Gdzie można znaleźć kursy specjalistyczne dla pielęgniarek?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://medical.edu.pl/pielegniarki/src-BlogPiel

Słowem wstępu, należałoby scharakteryzować zawód jakim jest pielęgniarstwo. Podstawowym zadaniem pielęgniarki jest sprawowanie opieki nad podległymi jej pacjentami. Dotyczy to zarówno opieki pielęgnacyjnej, jak również leczniczej, rehabilitacyjnej i diagnostycznej. Do zadań pielęgniarki należy dbanie o właściwy komfort pacjentów, ich higienę i czystość, karmienie i pomoc w innych czynnościach, których pacjent nie jest w stanie sam wykonać.

Aby móc pracować jako pielęgniarka, należy mieć ukończone studia pielęgniarskie  albo szkołę pomaturalną z 12-miesięcznym stażem podyplomowym. W celu poszerzania swoich uprawnień zawodowych, pielęgniarki mają możliwość kończenia kursów specjalistycznych.

Na polskim rynku funkcjonują dwie formy takich kursów: stacjonarne oraz niestacjonarne, które umożliwiają szybsze ukończenie nauki. Należy jednak wspomnieć, że aby kurs specjalistyczny doszkalający był ważny w świetle polskiego prawa, jego program musi być zgodny z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, dodatkowo takie kursy może wykonać każda osoba, która ma prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki oraz co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie.

Kursy specjalistyczne online proponowane przez medical.edu.pl przygotowywane są przez interdyscyplinarny zespół specjalistów i posiadają materiały zgodne z wymaganiami merytorycznymi Ministerstwa Zdrowia, zawarte na innowacyjnej i intuicyjnej platformie dydaktycznej. Dzięki temu rozwiązaniu, każda osoba poradzi sobie z szybką i łatwą obsługą platformy e-learningowej.

Dodatkowo absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz kartę specjalistyczną, która zgodnie z Rozporządzeniem stanowi potwierdzenie ukończenia szkolenia.

Nauka w tej formie pozwala kursantowi na zaoszczędzenie pieniędzy oraz czasu, ponieważ kurs prowadzony w formie e-learningowej umożliwia równoległe realizowanie teorii na platformie oraz stażu, co finalnie skraca czas trwania kursu.

Jest to zatem szybka, innowacyjna, przystępna dla każdego i tania forma zdobywania potrzebnych kwalifikacji do pełnienia zawodu pielęgniarki.