Jak wybrać najlepszy kurs dla pielęgniarek środowiskowych?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://medical.edu.pl/kursy/157/kurs-kwalifikacyjny-rodzinny-dla-pielegniarek/src-BlogPiel

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad jednostką, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia. Świadczenia są bezpłatne, jeśli pielęgniarka ma podpisaną umowę z NFZ.

Co do zadań wykonywanych przez pielęgniarkę środowiskową najczęściej wymienia się: świadczenia diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne i profilaktyczne. Są one realizowane na podstawie zlecenia lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty na podstawie umowy z NFZ. Należą do nich: iniekcje-zastrzyki domięśniowe, podskórne, dożylne, kroplówki; opatrunki- rany po operacjach, oparzenia, rany przewlekłe (odleżyny, owrzodzenia podudzi, stopa cukrzycowa); zdjęcie szwówpomiary ciśnienia tętniczego, tętna, masy ciała, wzrostu, określenie BMIpomiary glukozy we krwi za pomocą glukometrucewnikowanie pęcherza moczowego u kobietwlewki doodbytniczeudzielenie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, w nagłych zachorowaniachusprawnianie ruchowe (siadanie, pionizacja, nauka chodzenia, samoobsługi)czynności zapobiegające odleżynomtoaleta ciałaustalanie diety w żywieniu przewlekle chorychprofilaktyka- doradzanie, edukacja w zakresie samoopieki, samopielęgnacji dzieci i dorosłychporadnictwo  w zakresie zdrowego trybu życia.

Aby móc pracować jako pielęgniarka środowiskowa, należy mieć ukończone studia pielęgniarskie  lub szkołę pomaturalną z 12-miesięcznym stażem podyplomowym. W celu poszerzania swoich uprawnień zawodowych, pielęgniarki mają możliwość kończenia szkoleń specjalizacyjnych.

Na polskim rynku funkcjonują dwie formy takich kursów: stacjonarne oraz niestacjonarne, które umożliwiają szybsze ukończenie nauki. Należy jednak wspomnieć, że aby kurs doszkalający był ważny w świetle polskiego prawa, jego program musi być zgodny z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, dodatkowo takie kursy może wykonać każda osoba, która ma prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki środowiskowej oraz co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie.

Kursy online proponowane przez medical.edu.pl przygotowywane są przez interdyscyplinarny zespół specjalistów i posiadają materiały zgodne z wymaganiami merytorycznymi Ministerstwa Zdrowia, zawarte na innowacyjnej i intuicyjnej platformie dydaktycznej. Dzięki temu rozwiązaniu, każda osoba poradzi sobie z szybką i łatwą obsługą platformy e-learningowej. Dodatkowo absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz kartę kwalifikacyjną, która zgodnie z Rozporządzeniem stanowi potwierdzenie ukończenia szkolenia.

Nauka w tej formie pozwala kursantowi na zaoszczędzenie pieniędzy oraz czasu, ponieważ kurs prowadzony w formie e-learningowej umożliwia równoległe realizowanie teorii na platformie oraz stażu, co finalnie skraca czas trwania kursu. Jest to zatem szybka, innowacyjna, przystępna dla każdego i tania forma zdobywania potrzebnych kwalifikacji do pełnienia zawodu pielęgniarki.