„Co widzi osoba niewidoma?” i inne pytania, na które opiekun powinien znać odpowiedź

oczy-osoby-niewidome-maja-sny

Osoby niewidome na co dzień borykają się z wieloma przeciwnościami, szczególnie podczas podstawowych czynności, komunikowania się czy poruszania. Aby pomóc im możliwie jak najlepiej, ważne jest zrozumienie odczuć osób niewidomych, a także tego, co widzi osoba niewidoma. Dowiedz się, jak porozumiewają się osoby niewidome, i jak im to ułatwić, a także jak wytłumaczyć takiej osobie pojęcie koloru i odpowiedzieć na inne kluczowe pytania.

Co widzi osoba niewidoma?

Do grona osób niewidomych można zaliczyć zarówno tych, którym towarzyszy całkowita ciemność, jak i pewna percepcja światła oraz zarysy kształtów lub osób. Obecnie wyróżnia się kilka stopni oraz rodzajów niewidoczności. Do osób niewidomych w sposób całkowity zalicza się brak poczucia światła i całkowity brak wzroku, pacjentów, u których przy maksymalnej zastosowanej korekcji wzroku ostrość widzenia nie przekracza 0,05, a także osoby, u których pole widzenia zawężone jest do 20 stopni. Warto wiedzieć, że u osób widzących, parametry te to 180 stopni w poziomie oraz 160 stopni w pionie.

Osoby niewidome widzą niekiedy plamy o różnym natężeniu światła, a także nieregularne kształty. Rozpoznanie ich, a także wyostrzenie obrazu jest jednak niemożliwe.

ZDOBĄDŹ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE W POMOCY OSOBOM NIEWIDOMYM I CHORYM. WYBIERZ „KURS KWALIFIKACYJNY OPIEKUNA MEDYCZNEGO”!

Czy osoby niewidome mają sny?

Duże grono osób zastanawia się, czy osoby niewidome mają sny. W tej kwestii wiele zależy od indywidualnego przypadku danego pacjenta i tego, na jakim etapie życia stracił wzrok. Ci, którzy urodzili się niewidomi, nie mają możliwości doświadczenia snów wizualnych. Mogą odczuwać i pamiętać sen co do określonej sytuacji, jednak nie mogą jej w tym śnie dostrzec. Podobnie jest, gdy utrata wzroku następuje do 5-7 roku życia. Osobie niewidomej od urodzenia nie można również wytłumaczyć pojęcia koloru, ponieważ jest to właściwość fizyczna, a nie abstrakcyjna.

Osoby, które straciły wzrok w późniejszych latach, mogą wizualizować swoje sny dokładnie w ten sam sposób i o tej samej intensywności, co osoby zdrowe.

Jak porozumiewają się osoby niewidome?

W odpowiedzi na pytanie, jak porozumiewają się osoby niewidome, istnieje kilka możliwości. Jedną z najpowszechniejszych jest alfabet Braille’a, za pomocą którego możliwe jest również czytanie książek i innych zapisów. Dotyczy to głównie osób, którym towarzyszy również głuchota lub znaczne osłabienie słuchu. Do dyspozycji osób niewidomych są również różnego rodzaju technologie, specjalne telefony dla niewidomych i innowacyjne aplikacje.

W pracy opiekuna, jak i najbliższych ważne jest, aby nie posługiwać się zwrotami i określeniami związanymi z treściami wizualnymi, takimi jak nazwy kolorów czy pożegnania typu „do zobaczenia”.

Jakimi zmysłami osoby niewidome poznają świat?

Osoby niewidome zdane są w swojej codzienności na pozostałe zmysły, które ulegają wyostrzeniu. Kluczowy jest tu dotyk, słuch, węch oraz smak. Niewidomi poprzez dotyk mogą określić kształt przedmiotów. Słuch umożliwia np. bezpieczne poruszanie się po przejściach dla pieszych, kiedy podczas światła zielonego słyszalny jest charakterystyczny sygnał.

czy-osoby-niewidome-maja-sny

W opiece nad osobą niewidomą bardzo ważne jest też zrozumienie sytuacji, w jakiej się znajduje. To nie tylko problem z wykonywaniem codziennych czynności czy przemieszczaniem się, ale również aspekty psychologiczne związane z pewnym wykluczeniem i ograniczeniem uczestnictwa w życiu społecznym i np. niektórych formach rozrywki.

Zainwestuj w swoją karierę — wybierz kurs!

Aby w pełni zrozumieć potrzeby osób niewidomych, pomóc im w realizacji codziennych obowiązków, a także podjąć profesjonalną opiekę, warto wybrać ,,Kurs Kwalifikacyjny Opiekuna Medycznego” dostępny na platformie dydaktycznej Krajowego Instytutu Medycznego medical.edu.pl. Kurs jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Ustawą o prawie oświatowym. Absolwent kursu otrzymuje dokumentację zgodną z wymogami MEiN, a także trzy certyfikaty: w języku polskim, angielskim, niemieckim, a także dyplom w czerwonej oprawie. Ukończenie kursu, uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych umożliwia podjęcie legalnego zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. ,,Kurs Kwalifikacyjny Opiekuna Medycznego” daje możliwość legalnego podjęcia zatrudnienia m.in. w: domach opieki społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej czy domach samopomocy. Opiekun może także prowadzić indywidualną opiekę w mieszkaniach osób potrzebujących i niewidomych w Polsce, jak i za granicą.

co-widzi-osoba-niewidoma

Opiekun Medyczny zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania został sklasyfikowany do grupy 2 o numerze: 532102. Klasyfikacja jest oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.  Kształcenie można zrealizować z dofinansowaniem z Urzędu Pracy.