.

Dodatkowo w cenie kursu absolwent otrzymuje CERTYFIKAT ukończenia kursu w języku angielskim.

UWAGA! Krajowy Instytut Medyczny jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów naszego szkolenia przez swój Urząd Pracy.

UWAGA! Szczegółowe informacje o przebiegu szkolenia, rejestracji, płatnościach oraz wymogach technicznych znajdują się poniżej w dziale „FAQ – częste pytania i odpowiedzi”. Kliknij w dole strony „Zobacz Więcej",  aby rozwinąć działy FAQ oraz Opinie absolwentów.

PROGRAM KURSU - POBIERZ 

Przesuń kursor myszy po wizualizacji aby powiększyć

FAQ - podstawowe informacje o kursie

Najnowsze Opinie Absolwentów

1) Co daje mi ukończenie kursu on-line masażu II stopnia?

Ukończenie kursu on-line masażu II stopnia daje takie samekwalifikacje jak kursu stacjonarnego. Kursant otrzymuje zaświadczenieukończenia kursu masażu II stopnia, dzięki któremu może przystąpić do kursu kwalifikacyjnego masażysty. Zgodnie zklasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy masażysta zostałsklasyfikowany do grupy o numerze: 322401.

2) Czy dokumenty trzeba odnawiać?

Dokumenty wydawane są na podstawie odpowiednich rozporządzeń i sądożywotnie! Nie wymagają dodatkowych uaktualnień, w związku z czym nie ponosisię dodatkowych kosztów.

3) Jak zapisać się na kurs?

Aby zapisać się na kurs, należy wejść na stronęgłówną www.medical.edu.pl, a następnie odnaleźć i kliknąć właściwy kurs. Powejściu w szkolenie, należy kliknąć niebieską ikonkę z napisem „zapisz się” iwypełnić formularz rejestracyjny. Do 5 minut po rejestracji, na maila orazsms’em zostanie wysłany login i hasło użytkownika (w przypadku, kiedy maillub/i sms nie doszedł, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod nr telefonu 22116 59 59). Przy pomocy otrzymanych danych należy zalogować się na swojeindywidualne konto i dokonać opłaty. Jeżeli płatność została zrealizowanaprzelewem internetowym, system w ciągu kilku minut wykryje transakcję iaktywuje szkolenie. Jeśli natomiast opłata nastąpiła przelewem tradycyjnym(dane do przelewu dostępne w zakładce kontakt: http://medical.edu.pl/kontakt wurzędzie pocztowym bądź też placówce bankowej, należy skan lub zdjęciepotwierdzenia transakcji wysłać na adres: kontakt@medical.edu.pl. Aktywacjakursu nastąpi w ciągu kilku minut od wysłania maila z potwierdzeniemtransakcji. Korzystanie z systemu jest możliwie uproszczone, intuicyjne iprzyjazne dla użytkownika. Cała procedura nie powinna zająć dłużej niż 5-10minut.

4) Czy płatność za kurs masażu II stopnia można rozłożyć na raty?

Tak. Krajowy Instytut Medyczny każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez Krajowy Instytut Medyczny bez instytucji pośredniczących.

5) Kiedy można rozpocząć kurs w przypadku płatności ratalnej?

Kurs można rozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty.Wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje, zostają wysłane wciągu 3-7 dni roboczych, od wpłaty ostatniej raty oraz zdania wszystkich testówi egzaminów.

6) W jaki sposób można dokonać opłaty za kurs? Jak otrzymaćfakturę?

Płatności na portalu Krajowego Instytutu Medycznego obsługująPrzelewy24 (http://www.przelewy24.pl).Gwarantuje to naszym kursantom najwyższy standard bezpieczeństwa oraznajszerszą gamę możliwości płatniczych. Po zarejestrowaniu się na szkolenie,kursant może dokonać płatności poprzez:

-Przelew internetowy (wykrywanie płatności w ciągu kilku minut);

-Przekaz/Przelew tradycyjny (możliwość wygenerowania druku dobezpośredniej płatności na poczcie lub placówce bankowej);

-Kartę kredytową.

Bezpieczeństwo transakcji zapewniają Przelewy24:

http://www.przelewy24.pl/cms,60,polityka_prywatnosci.htm

Generowanie faktury.

Aby wygenerować fakturę wystarczy w formularzu rejestracyjnymzaznaczyć pole „Proszę o wystawienie faktury” oraz wypełnić dane niezbędne dojej wystawienia. Faktura zostanie automatycznie wygenerowana na koncie kursantapo dokonaniu opłaty. Prosimy nie generować faktury w przypadku, kiedy kursantkorzysta ze zniżki. Należy wówczas napisać maila na adres: kontakt@medical.edu.pl zprośbą o wystawienie żądanego dokumentu.

7) Czy na zaświadczeniach jest adnotacja, że kurs odbył sięmetodą e-learningową?

Nie. Nigdzie nie ma zapisu, że był to kurs on-line. Wzór nieprzewiduje takich adnotacji.

8) Czy jeśli nie mam ukończonej szkoły średniej/zawodowejmogę zapisać się na kurs masażu II stopnia?

Tak.

9) Ile czasu zajmuje opanowanie materiału na kursie i wjakim czasie trzeba go ukończyć?

Kurs składa się z części ogólnej oraz specjalistycznej. Opanowaniekażdej z nich jest zależne od determinacji, dyspozycyjności oraz dotychczasowejwiedzy kursanta. Osoby posiadające już wiedzę i doświadczenie, sprawniejporadzą sobie z przygotowanym materiałem. Średni czas trwania kursu wynosi 7-10dni.

Po każdym temacie przystępuje się do testu cząstkowego. Porozwiązaniu wszystkich testów cząstkowych, przechodzi się do testu generalnego.W wypadku nie zaliczenia jednego z testów można nieodpłatnie przystąpić doniego ponownie. Ilość prób jest nieograniczona.

Czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie,wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowej. Platforma szkoleniowajest inteligenta i zapamiętuje postępy kursanta.

10) Jak wygląda proces nauki na platformie e-learningowej KrajowegoInstytutu Medycznego?

Materiały dydaktyczne zostały opracowane przezspecjalistów. Istnieje możliwość pobrania lub wydrukowania materiałów. Procesnauki odbywa się na intuicyjnej i łatwej w obsłudze platformie e-learningowej.W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów, należy kontaktować się z obsługąportalu: infolinia: 22 116 59 59 mail: kontakt@medical.edu.pl

11) Czy kurs on-line jestniezawodny w działaniu?

Tak. Platforma została zainstalowana w jednym znajnowocześniejszych na świecie centrów danych, które gwarantuje dostępnośćusługi przez około 99.9% czasu w skali roku. O wszelkich planowanych przerwachw dostępności usługi, kursanci będą informowani z wyprzedzeniem.

12) Czym są „testy cząstkowe”?

„Testy cząstkowe”, są to testy wielokrotnego wyboru sprawdzającewiedzę pod koniec omawiania każdego tematu. W momencie niezaliczenia testucząstkowego można nieodpłatnie podejść do testu ponownie, aż do skutku.  Wkażdej chwili istnieje możliwość powrotu do lekcji, mechanizm ten pozwalalepiej zapoznać się z przygotowanym materiałem.

13) Czym jest „Film zaliczeniowy”?

Film zaliczeniowy jest końcowym etapem kursu i egzaminem praktycznym w formie on-line. Powinien trwać około 5-10 minut. Temat filmu kursant wybiera samodzielnie z dostępnej listy tematów. Film zaliczeniowy ma służyć ocenie wiedzy na wybrany temat i poprawności jej przekazywania. Walory techniczne (jakość, montaż itp.) nie podlegają żadnej ocenie. Film może być nawet nagrany najprostszym telefonem komórkowym, jednym ujęciem. Oceniana jest wyłącznie wartość merytoryczna materiału. Film załącza się poprzez platformę szkoleniową we wskazanym miejscu, po zaliczeniu ostatniego testu cząstkowego. W przypadku płatności ratalnej, praca zaliczeniowa będzie oceniona po uiszczeniu ostatniej raty. UWAGA! Temat filmu zaliczeniowego może być wybrany tylko raz! W przypadku negatywnej oceny, kursant może nieodpłatnie zamieścić  korektę pracy w celu ponownego podejścia do egzaminu.

Obowiązki kursanta:

- zastosowanie się do wybranego tematu filmu zaliczeniowego,

- identyfikacja,

- samodzielne omówienie ćwiczeń,

- samodzielne wykonanie ćwiczeń.

Obowiązek osobistego uczestnictwa w kursie i identyfikacji:

Każda osoba biorąca udział w kursie zobowiązana jest samodzielnie wykonać wszelkie zadania, ćwiczenia, prezentacje oraz zdać egzaminy. Osoby trzecie mogą pełnić jedynie funkcje techniczne jak np. filmowanie kursanta. Osoby trzecie nie mogą udzielać zdającemu podpowiedzi, wskazówek, czy stosować jakichkolwiek innych działań ułatwiających wykonanie zadania zdającemu. Ze względu na specyfikę dziedziny masażu, dopuszcza się posiłkowanie osobami trzecimi do ich aktywnego udziału w demonstracji technik masażu.

Kursant zobowiązany jest do umożliwienia weryfikacji swojej tożsamości na początku każdego filmu zaliczeniowego. Wyklucza to udział niewłaściwej osoby w procesie egzaminowania. Weryfikacja polega na okazaniu do kamery oryginału dowodu osobistego lub paszportu. Prowadzący kurs może wyrazić zgodę na identyfikację w inny sposób na uzasadnioną prośbę kursanta. Dane widniejące na dokumentach okazanych w toku prezentacji powinny być zgodne z danymi zgłoszonymi w toku rejestracji przez kursanta.

14) Czym jest "Test generalny"?

„Test generalny” jest ostatnim szczeblem do zakończenia kursudietetyki podstawowej. „TEST GENERALNY” składa się z 30 pytań losowo wybranychze wszystkich „testów cząstkowych”. Próg zaliczenia „TESTU GENERALNEGO” to25/30. W razie niepowodzenia na teście generalnym można nieodpłatnie przystąpićdo testu ponownie, aż do skutku.

15) Czym jest „Formularz kontaktowy”?

„Formularz kontaktowy” wypełnia się po zaliczeniu ostatniego„TESTU GENERALNEGO”. Wypełnienie „formularza kontaktowego” jest niezbędne,ponieważ zapisane w nim dane są potrzebne do wystawienia zaświadczeniaukończenia kursu. Należy zwrócić uwagę na wielkość liter oraz poprawnośćwpisanych danych. Jest to bardzo ważne, ponieważ treść z „formularzakontaktowego” jest zamieszczana bezpośrednio na zaświadczeniu.

16) Jak wygląda odbiór zaświadczeń?

Dokumentacja o ukończeniu szkolenia zostaje dostarczona dokursanta w terminie od 3 do 7 dni roboczych, od momentu zdania egzaminów idopełnieniu wszelkich powinności. Przesyłka zostaje wysłana listem poleconympriorytetem, z możliwością monitorowania jej aktualnego statusu na stronieinternetowej:http://emonitoring.poczta-polska.pl/.Czas doręczenia wynosi około 2-3 dni robocze.

17) Jakie są minimalne wymogi techniczne?

Należy posiadać komputer PC lub inne urządzenie, które posiadazainstalowany moduł Flash Player w przeglądarce (kliknijaby zainstalować). Urządzenie winno odtwarzać poprawnie dźwięk wformacie MP3 oraz posiadać rozdzielczość ekranu w poziomie nie mniejszą niż1100 pixeli.

18) Jaka przeglądarka najlepiej współpracuje z platformąe-learningową?

Do prawidłowej funkcjonalności platformy wymagana jest jedna znajnowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub GoogleChrome. Ponadto przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz akceptować danezapisywane w plikach Cookie.

19) Jak skorzystać z dofinansowania Urzędu Pracy na szkoleniaorganizowane przez Krajowy Instytut Medyczny?

Każdaosoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się odofinansowanie na kursy organizowane przez Krajowy Instytut Medyczny dowysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowych najczęściej oscylująw granicach od 4000 zł do 6000 zł., dzięki czemu kursant ma możliwośćrealizacji nawet kilku kursów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z KrajowymInstytutem Medycznym przed udaniem się do urzędu Pracy celem ustaleniaszczegółów dot. dalszej współpracy. Krajowy Instytut Medyczny widnieje wrejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem: 2.02/00058/2016.

20) Czy można uzyskać zniżkę na kolejny kurs?

Absolwenci Krajowego Instytutu Medycznego, na każde kolejne szkolenie otrzymują 10% zniżki. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny kurs.

Dodatkowo, jeśli kwota zamówienia w koszyku zawiera się w przedziałach z poniższej tabeli, otrzymasz rabat:

OdDoRabat
2000 PLN3000 PLN10 %
3000 PLN5000 PLN15 %
5000 PLN10000 PLN20 %

Karolina : Super kurs, mój drugi i na pewno nie ostatni. 

Karolina: super polecam:)

Piotr Gorecki Fuerteventura : Kurs masażu II stopnia, to dla mnie poszerzenie mojej wiedzy i uzyskanie możliwości powiększenia mojej oferty dla klientów. Sposób nauki na platformie internetowej, to bardzo dobre rozwiązanie dla nauki w dowolnym czasie. Polecam!  

gorska-podchorodecka: Kurs bardzo sprawny.

mONIKA: Dostosowany do potrzeb ludzi zabieganych.

Katarzyna Górecka : Bardzo dobrze przygotowane materiały dydaktyczne,  szeroki i ciekawy zakres tematów  zwłaszcza masaż  sportowy. Łatwa forma płatności, miłe zaskoczenie rabatem dla absolwenta kursu I stopnia.  Kurs online to  dobre rozwiązanie w nauce na odległość. Łatwość kontaktu  z Obsługą klienta.  Polecam!  czas na 3 etap - zawód masażysta. 

Hanna M.: Platforma okazała się doskonałą alternatywą dla kursu stacjonarnego. Zdobyta przeze mnie wiedza, która okazała się bardzo rozległa z połączeniem realizacji nauki w domu, bez pośpiechu zadecydowały, że z czystym sumieniem będę polecać ten kurs dalej i sama na pewno zapiszę się w razie potrzeby na kolejny kurs realizowany za pośrednictwem platformy medical. Polecam

Marzena: Po raz pierwszy realizowałam kurs drogą internetową. Nie sądziłam, że wiedza w kursie internetowym może być aż tak rozległa i jednocześnie konkretna. Jestem pozytywnie zaskoczona i na pewno odbędę tu kolejne etapy szkolenia w celu zwiększania kwalifikacji. Polecam

Milena: Wiedza bardzo dobrze wyselekcjonowana, bez zbędnych, niepotrzebnych wiadomości, adekwatna do danego poziomu nauki. Bardzo dobry kurs, szczerze polecam

Anna W.: Mimo początkowych wątpliwości czy kurs internetowy oby na pewno przekaże mi interesującą mnie wiedzę, zaryzykowałam, ponieważ zależało mi na czasie. Już po zakończeniu nauki śmiało mogę polecić kurs innym osobom. Materiały przygotowane przez zespół profesjonalistów, co zdecydowanie rzutuje na poziom nauki. Serdecznie, gorąco polecam!

Sławek U.: Nieszablonowa forma nauki zdecydowanie zadecydowała o moim wyborze placówki medical. Jestem zadowolony i nie mam żadnych zastrzeżeń. Polecam!

Patryk: Bardzo przejrzyste i pomocne testy końcowe.

Ola: Innowacyjna metoda nauki z wykorzystaniem platformy w łatwy, dość szybki i przyjemny sposób pomogła mi uzyskać interesujące kwalifikacje. Polecam

Julia: Ciekawie przygotowane materiały dydaktyczne, podzielone na etapy z pewnością pomogą przygotować się do pracy w zawodzie masażysty. Polecam

Adam: Polecam ten kurs

Magda L.: Polecam realizację kursu w tej formie osobom, które nie dysponują zbyt dużą ilością czasu wolnego, gwarancja zadowolenia! Polecam

Marlena G.: Na platformie medicalu realizuję już kolejny kurs i jestem bardzo zadowolona, na pewno odbędę tu ostatni etap kursu masażysty, by posiadać komplet uprawnień. Polecam

Ola: Wiedza, jaką niesie za sobą kurs jest bardzo przydatna w życiu zawodowym, polecam

Agnieszka S.: Kurs wart swojej ceny. Niezwykle ucieszył mnie fakt "ludzkiego" podejścia do kursanta, okazało się, że mimo niezaliczenia testu końcowego nie muszę dopłacać za ponowne podejście do niego. Jestem bardzo zadowolona, polecam!

Karol K.: Kurs bardzo przyjemny, ogólnie nie mam zastrzeżeń, poza jednym- moim zdaniem powinny być udostępniane kursantowi testy końcowe z wyróżnieniem miejsca, w którym został przez niego popełniony błąd. W całokształcie kurs serdecznie polecam

Marcin K.: Dobry kurs, polecam

Oliwia: Świetny kurs. Przyjemna forma nauki, przychylna cena oraz dobre podejście do kursanta. Całokształt zdecydowanie godny polecenia

Mikołaj: Wiele nauczyłem się z materiałów, które zostały mi przekazane. Zdobyta wiedza już na pierwszym etapie nauki, jakim jest kurs masażu II stopnia, przyda się do wykonywania zawodu osobom, które wcześniej nie miały kontaktu z tą materią. Serdecznie polecam

Ala: Cała organizacja kursu bardzo mi się podobała, chętnie odbędę na platformie kolejny etap nauki

Jolanta T.: Kurs niebanalny z ciekawie przekazywaną wiedzą

Mchał: Wiele można się nauczyć po przebyciu całego kursu, wystarczająco wiele na początek drogi zawodowej masażysty. Polecam

Kamil: Przydatna wiedza z bardzo dobrym zakresem materiałów i testami sprawdzającymi. Polecam gorąco

Rafał: Szybko, konkretnie, dość łatwo i przyjemnie realizowało mi się kurs masażu II stopnia. 

Mateusz: Podczas realizowania nauki za pośrednictwem platformy, nauczyłem się wszystkiego, co obecnie, na początku mojej drogi zawodowej wykorzystuję w praktyce. Jestem bardzo zadowolony i serdecznie polecam 

Mariusz: Bardzo dobry kurs, zdecydowanie warty uwagi.

Agata : Porządnie przygotowany test końcowy, bez sumiennego przerobienia materiałów udostępnianych w lekcjach raczej nie istniałaby możliwość rozwiązania go przez "strzelanie". Reasumując- dobrze opracowane materiały, prawidłowo weryfikujące niezbędną wiedzę. Polecam

Mirosława F.: Świetny kurs na początek kariery w dziedzinie masażu. Zachęcona formą, ciekawostkami zawartymi w materiałach szkoleniowych oraz pomocnym podejściem do potrzeb kursanta, bardzo chętnie zapisze się na kolejny etap kursu i z wielką przyjemnością go zrealizuję. Polecam!

Adam B.: Pełnowartościowy kurs, warty uwagi. Polecam

Bożena: Liczba godzin, jaką trzeba poświęcić na naukę jest adekwatna do przygotowanego materiału. Testy sprawdzające wiedzę, jak na moje oko przygotowane są w sposób bardzo przemyślany i dobrze weryfikują wiedzę na każdym etapie nauki. Polecam

Iga W.: Możliwość szybkiego ukończenia kursu oraz jednakowa wartość dokumentów poświadczających o zdobytych kwalifikacjach przesądziła o moim wyborze. Jestem bardzo zadowolona, polecam!

Janina G.: Szybka możliwość ukończenia całego szkolenia, cena, a także wygoda wiążąca się z realizowaniem nauki w czasie, który sama wybierałam, zadecydowały o podjęciu nauki na platformie. Serdecznie polecam

Jadwiga H.: Kurs internetowy, który jest odpowiednikiem zajęć przeprowadzonych w szkołach w trybie zaocznym, był dla mnie niezwykle pomocny. Dużo wygody- nauka bez konieczności wychodzenia z domu czy dojazdów w odległe miejsca; czas- w zupełności zależny ode mnie; egzamin końcowy w formie pracy zaliczeniowej umieszczanej na platformie- zdecydowanie na plus. Podsumowując: kurs sam w sobie bardzo dobrze przygotowany, cena zdecydowanie przychylna każdemu, wygoda- największa wartość. Polecam

Ola B: Kurs przygotowany przez zespół profesjonalistów, co da się zauważyć na każdym etapie nauki.

Joanna W.: Innowacyjna metoda zdobywania wiedzy, nie męczy, nie stresuje, nie narzuca terminów zakończenia nauki. Jeśli chodzi o materiały przeznaczone do nauki, to uważam, że są na prawdę dobrze przygotowane, jak na ten etap nauki. Polecam

Olaf G.: Kurs spełnił moje oczekiwania

Kinga: Dobry kurs, polecam

Artur O.: W kursie masażu II stopnia zostało ukazane to, co każdy początkujący masażysta powinien potrafić. Jak najbardziej polecam

Igor: Śmiało mogę polecić ten kurs dalej, oceniam go na 5+.

Jagoda: Interesujący kurs, dobrze przygotowany, nie mam zastrzeżeń. Polecam!

Filip: Kurs pomocny na początku kariery zawodowej. Osobiście bardzo przydały mi się lekcje, na których przedstawiano poprawne techniki masażu, z którymi dotychczas miewałem problemy. 

Magdalena K: Nauka podjęta w taki sposób bardzo przypadła mi do gustu. Materiały napisane są w prosty i niezwykle pomocny sposób. Polecam gorąco

Jacek K: Świetny kurs, bardzo pomocny!

Ilona D: Materiały przeznaczone do nauki przedstawione w przejrzysty sposób, nie stanowiący trudności dla uczącego się. Polecam

Andrzej: Techniki masażu zostały ukazane w prawidłowy sposób, polecam

Aleksandra: Bardzo rozwijający kurs, przydatny w codziennej praktyce, serdecznie polecam!