Szkolenie dla położnych. Jak wybrać najlepsze szkolenie?

Więcej informacji na temat szkolenia znajdziesz na stronie: https://medical.edu.pl/pielegniarki/src-BlogPolo

Położna jest pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej i jej zadaniem jest opieka nad kobietą w czasie trwania ciąży, porodu, okresu połogowego, a następnie pomoc w opiece nad noworodkiem. Położna może prowadzić również działalność edukacyjno-zdrowotną poprzez prowadzenie szkoły rodzenia dla rodziców.

Aby móc pracować jako położna, należy mieć ukończone studia położnicze  albo szkołę pomaturalną z 12-miesięcznym stażem podyplomowym. W celu poszerzania swoich uprawnień zawodowych, położne mają możliwość kończenia szkoleń specjalizacyjnych.

Na polskim rynku funkcjonują dwie formy takich szkoleń: stacjonarne oraz niestacjonarne, które umożliwiają szybsze ukończenie nauki. Należy jednak wspomnieć, że aby szkolenie doszkalające było ważne w świetle polskiego prawa, jego program musi być zgodny z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, dodatkowo takie szkolenia może wykonać każda osoba, która ma prawo do wykonywania zawodu położnej oraz co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie.

Szkolenia online proponowane przez medical.edu.pl przygotowywane są przez interdyscyplinarny zespół specjalistów i posiadają materiały zgodne z wymaganiami merytorycznymi Ministerstwa Zdrowia, zawarte na innowacyjnej i intuicyjnej platformie dydaktycznej. Dzięki temu rozwiązaniu, każda osoba poradzi sobie z szybką i łatwą obsługą platformy e-learningowej.

Dodatkowo absolwent po ukończeniu szkolenia otrzymuje zaświadczenie w języku polskim wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego położnych i położnych oraz kartę kwalifikacyjną, która zgodnie z Rozporządzeniem stanowi potwierdzenie ukończenia szkolenia.

Nauka w tej formie pozwala kursantowi na zaoszczędzenie pieniędzy oraz czasu, ponieważ szkolenie prowadzone w formie e-learningowej umożliwia równoległe realizowanie teorii na platformie oraz stażu, co finalnie skraca czas trwania szkolenia.

 Jest to zatem szybka, innowacyjna, przystępna dla każdego i tania forma zdobywania potrzebnych kwalifikacji do pełnienia zawodu położnej.