Jak pomóc osobie niewidomej? Porady dla opiekunów

jak-ulatwic-zycie-osobom-niewidomym

Osoby niewidome to zarówno ci, którzy utracili wzrok na skutek różnego rodzaju wypadków i chorób, jak i urodzili się bez możliwości widzenia. W każdym przypadku są to bez wątpienia osoby potrzebujące ogromnego wsparcia i pomocy w wielu sytuacjach życiowych. Aby wesprzeć osoby niewidome i pomóc im w codziennym życiu, warto wiedzieć, jak pomóc i jakich narzędzi, metod czy technologii można w tym celu użyć. To, jak ułatwić życie osobom niewidomym, jest szczególnie cenną wiedzą zwłaszcza dla opiekunów medycznych. Sprawdź, co warto wiedzieć o pomocy niewidomym.

Z czym borykają się osoby niewidome?

Aby w pełni zrozumieć, jak pomóc osobie niewidomej w możliwie najlepszy sposób, warto najpierw dobrze zrozumieć stan takich osób i ich odczucia. Osoby niewidome mają trudności w poruszaniu się i swobodnym przemieszczaniu na duże odległości, zwłaszcza w nieznanych miejscach. Trudności mogą sprawiać im nawet proste zadania takie jak ubieranie się, jedzenie, picie czy też robienie zakupów lub posługiwanie się pieniędzmi. Niewidomi mają także utrudnione zadanie polegające na korzystaniu z graficznych elementów łączności takich jak obrazy, rysunki czy też porozumiewanie się za pomocą pisma.

W przypadku osób niewidomych borykają się one często również z utratą fizycznej pełnowartościowości. Osoba niewidoma przestaje być anonimowa i znacznie wyróżnia się w tłumie. Nie ma już dostępu do wszelkich możliwych rozrywek, a także niezależności osobistej. Często osoby niewidome narażone są również na utratę społecznej akceptacji i wykluczenie z danych grup. Kwestia tego, jak pomóc osobom niewidomym, jest więc kluczowa dla ich funkcjonowania na co dzień zarówno w zakresie podstawowych zadań, jak i ich sfery psychicznej.

ZDOBĄDŹ CENNĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU POMOCY OSOBOM NIEWIDOMYM. WYBIERZ „KURS KWALIFIKACYJNY OPIEKUNA MEDYCZNEGO”!

Jak pomóc osobie niewidomej w codziennym życiu?

W pomocy osobom niewidomym bardzo ważne jest, aby postarać się ułatwić im komunikację zarówno z opieką medyczną, najbliższymi, jak i innymi osobami. Warto tu zwrócić szczególną uwagę na bardzo dokładne opisywanie wszelkich przedmiotów otoczenia, a także osób. Należy tu mieć na uwadze z pozoru nieistotne przedmioty i elementy, takie jak choćby niewielkie progi w przejściach czy też wystające elementy mebli.

W najbliższym otoczeniu osoby niewidomej należy również zadbać o właściwe dostosowanie przestrzeni mieszkalnej i zapewnienie osobie niewidomej bezpieczeństwa. Ważne jest też, aby po przyzwyczajeniu się do danego ustawienia w mieszkaniu lub położenia danych przedmiotów nie zmieniać ich miejsca.

Technologiczne wsparcie dla osób niewidomych

Odpowiedzią na pytanie, jak ułatwić życie osobom niewidomym, są również nowoczesne narzędzia oraz technologie, które tworzone są z myślą o wspieraniu niezależności osób niewidomych i radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami.

jak-pomoc-osobie-niewidomej

Wśród przydatnych sprzętów i narzędzi, które pomagają osobom niewidomym, można wymienić między innymi profesjonalne elektroniczne przyrządy pomiarowe, magnetofony, maszyny brajlowskie, wskaźniki poziomu cieczy i wiele różnych aplikacji dostępnych na smartfony. Dzięki takim udogodnieniom znacznie wzrasta bezpieczeństwo niewidomych, ale też słabowidzących. Na co dzień znacznie łatwiej jest im nauczyć się funkcjonowania w rzeczywistości bez widzenia. 

Nowoczesne urządzenia i technologie warto stosować nie tylko w przypadku ułatwienia przystosowania osoby niewidomej do funkcjonowania i poruszania się w domu. Obecnie coraz częściej w przestrzeni publicznej dostępne są różnego rodzaju udogodnienia dla osób niewidomych nawigacja taktylna, a także sygnalizacja dźwiękowa, która znacznie ułatwia zachowanie bezpieczeństwa osób słabowidzących lub niewidomych.

Wspieranie samodzielności i zaufania – jak ułatwić życie osobom niewidomym?

Aby w pełni zrozumieć potrzeby i stan osoby niewidomej, warto wiedzieć, jak widzi osoba niewidoma lub słabowidząca. Kluczowe w pomocy takim potrzebującym jest również wsparcie rodziny, a także zachęcanie niewidomych do dołączenia do różnego rodzaju grup wsparcia, organizacji czy społecznych inicjatyw. Warto też poznać specjalistyczne metody pomocy i opieki nad osobami niewidomymi i potrzebującymi. W tym celu można zdecydować się na ,,Kurs Kwalifikacyjny Opiekuna Medycznego” dostępny na platformie dydaktycznej Krajowego Instytutu Medycznego medical.edu.pl. Kurs jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Ustawą o prawie oświatowym. Absolwent kursu otrzymuje dokumentację zgodną z wymogami MEiN, a także trzy certyfikaty: w języku polskim, angielskim, niemieckim, a także dyplom w skórzanej czerwonej oprawie.

jak-pomoc-osobie-niewidomej

Ukończenie kursu, uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych umożliwia podjęcie legalnego zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Opiekun Medyczny zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania został sklasyfikowany do grupy 2 o numerze: 532102. Klasyfikacja jest oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Kształcenie można zrealizować z dofinansowaniem z Urzędu Pracy.