Dotacje dla bezrobotnych


Kurs Masażu I stopnia

Krajowy Instytut Medyczny po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu końcowego wydaje uczestnikowi zaświadczenie MEN oraz certyfikat ukończenia kursu masażu I stopnia, wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje umożliwiają zapisanie się na kurs masażu II stopnia oraz późniejsze zapisanie się na kurs kwalifikacyjny masażysty.Dodatkowo w cenie kursu absolwent...
Popularność kursu: 94.6%       Opinie: 52       Cena kursu: 599.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs Masażu II stopnia

Krajowy Instytut Medyczny po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu końcowego wydaje uczestnikowi zaświadczenie MEN oraz certyfikat ukończenia kursu masażu II stopnia, wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje umożliwiają zapisanie się na kurs kwalifikacyjny masażysty.Dodatkowo w cenie kursu absolwent otrzymuje CERTYFIKAT ukończenia kursu w języku...
Popularność kursu: 93.2%       Opinie: 45       Cena kursu: 699.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka

Kurs Kwalifikacyjny Masażysty

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje masażysty, wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania...
Popularność kursu: 92.4%       Opinie: 48       Cena kursu: 799.00 PLN przejdź do kursu       dodaj do koszyka
Nie ma więcej kursów spełniających kryteria.