Strona główna Blog Strona 14

Jak wybrać najlepszy kurs dla pielęgniarek środowiskowych?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: Kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek Czym zajmuje się pielęgniarka środowiskowo-rodzinna? Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad jednostką, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia. Świadczenia są bezpłatne, jeśli pielęgniarka ma podpisaną umowę z NFZ. Co do zadań wykonywanych przez pielęgniarkę środowiskową najczęściej wymienia się: świadczenia diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne,...

Jak wybrać najlepsze szkolenia dla pielęgniarek?

Więcej informacji na temat szkoleń dla pielęgniarek znajdziesz na stronie głównej w zakładce Pielęgniarki/położne. Pielęgniarka zajmuje się: podawaniem leków przepisanych przez lekarza, wykonywaniem iniekcji, wlewów dożylnych, podawaniem krwi i środków krwiopochodnych, tlenu, zmianą opatrunków, asystowaniem lekarzowi przy przeprowadzanych zabiegach i operacjach. Poza tym pielęgniarka odpowiada za stan zdrowia pacjenta, a w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia udziela pierwszej pomocy....

Szkolenie dla położnych. Jak wybrać najlepsze szkolenie?

Jak wybrać odpowiedni kurs położnej środowiskowej? Położna jest pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej i jej zadaniem jest opieka nad kobietą w czasie trwania ciąży, porodu, okresu połogowego, a następnie pomoc w opiece nad noworodkiem. Położna może prowadzić również działalność edukacyjno-zdrowotną poprzez prowadzenie szkoły rodzenia dla rodziców. Aby móc pracować jako położna, należy mieć ukończone studia położnicze  albo szkołę...

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek – gdzie szukać?

Podstawowym zadaniem zawodowym pielęgniarki jest sprawowanie opieki nad podległymi jej pacjentami. Dotyczy to zarówno opieki pielęgnacyjnej, jak również leczniczej, rehabilitacyjnej i diagnostycznej. Co wziąć pod uwagę wybierając kurs dla pielęgniarek? Do zadań pielęgniarki należy dbanie o właściwy komfort pacjentów, ich higienę i czystość, karmienie i pomoc w innych czynnościach, których pacjent nie jest w stanie sam wykonać. Aby...

Kursy dla położnych – gdzie szukać?

Położna jest pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej i jej zadaniem jest opieka nad kobietą w czasie trwania ciąży, porodu, okresu połogowego, a następnie pomoc w opiece nad noworodkiem. Położna może prowadzić również działalność edukacyjno-zdrowotną poprzez prowadzenie szkoły rodzenia dla rodziców. Gdzie warto zrobić kurs położnej? Aby móc pracować jako położna, należy mieć ukończone studia położnicze albo szkołę pomaturalną z...

Kursy dla pielęgniarek. Jak wybrać najlepszy kurs?

Pielęgniarka jest pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej i udziela usług zdrowotnych, polegających na świadczeniach pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia. Co wziąć pod uwagę szukając kursów pielęgniarskich? Aby móc pracować jako pielęgniarka, należy mieć ukończone studia pielęgniarskie  albo szkołę pomaturalną z 12-miesięcznym stażem podyplomowym. W celu poszerzania swoich uprawnień zawodowych, pielęgniarki mają możliwość kończenia szkoleń specjalizacyjnych. Jaki...