Jak wybrać najlepsze szkolenia dla pielęgniarek?

Więcej informacji na temat szkolenia znajdziesz na stronie: https://medical.edu.pl/pielegniarki/src-BlogPiel

Osoba na stanowisku pielęgniarki, zajmuje się podawaniem leków przepisanych przez lekarza, wykonywaniem iniekcji, wlewów dożylnych, podawaniem krwi i środków krwiopochodnych, tlenu, zmienia opatrunki, asystuje lekarzowi przy przeprowadzanych zabiegach i operacjach. Odpowiada za stan zdrowia pacjenta, a w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia udziela pierwszej pomocy. Pomaga chorym w rekonwalescencji, zajmuje się obsługą sprzętu i aparatury medycznej.

Jednakże aby móc pracować jako pielęgniarka, należy mieć ukończone studia pielęgniarskie  albo szkołę pomaturalną z 12-miesięcznym stażem podyplomowym. W celu poszerzania swoich uprawnień zawodowych, pielęgniarki mają możliwość kończenia szkoleń specjalizacyjnych.

Na polskim rynku funkcjonują dwie formy takich szkoleń: stacjonarne oraz niestacjonarne, które umożliwiają szybsze ukończenie nauki. Należy jednak wspomnieć, że aby szkolenie doszkalające było ważne w świetle polskiego prawa, jego program musi być zgodny z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, dodatkowo takie szkolenie może wykonać każda osoba, która ma prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki oraz co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie.

Szkolenia online proponowane przez medical.edu.pl przygotowywane są przez interdyscyplinarny zespół specjalistów i posiadają materiały zgodne z wymaganiami merytorycznymi Ministerstwa Zdrowia, zawarte na innowacyjnej i intuicyjnej platformie dydaktycznej. Dzięki temu rozwiązaniu, każda osoba poradzi sobie z szybką i łatwą obsługą platformy e-learningowej.

Dodatkowo absolwent po ukończeniu szkolenia otrzymuje zaświadczenie w języku polskim wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz kartę kwalifikacyjną, która zgodnie z Rozporządzeniem stanowi potwierdzenie ukończenia szkolenia.

Nauka w tej formie pozwala kursantowi na zaoszczędzenie pieniędzy oraz czasu, ponieważ szkolenie prowadzone w formie e-learningowej umożliwia równoległe realizowanie teorii na platformie oraz stażu, co finalnie skraca czas trwania szkolenia.