Co to jest ryzyko zawodowe i kto przeprowadza jego ocenę?

kto-przeprowadza-ocene-ryzyka-zawodowego

Zadania i czynności, jakie wykonujemy w ramach pracy, powinny być bezpieczne i nie stanowić nadmiernego zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika. Nie zawsze jednak można wykonywać zawód całkowicie bezpieczny bez narażania siebie. Wiele osób, m.in. pielęgniarki doskonale wiedzą, co to jest ryzyko zawodowe. Dlatego przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku, jak i przed każdym wykonywaniem zadania należy się odpowiednio zabezpieczyć i przestrzegać określonych reguł. W jakim zakresie w danym zawodzie występuje narażenie pracowników, kto przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego i kiedy powinna być przeprowadzana? Sprawdź i zadbaj o bezpieczne środowisko pracy dla siebie i innych.

Co to jest ryzyko zawodowe?

Ryzyko zawodowe jest pewnego rodzaju prawdopodobieństwem wystąpienia różnych niepożądanych zdarzeń, które dotyczą ściśle wykonywanych prac i obowiązków w sferze zawodowej. Działania te mogą skutkować wystąpieniem niekorzystnych skutków zdrowotnych u danych pracowników dotyczących utraty zdrowia, a nawet życia. W kwestii tego, co to jest ryzyko zawodowe, należy mieć na uwadze, że dotyczy ono nie tylko samego wykonywania czynności, ale również środowiska, w jakim przebywa osoba pracująca na określonym stanowisku.

co-to-jest-ryzyko-zawodowe

Co do zagadnienia ryzyka zawodowego doskonałym przykładem mogą tu być pielęgniarki o różnych specjalizacjach. Każdego dnia narażone są one nie tylko na obciążenia fizyczne czy też stres i emocje, ale również ekspozycje czynników takich jak choroby zakaźne czy też wykonywanie procedur, podczas których może dojść do zranienia.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia u pielęgniarek różnych czynników chemicznych, biologicznych, fizycznych, jak i psychospołecznych, które ujęte są w ich ryzyku zawodowym, należy przestrzegać przepisów ujętych w BHP, a także kwestii powszechnie praktykowanych w ochronie zdrowia.

ZDOBĄDŹ CENNĄ WIEDZĘ NIEZBĘDNĄ DO ORGANIZACJI STANOWISKA PRACY I WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W SPOSÓB BEZPIECZNY. WYBIERZ „KURS KWALIFIKACYJNY OCHRONA ZDROWIA PRACUJĄCYCH DLA PIELĘGNIAREK”!

Przykłady ryzyka zawodowego w zawodzie pielęgniarki

W przypadku pielęgniarek ryzyko zawodowe dotyczy takich sfer jak:

  • czynniki mogące powodować wypadki: śliskie nawierzchnie, zranienia narzędziami i igłami, poparzenie urządzeniami sterylizacyjnymi, urazy kończyn w związku ze źle umocowanym sprzętem, możliwość urazów w związku z wybuchem butli ze sprężonymi gazami, zatrucia i poparzenia na skutek kontaktu z silnymi substancjami chemicznymi,
  • czynniki fizyczne: uszkodzenie oczu i napromieniowanie laserowe oraz rentgenowskie,
  • czynniki chemiczne: ostre zatrucia na skutek kontaktu z chemią, parami i gazami, podrażnienia i uczulenia w związku z częstym stosowaniem środków dezynfekujących,
  • czynniki biologiczne: zarażenie mikroorganizmami chorobotwórczymi,
  • czynniki ergonomiczne i psychospołeczne: ryzyko przeciążenia układu męśniowo-szkieletowego, zespół stresu pourazowego, stres i wyczerpanie w związku z pracą zmianową.

Co to jest ocena ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego to regularne badanie wszelkich aspektów pracy i czynników, które mogłyby stanowić zagrożenie dla pracownika pracującego na określonym stanowisku. Następstwem takiego działania jest ich wyeliminowanie lub wprowadzenie stosownych zabezpieczeń. W kwestii tego, kto przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego, należy wymienić tu pracodawcę, wyznaczonych w tym celu wykwalifikowanych pracowników, a także specjalistów spoza danej jednostki.

Brak wykonywania odpowiednich działań może skutkować stworzeniem zagrożenia dla personelu oraz poważnymi konsekwencjami w przypadku kontroli odpowiednich organów.

co-to-jest-ocena-ryzyka-zawodowego

Kiedy powinna być przeprowadzana ocena ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzana zawsze w przypadku organizacji nowego stanowiska pracy czy też dokonywania zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu jednostki. Ocenę ryzyka zawodowego należy też przeprowadzać regularnie, co określają kwestie zawarte w wytycznych BHP i Państwowej Inspekcji Pracy. Aby uzyskać kwalifikacje i umiejętności, a także zainwestować w kompleksowy rozwój warto zdecydować się na ,,Kurs kwalifikacyjny Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek” dostępny na platformie dydaktycznej Krajowego Instytutu Medycznego medical.edu.pl. Kurs jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Absolwent po ukończonym kursie otrzymuje stosowne zaświadczenie w języku polskim zgodne ze wzorem Ministra Zdrowia.